ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                 Dasamasaṅghādisesaṃ
   [592] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . athakho devadatto yena kokāliko kaṭamorakatissako
khaṇḍadeviyā   putto   samuddadatto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
kokālikaṃ  kaṭamorakatissakaṃ  khaṇḍadeviyā  puttaṃ  samuddadattaṃ etadavoca
etha mayaṃ āvuso samaṇassa gotamassa saṅghabhedaṃ karissāma cakkabhedanti.
Evaṃ  vutte  kokāliko  devadattaṃ  etadavoca  samaṇo  kho
āvuso  gotamo  mahiddhiko mahānubhāvo kathaṃ mayaṃ samaṇassa gotamassa
saṅghabhedaṃ  karissāma cakkabhedanti . etha mayaṃ āvuso samaṇaṃ gotamaṃ
upasaṅkamitvā  pañca vatthūni yācissāma bhagavā bhante anekapariyāyena
appicchassa  santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa  pāsādikassa appaccayassa
viriyārambhassa  vaṇṇavādī  imāni bhante pañca vatthūni anekapariyāyena
appicchatāya santuṭṭhatāya 1- sallekhāya dhūtāya 2- pāsādikāya 3-
viriyārambhāya  saṃvattanti sādhu bhante bhikkhū yāvajīvaṃ āraññakā assu
yo  gāmantaṃ  osareyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya yāvajīvaṃ piṇḍapātikā
assu  yo  nimantanaṃ sādiyeyya vajjaṃ naṃ phuseyya yāvajīvaṃ paṃsukūlikā
assu  yo  gahapaticīvaraṃ  sādiyeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ
rukkhamūlikā  assu  yo channaṃ upagaccheyya vajjaṃ naṃ phuseyya yāvajīvaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. santuṭṭhiyā. 2 Yu. Ma. dhuttāya. 3 Yu. Ma. pāsādikatāya.
Macchamaṃsaṃ  na  khādeyyuṃ  yo macchamaṃsaṃ khādeyya vajjaṃ naṃ phuseyyāti
imāni  samaṇo  gotamo  nānujānissati  te  mayaṃ  imehi  pañcahi
vatthūhi  janaṃ  saññāpessāmāti  .  sakkā  kho  āvuso  imehi
pañcahi  vatthūhi samaṇassa gotamassa saṅghabhedaṃ 1- kātuṃ cakkabhedaṃ 2-
lūkhappasannā hi āvuso manussāti.
   [593]  Athakho  devadatto sapariso yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinno kho devadatto bhagavantaṃ etadavoca bhagavā bhante anekapariyāyena
appicchassa  santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa  pāsādikassa appaccayassa
viriyārambhassa  vaṇṇavādī  imāni bhante pañca vatthūni anekapariyāyena
appicchatāya   santuṭṭhatāya   sallekhāya   dhūtāya   pāsādikāya
appaccayāya   viriyārambhāya   saṃvattanti  sādhu  bhante  bhikkhū
yāvajīvaṃ  āraññakā assu yo gāmantaṃ osareyya vajjaṃ naṃ phuseyya
yāvajīvaṃ  piṇḍapātikā  assu  yo  nimantanaṃ  sādiyeyya  vajjaṃ  naṃ
phuseyya  yāvajīvaṃ  paṃsukūlikā  assu yo gahapaticīvaraṃ sādiyeyya vajjaṃ
naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ rukkhamūlikā assu yo channaṃ upagaccheyya vajjaṃ
naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ  macchamaṃsaṃ na khādeyyuṃ yo macchamaṃsaṃ khādeyya
vajjaṃ  naṃ  phuseyyāti  .  alaṃ  devadatta  yo icchati āraññako
hotu  yo  icchati  gāmante viharatu yo icchati piṇḍapātiko hotu
@Footnote: 1 Yu. Ma. saṅghabhedo. 2 Yu. Ma. cakkabhedo.
Yo  icchati  nimantanaṃ  sādiyatu  yo  icchati  paṃsukūliko hotu yo
icchati  gahapaticīvaraṃ  sādiyatu  aṭṭhamāse  kho  mayā  devadatta
rukkhamūlasenāsanaṃ   anuññātaṃ   tikoṭiparisuddhaṃ   macchamaṃsaṃ   adiṭṭhaṃ
assutaṃ aparisaṅkitanti.
   [594]  Athakho  devadatto  na  bhagavā imāni pañca vatthūni
anujānātīti  haṭṭho  udaggo  sapariso  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi . athakho devadatto sapariso 1-
rājagahaṃ  pavisitvā  pañcahi  vatthūhi  janaṃ  saññāpesi  mayaṃ āvuso
samaṇaṃ  gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pañca  vatthūni yācimhā bhagavā bhante
anekapariyāyena  appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa dhūtassa pāsādikassa
appaccayassa   viriyārambhassa  vaṇṇavādī  imāni  bhante  pañca
vatthūni  anekapariyāyena  appicchatāya  santuṭṭhatāya sallekhāya dhūtāya
pāsādikāya  appaccayāya  viriyārambhāya  saṃvattanti  sādhu  bhante
bhikkhū  yāvajīvaṃ  āraññakā  assu yo gāmantaṃ osareyya vajjaṃ naṃ
phuseyya  yāvajīvaṃ  piṇḍapātikā  assu  yo  nimantanaṃ  sādiyeyya
vajjaṃ  naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ  paṃsukūlikā  assu  yo  gahapaticīvaraṃ
sādiyeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya yāvajīvaṃ rukkhamūlikā assu yo channaṃ
upagaccheyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na khādeyyuṃ yo
macchamaṃsaṃ  khādeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyyāti  imāni  samaṇo gotamo
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na hoti.
