ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

          Catutthapārājikakaṇḍaṃ
   [227] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana  samayena sambahulā sandiṭṭhā
sambhattā  bhikkhū  vaggumudāya  nadiyā tīre vassaṃ upagacchiṃsu . tena
kho  pana  samayena  vajjī  dubbhikkhā  hoti  dvīhitikā  setaṭṭhikā
salākāvuttā  na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ . athakho tesaṃ
bhikkhūnaṃ  etadahosi etarahi kho vajjī dubbhikkhā dvīhitikā setaṭṭhikā
salākāvuttā  na  sukarā  uñchena paggahena yāpetuṃ kena nu kho
mayaṃ  upāyena  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ
vaseyyāma na ca piṇḍakena kilameyyāmāti.
   {227.1} Ekacce evamāhaṃsu handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ kammantaṃ
adhiṭṭhema  evante  amhākaṃ  dātuṃ  maññissanti evaṃ mayaṃ samaggā
sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ vasissāma na ca piṇḍakena
kilamissāmāti . ekacce evamāhaṃsu alaṃ āvuso kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ
adhiṭṭhitena handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ dūteyyaṃ harāma evante amhākaṃ
dātuṃ maññissanti evaṃ mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ
vassaṃ vasissāma na ca piṇḍakena kilamissāmāti. Ekacce evamāhaṃsu alaṃ
āvuso kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ adhiṭṭhitena kiṃ gihīnaṃ dūteyyaṃ haṭena 1- handa
@Footnote: 1 haraṇenātipi pāṭho.
Mayaṃ   āvuso  gihīnaṃ  aññamaññassa  uttarimanussadhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsissāma  asuko  bhikkhu  paṭhamassa  jhānassa  lābhī  asuko  bhikkhu
dutiyassa  jhānassa  lābhī  asuko  bhikkhu  tatiyassa  jhānassa  lābhī
asuko  bhikkhu  catutthassa  jhānassa  lābhī  asuko bhikkhu sotāpanno
asuko  bhikkhu  sakadāgāmī  asuko  bhikkhu  anāgāmī  asuko  bhikkhu
arahā  asuko  bhikkhu  tevijjo  asuko bhikkhu chaḷabhiññoti evante
amhākaṃ  dātuṃ  maññissanti  evaṃ  mayaṃ  samaggā  sammodamānā
avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma na ca piṇḍakena kilamissāmāti .
Esoyeva  kho  āvuso  seyyo  yo amhākaṃ gihīnaṃ aññamaññassa
uttarimanussadhammassa vaṇṇo bhāsitoti.
   {227.2} Athakho te bhikkhū gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa
vaṇṇaṃ bhāsiṃsu asuko bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī .pe. asuko bhikkhu
catutthassa jhānassa lābhī asuko bhikkhu sotāpanno .pe. asuko bhikkhu
chaḷabhiññoti . athakho te manussā lābhā vata no suladdhaṃ vata no yesaṃ
no evarūpā bhikkhū vassaṃ upagatā na vata no ito pubbe evarūpā
bhikkhū  vassaṃ  upagatā  yathayime  bhikkhū  sīlavanto kalyāṇadhammāti .
Te 1- na 2- tādisāni bhojanāni attanā bhuñjanti na mātāpitūnaṃ
denti  na  puttadārassa  denti  na dāsakammakaraporisassa denti na
mittāmaccānaṃ  denti  na  ñātisālohitānaṃ  denti  yādisāni
@Footnote: 1-2 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho sabbattha vāresu āgato.
Bhikkhūnaṃ  denti  na  tādisāni  khādanīyāni  attanā  khādanti  na
mātāpitūnaṃ  denti  .pe.  na  ñātisālohitānaṃ  denti  yādisāni
bhikkhūnaṃ  denti  na  1-  tādisāni sāyanīyāni attanā sāyanti na
mātāpitūnaṃ  denti  .pe.  na  ñātisālohitānaṃ  denti  yādisāni
bhikkhūnaṃ denti na 2- tādisāni pānāni attanā pivanti na mātāpitūnaṃ
denti   na   puttadārassa   denti  na  dāsakammakaraporisassa
denti  na  mittāmaccānaṃ  denti  na  ñātisālohitānaṃ  denti
yādisāni  bhikkhūnaṃ  denti  .  athakho te bhikkhū vaṇṇavanto ahesuṃ
pīnindriyā pasannamukhavaṇṇā vippasannacchavivaṇṇā.
   {227.3}  Āciṇṇaṃ kho panetaṃ vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkamituṃ . athakho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya yena vesālī tena pakkamiṃsu
anupubbena cārikaṃ 3- caramānā 4- yena vesālī yena mahāvanaṃ yena
kūṭāgārasālā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [228] Tena kho pana samayena disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū kisā
honti  lūkhā  dubbaṇṇā  uppaṇḍuppaṇḍukajātā  dhamanisanthatagattā .
Vaggumudātīriyā pana bhikkhū vaṇṇavanto honti pīnindriyā pasannamukhavaṇṇā
@Footnote: 1-2 ayampana ekekasmiṃ vāre ekekoyeva pākaṭo. 3-4 tīsupi
@potthakesu idaṃ pāṭhadvayaṃ na paññāyati.
