ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [488] Paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
Paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  nappaccāharati  āpatti  thullaccayassa  .
Paṭiggaṇhāti  na  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  thullaccayassa .
Paṭiggaṇhāti  na  vīmaṃsati  nappaccāharati  āpatti  dukkaṭassa .
Nappaṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  thullaccayassa  .
@Footnote: 1 idha cakkapeyyālavidhi yebhuyyena visadiso hoti. patthayantena
@tesu tesu potthakesu oloketabbaṃ.
Nappaṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  nappaccāharati  āpatti  dukkaṭassa  .
Nappaṭiggaṇhāti  na  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  dukkaṭassa .
Nappaṭiggaṇhāti na vīmaṃsati nappaccāharati anāpatti.
   [489]  Puriso  sambahule  bhikkhū  āṇāpeti  gacchatha bhante
itthannāmaṃ  itthiṃ  vīmaṃsathāti  sabbe  paṭiggaṇhanti  sabbe  vīmaṃsanti
sabbe paccāharanti āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.
   {489.1}  Puriso  sambahule  bhikkhū āṇāpeti gacchatha bhante
itthannāmaṃ  itthiṃ  vīmaṃsathāti  sabbe  paṭiggaṇhanti  sabbe  vīmaṃsanti
ekaṃ paccāharāpenti āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.
   {489.2}  Puriso  sambahule  bhikkhū āṇāpeti gacchatha bhante
itthannāmaṃ  itthiṃ  vīmaṃsathāti  sabbe paṭiggaṇhanti ekaṃ vīmaṃsāpetvā
sabbe paccāharanti āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.
   {489.3}  Puriso  sambahule  bhikkhū āṇāpeti gacchatha bhante
itthannāmaṃ  itthiṃ  vīmaṃsathāti  sabbe paṭiggaṇhanti ekaṃ vīmaṃsāpetvā
ekaṃ paccāharāpenti āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.
   {489.4} Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ
vīmaṃsāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
   {489.5} Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ
vīmaṃsāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  antevāsiṃ  paccāharāpeti  āpatti
saṅghādisesassa.
   {489.6}  Puriso  bhikkhuṃ  āṇāpeti gaccha bhante itthannāmaṃ
itthiṃ  vīmaṃsāti  paṭiggaṇhāti  antevāsiṃ  vīmaṃsāpetvā  attanā
paccāharati   āpatti   saṅghādisesassa   .   puriso   bhikkhuṃ
Āṇāpeti  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  itthiṃ  vīmaṃsāti  paṭiggaṇhāti
antevāsiṃ  vīmaṃsāpeti  antevāsī  vīmaṃsitvā  bahiddhā  paccāharati
āpatti ubhinnaṃ thullaccayassa.
   [490]  Gacchanto  sampādeti āgacchanto visaṃvādeti āpatti
thullaccayassa  .  gacchanto  visaṃvādeti  āgacchanto  sampādeti
āpatti  thullaccayassa . gacchanto sampādeti āgacchanto sampādeti
āpatti saṅghādisesassa . gacchanto visaṃvādeti āgacchanto visaṃvādeti
anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 325-327. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=6442              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=6442              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=488&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=46              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่