Nānujānāti te mayaṃ imehi pañcahi vatthūhi samādāya vattāmāti.
   [595] Tattha ye te manussā assaddhā appasannā dubbuddhino
te  evamāhaṃsu  ime kho samaṇā sakyaputtiyā dhūtā sallekhavuttino
samaṇo  pana  gotamo  bāhulliko bāhullāya cetetīti . ye pana
te  manussā  saddhā  pasannā  paṇḍitā buddhimanto te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma devadatto bhagavato saṅghabhedāya
parakkamissati  cakkabhedāyāti  .  assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  . ye te bhikkhū appicchā
.pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma devadatto
saṅghabhedāya parakkamissati cakkabhedāyāti.
   {595.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho
bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā
devadattaṃ  paṭipucchi  saccaṃ  kira tvaṃ devadatta saṅghabhedāya parakkamasi
cakkabhedāyāti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
moghapurisa .pe. kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa saṅghabhedāya parakkamissasi
cakkabhedāya  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {595.2}  yo  pana  bhikkhu  samaggassa  saṅghassa  bhedāya
parakkameyya  bhedanasaṃvattanikaṃ  vā  adhikaraṇaṃ  samādāya  paggayha
tiṭṭheyya  so  bhikkhu  bhikkhūhi  evamassa  vacanīyo  mā  āyasmā
samaggassa   saṅghassa   bhedāya   parakkami   bhedanasaṃvattanikaṃ
Vā  adhikaraṇaṃ  samādāya  paggayha  aṭṭhāsi  sametāyasmā  saṅghena
samaggo  hi  saṅgho  sammodamāno  avivadamāno  ekuddeso phāsu
viharatīti . evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno tatheva paggaṇheyya
so  bhikkhu  bhikkhūhi  yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbo tassa paṭinissaggāya .
Yāvatatiyañce  samanubhāsiyamāno  taṃ  paṭinissajjeyya  iccetaṃ  kusalaṃ
no ce paṭinissajjeyya saṅghādisesoti.
   [596] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti  . samaggo nāma saṅgho samānasaṃvāsako
samānasīmāya ṭhito . bhedāya parakkameyyāti kathaṃ ime nānā assu
vinā assu vaggā assūti pakkhaṃ pariyesati gaṇaṃ bandhati. Bhedanasaṃvattanikaṃ
vā  adhikaraṇanti  aṭṭhārasabhedakaravatthūni  .  samādāyāti ādāya .
Paggayhāti dīpeyya. Tiṭṭheyyāti nappaṭinissajjeyya.
   [597]  So  bhikkhūti yo so saṅghabhedako bhikkhu . bhikkhūhīti
aññehi  bhikkhūhi  .  ye passanti ye suṇanti tehi vattabbo mā
āyasmā  samaggassa  saṅghassa  bhedāya  parakkami bhedanasaṃvattanikaṃ vā
adhikaraṇaṃ  samādāya  paggayha  aṭṭhāsi sametāyasmā saṅghena samaggo
hi  saṅgho  sammodamāno avivadamāno ekuddeso phāsu viharatīti .
Dutiyampi  vattabbo  tatiyampi vattabbo . sace paṭinissajjati iccetaṃ
kusalaṃ  no  ce  paṭinissajjati  āpatti  dukkaṭassa  .  sutvā na
Vadanti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  bhikkhu saṅghamajjhaṃpi ākaḍḍhitvā
vattabbo  mā  āyasmā samaggassa saṅghassa bhedāya parakkami bhedana
saṃvattanikaṃ  vā  adhikaraṇaṃ  samādāya  paggayha  aṭṭhāsi sametāyasmā
saṅghena samaggo hi saṅgho sammodamāno avivadamāno ekuddeso phāsu
viharatīti . dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo . sace paṭinissajjati
iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa.
   [598]  So  bhikkhu  samanubhāsitabbo . evañca pana bhikkhave
samanubhāsitabbo. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {598.1}  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
samaggassa saṅghassa bhedāya parakkamati . so taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati.
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  samanubhāseyya
tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.
   {598.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu samaggassa
saṅghassa bhedāya parakkamati . so taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati . Saṅgho
itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  samanubhāsati  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  samanubhāsanā  tassa
vatthussa paṭinissaggāya so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {598.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi.
Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu samaggassa saṅghassa
bhedāya  parakkamati  .  so  taṃ  vatthuṃ  nappaṭinissajjati . saṅgho
itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  samanubhāsati  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  samanubhāsanā  tassa
vatthussa paṭinissaggāya so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {598.4} Samanubhaṭṭho saṅghena itthannāmo bhikkhu tassa vatthussa
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [599]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantassa
ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā  paṭippassambhanti .
Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [600]  Dhammakamme  dhammakammasaññī  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  vematiko  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa   .  dhammakamme  adhammakammasaññī  nappaṭinissajjati
āpatti  saṅghādisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññī  āpatti
dukkaṭassa . adhammakamme vematiko āpatti dukkaṭassa . adhammakamme
adhammakammasaññī āpatti dukkaṭassa.
   [601] Anāpatti asamanubhāsantassa paṭinissajjantassa ummattakassa 1-
ādikammikassāti.
                Dasamasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                     --------------
@Footnote: 1 ito paraṃ yuropiyapotthakeyeva khittacittassa vedanaṭṭassāti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 398-404. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=7872              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=7872              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=592&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=590              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=2371              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=2371              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่