Vippasannacchavivaṇṇā   .   āciṇṇaṃ   kho   panetaṃ   buddhānaṃ
bhagavantānaṃ  āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ  .  athakho
bhagavā  vaggumudātīriye  bhikkhū  etadavoca  kacci  bhikkhave  khamanīyaṃ
kacci  yāpanīyaṃ  kacci  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ
vassaṃ  vasittha  na  ca  piṇḍakena  kilamitthāti  .  khamanīyaṃ  bhagavā
yāpanīyaṃ  bhagavā  samaggā  ca mayaṃ bhante sammodamānā avivadamānā
phāsukaṃ  vassaṃ  vasimhā  na  ca piṇḍakena kilamimhāti . jānantāpi
tathāgatā  pucchanti  jānantāpi  na  pucchanti kālaṃ viditvā pucchanti
kālaṃ  viditvā  na  pucchanti  atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no
anatthasañhitaṃ  anatthasañhite  setughāto  tathāgatānaṃ  . dvīhākārehi
buddhā  bhagavanto  bhikkhū  paṭipucchanti  dhammaṃ  vā  desissāma
sāvakānaṃ  vā  sikkhāpadaṃ  paññāpessāmāti  .  athakho  bhagavā
vaggumudātīriye  bhikkhū  etadavoca  yathā  kathaṃ  pana tumhe bhikkhave
samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ  vasittha  na ca
piṇḍakena  kilamitthāti  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Kacci pana vo bhikkhave bhūtanti. Abhūtaṃ bhagavāti.
   [229] Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ moghapurisā ananulomikaṃ
appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe
moghapurisā   udarassa   kāraṇā  gihīnaṃ  aññamaññassa  uttari-
manussadhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsissatha  varaṃ  tumhehi  moghapurisā tiṇhena
Govikantanena  1-  kucchiparikanto  na tveva udarassa kāraṇā gihīnaṃ
aññamaññassa   uttarimanussadhammassa  vaṇṇo  bhāsito  taṃ  kissa
hetu  tatonidānaṃ  hi  moghapurisā  maraṇaṃ  vā nigaccheyya maraṇamattaṃ
vā  dukkhaṃ  na  tveva  tappaccayā  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vanipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  itonidānañca  kho
moghapurisā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya
pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū āmantesi.
   [230] Pañcime bhikkhave mahācorā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
Katame  pañca  .  idha bhikkhave ekaccassa mahācorassa evaṃ hoti
kudāssu nāmāhaṃ satena vā sahassena vā parivuto gāmanigamarājadhānīsu
āhiṇḍissāmi  hananto  ghātento  chindanto  chedāpento pacanto
pacāpentoti . so aparena samayena satena vā sahassena vā parivuto
gāmanigamarājadhānīsu   āhiṇḍati   hananto  ghātento  chindanto
chedāpento pacanto pacāpento . evameva kho bhikkhave idhekaccassa
pāpabhikkhuno  evaṃ  hoti  kudāssu  nāmāhaṃ  satena vā sahassena
vā  parivuto  gāmanigamarājadhānīsu  cārikaṃ carissāmi sakkato garukato
mānito  pūjito  apacito  gahaṭṭhānañceva  pabbajitānañca  lābhī
@Footnote: 1 Yu. Ma. govikattanena.
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti    .    so
aparena samayena satena vā sahassena vā parivuto gāmanigamarājadhānīsu
cārikaṃ carati sakkato garukato mānito pūjito apacito gahaṭṭhānañceva
pabbajitānañca    lābhī    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānaṃ  . ayaṃ bhikkhave paṭhamo mahācoro santo saṃvijjamāno
lokasmiṃ.
   {230.1} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco pāpabhikkhu tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ  pariyāpuṇitvā  attano hadati 1- . ayaṃ bhikkhave dutiyo
mahācoro santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {230.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco pāpabhikkhu suddhaṃ brahmacāriṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carantaṃ amūlakena abrahmacariyena anuddhaṃseti . Ayaṃ
bhikkhave tatiyo mahācoro santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {230.3} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco pāpabhikkhu yāni tāni saṅghassa
garubhaṇḍāni  garuparikkhārāni  seyyathīdaṃ  ārāmo ārāmavatthu vihāro
vihāravatthu  mañco  pīṭhaṃ  bhisī  bimbohanaṃ  lohakumbhī lohabhāṇakaṃ 2-
lohavārako  lohakaṭāhaṃ  vāsī pharasu kuṭhārī kuddālo nikhādanaṃ vallī
veḷu  muñjaṃ  pabbajaṃ  tiṇaṃ mattikā dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇḍaṃ tehi gihī
saṅgaṇhāti  upalāpeti  .  ayaṃ bhikkhave catuttho mahācoro santo
saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {230.4} Sadevake bhikkhave loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya sadevamanussāya ayaṃ aggo mahācoro yo asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. harati. 2 Yu. Ma. lohabhāṇako.
Ullapati  taṃ  kissa  hetu  theyyāya  vo  bhikkhave  raṭṭhapiṇḍo
bhuttoti.
         Aññathā santamattānaṃ     aññathā yo pavedaye
         nikacca kitavasseva         bhuttaṃ theyyena tassa taṃ.
         Kāsāvakaṇṭhā bahavo       pāpadhammā asaññatā
         pāpā pāpehi kammehi      nirayante upapajjare.
         Seyyo ayoguḷo bhutto    tatto aggisikhūpamo
         yañce bhuñjeyya dussīlo    raṭṭhapiṇḍaṃ asaññatoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 165-171. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=3224              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=3224              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=227&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=227              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=12322              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=12322              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่