ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [279]  Tīhākārehi  yo te vihāre vasi so bhikkhu paṭhamaṃ
jhānaṃ  samāpajji  samāpajjati  samāpanno so bhikkhu paṭhamassa jhānassa
lābhī  vasī  tena  bhikkhunā  paṭhamaṃ  jhānaṃ  sacchikatanti sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa
āpatti   dukkaṭassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti
bhaṇantassa   hoti   musā   bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā
mayā bhaṇitanti.
   {279.1} Catūhākārehi pañcahākārehi chahākārehi sattahākārehi
yo  te  vihāre vasi so bhikkhu paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji samāpajjati
samāpanno  so  bhikkhu  paṭhamassa  jhānassa  lābhī  vasī  tena
bhikkhunā   paṭhamaṃ   jhānaṃ  sacchikatanti  sampajānamusā  bhaṇantassa
@Footnote: 1 ito paraṃ Yu. potthake vattuvisārakassa sabbamūlakantipi atthi.
Paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   {279.2} Tīhākārehi yo te vihāre vasi so bhikkhu dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ
jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  suññataṃ  vimokkhaṃ  animittaṃ  vimokkhaṃ appaṇihitaṃ
vimokkhaṃ  suññataṃ  samādhiṃ  animittaṃ  samādhiṃ  appaṇihitaṃ  samādhiṃ
suññataṃ  samāpattiṃ  animittaṃ  samāpattiṃ  appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  tisso
vijjā cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne cattāro iddhipāde
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ samāpajji
samāpajjati  samāpanno  so  bhikkhu  arahattaphalassa  lābhī vasī tena
bhikkhunā   arahattaphalaṃ   sacchikatanti   sampajānamusā   bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  .pe.  tīhākārehi yo te vihāre vasi tassa bhikkhuno
rāgo catto .pe. doso catto .pe. moho catto vanto mutto
pahīno  paṭinissaṭṭho  ukkheṭito samukkheṭitoti sampajānamusā bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
dukkaṭassa  .pe.  tīhākārehi yo te vihāre vasi tassa bhikkhuno
rāgā  cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā cittaṃ vinīvaraṇanti
Sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
na  paṭivijānantassa  āpatti  dukkaṭassa  pubbe  vassa  hoti musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya  khantiṃ  vinidhāya
ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   {279.3} Tīhākārehi yo te vihāre vasi so bhikkhu suññāgāre
paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajji
samāpajjati   samāpanno   so  bhikkhu  suññāgāre  catutthassa
jhānassa  lābhī  vasī  tena  bhikkhunā  suññāgāre  catutthaṃ  jhānaṃ
sacchikatanti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa   na  paṭivijānantassa  āpatti  dukkaṭassa  pubbe
vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti
bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya
khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ 1-.
@Footnote: 1 ito paraṃ tesu tesu potthakesu nānattaṃ hoti. tattha amhākaṃ
@potthake tāva paṇṇarasapi gamanāni evaṃ kātabbānīti paññāyati.
@Yu. Ma. potthakesu peyyālapaṇṇarasagamanāni evameva vitthāretabbānīti.
@rāmaññapotthake pana na kiñci dissati. taṃ yuttaṃ. kasmā.
@tabbaṇṇanāyaṃ yo te vihāre vasīti vārena saddhiṃ peyyālapaṇṇarasakassa
@dassitattā. idaṃ pana rāmaññapotthakaṃ anuvattitvā sodhitanti veditabbaṃ.
   [280] Tīhākārehi yo te cīvaraṃ paribhuñji yo te piṇḍapātaṃ
paribhuñji yo te senāsanaṃ paribhuñji yo te gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
paribhuñji yena te vihāro paribhutto yena te cīvaraṃ paribhuttaṃ yena te
piṇḍapāto  paribhutto  yena  te  senāsanaṃ  paribhuttaṃ  yena  te
gilānapaccayabhesajjaparikkhāro  paribhutto  yaṃ  tvaṃ  āgamma  vihāraṃ
adāsi  cīvaraṃ  adāsi  piṇḍapātaṃ  adāsi  senāsanaṃ  adāsi
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   adāsi   so   bhikkhu  suññāgāre
paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajji
samāpajjati   samāpanno   so  bhikkhu  suññāgāre  catutthassa
jhānassa  lābhī  vasī  tena  bhikkhunā  suññāgāre  catutthaṃ  jhānaṃ
sacchikatanti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  dukkaṭassa  pubbe  vassa
hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa
hoti  musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya
ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
               Peyyālapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Paccayapaṭisaṃyuttavārakathā 1- niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 197-200. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=3872              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=3872              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=279&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=31              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่