ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [321]  Nīlañca  pītakañca  ceteti  upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa  .  nīlañca  lohitakañca .pe. nīlañca odātañca .
Nīlañca   takkavaṇṇañca   .  nīlañca  dakavaṇṇañca  .  nīlañca
telavaṇṇañca  .  nīlañca  khīravaṇṇañca  .  nīlañca  dadhivaṇṇañca .
Nīlañca   sappivaṇṇañca   ceteti   upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa.
         Ekamūlakaṃ 1- khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [322]  Pītakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa . pītakañca odātañca .pe. pītakañca takkavaṇṇañca .
Pītakañca   dakavaṇṇañca   .   pītakañca   telavaṇṇañca  .
Pītakañca  khīravaṇṇañca  .  pītakañca  dadhivaṇṇañca  .  pītakañca
sappivaṇṇañca  .  pītakañca  nīlañca  ceteti  upakkamati  muccati
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.
Āpatti saṅghādisesassa.
   {322.1}  Lohitakañca  odātañca  ceteti  upakkamati muccati
āpatti   saṅghādisesassa   .   lohitakañca  takkavaṇṇañca  .
Lohitakañca   dakavaṇṇañca   .   lohitakañca   telavaṇṇañca  .
Lohitakañca   khīravaṇṇañca   .   lohitakañca   dadhivaṇṇañca  .
Lohitakañca  sappivaṇṇañca  .  lohitakañca  nīlañca  .  lohitakañca
pītakañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa .
Odātañca   takkavaṇṇañca   .   odātañca   dakavaṇṇañca  .
Odātañca  telavaṇṇañca  .  odātañca  khīravaṇṇañca  . odātañca
dadhivaṇṇañca  .  odātañca  sappivaṇṇañca  .  odātañca nīlañca .
Odātañca  pītakañca  .  odātañca  lohitakañca  ceteti upakkamati
muccati āpatti saṅghādisesassa.
   {322.2}   Takkavaṇṇañca   dakavaṇṇañca   .  takkavaṇṇañca
telavaṇṇañca   .   takkavaṇṇañca  khīravaṇṇañca  .  takkavaṇṇañca
dadhivaṇṇañca   .   takkavaṇṇañca  sappivaṇṇañca  .  takkavaṇṇañca
nīlañca  .  takkavaṇṇañca  pītakañca  .  takkavaṇṇañca  lohitakañca .
Takkavaṇṇañca  odātañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa.
   {322.3}   Dakavaṇṇañca   telavaṇṇañca   .   dakavaṇṇañca
khīravaṇṇañca   .   dakavaṇṇañca   dadhivaṇṇañca   .   dakavaṇṇañca
sappivaṇṇañca   .   dakavaṇṇañca   nīlañca   .   dakavaṇṇañca
pītakañca   .   dakavaṇṇañca   lohitakañca   .   dakavaṇṇañca
odātañca   .  dakavaṇṇañca  takkavaṇṇañca  ceteti  upakkamati
Muccati āpatti saṅghādisesassa.
   {322.4}   Telavaṇṇañca   khīravaṇṇañca   .  telavaṇṇañca
davivaṇṇañca    .    telavaṇṇañca    sappivaṇṇañca   .
Telavaṇṇañca  nīlañca  .  telavaṇṇañca  pītakañca  .  telavaṇṇañca
lohitakañca   .   telavaṇṇañca   odātañca  .  telavaṇṇañca
takkavaṇṇañca  .  telavaṇṇañca  dakavaṇṇañca  ceteti  upakkamati
muccati āpatti saṅghādisesassa.
   {322.5}   Khīravaṇṇañca   dadhivaṇṇañca   .   khīravaṇṇañca
sappivaṇṇañca   .   khīravaṇṇañca   nīlañca   .   khīravaṇṇañca
pītakañca   .   khīravaṇṇañca   lohitakañca   .   khīravaṇṇañca
odātañca   .   khīravaṇṇañca   takkavaṇṇañca   .  khīravaṇṇañca
dakavaṇṇañca   .  khīravaṇṇañca  telavaṇṇañca  ceteti  upakkamati
muccati āpatti saṅghādisesassa.
   {322.6}   Dadhivaṇṇañca   sappivaṇṇañca   .   dadhivaṇṇañca
nīlañca  .  dadhivaṇṇañca  pītakañca  .  dadhivaṇṇañca  lohitakañca .
Dadhivaṇṇañca   odātañca   .   dadhivaṇṇañca   takkavaṇṇañca  .
Dadhivaṇṇañca   dakavaṇṇañca   .   dadhivaṇṇañca   telavaṇṇañca  .
Dadhivaṇṇañca   khīravaṇṇañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa.
   {322.7}   Sappivaṇṇañca   nīlañca   ceteti   upakkamati
muccati    āpatti    saṅghādisesassa    .   sappivaṇṇañca
pītakañca   .   sappivaṇṇañca   lohitakañca   .   sappivaṇṇañca
odātañca   .   sappivaṇṇañca  takkavaṇṇañca  .  sappivaṇṇañca
dakavaṇṇañca   .   sappivaṇṇañca  telavaṇṇañca  .  sappivaṇṇañca
Khīravaṇṇañca   .  sappivaṇṇañca  dadhivaṇṇañca  ceteti  upakkamati
muccati āpatti saṅghādisesassa.
            Ekamūlakaṃ 1- baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
             Dumūlakādipi evameva netabbaṃ.
   [323]  Nīlañca  pītakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  nīlañca  pītakañca  odātañca  ceteti
upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .pe.  nīlañca pītakañca
sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
             Dumūlakaṃ khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [324]  Pītakañca  lohitakañca  odātañca  ceteti  upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .pe.  pītakañca  lohitakañca
nīlañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa .pe.
Dadhivaṇṇañca   sappivaṇṇañca  nīlañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti   saṅghādisesassa   .pe.   dadhivaṇṇañca   sappivaṇṇañca
khīravaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
             Dumūlakaṃ baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [325]  Timūlakaṃ  catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ chamūlakaṃ sattamūlakaṃ aṭṭhamūlakaṃ
navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ.
               Idaṃ sabbamūlakaṃ.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.
   [326]  Nīlañca  pītakañca  lohitakañca  odātañca takkavaṇṇañca
dakavaṇṇañca   telavaṇṇañca   khīravaṇṇañca  dadhivaṇṇañca  sappivaṇṇañca
ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
             Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 231-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4555              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4555              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=321&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]