ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Pādukāvaggo
   [862]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū pādukārūḷhassa dhammaṃ desenti .pe.
   {862.1}  Na  pādukārūḷhassa  agilānassa dhammaṃ desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na  pādukārūḷhassa  agilānassa  dhammo  desetabbo  . yo
anādariyaṃ  paṭicca  akkantassa  vā  paṭimukkassa vā omukkassa vā
agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [863]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū upāhanārūḷhassa dhammaṃ desenti .pe.
   {863.1}  Na  upāhanārūḷhassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na  upāhanārūḷhassa  agilānassa  dhammo  desetabbo . yo
anādariyaṃ  paṭicca  akkantassa  vā  paṭimukkassa vā omukkassa vā
agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [864]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū yānagatassa dhammaṃ desenti .pe.
   {864.1}     Na     yānagatassa     agilānassa
dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Yānaṃ  nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā sivikā pāṭaṅkī .
Na  yānagatassa  agilānassa  dhammo  desetabbo  . yo anādariyaṃ
paṭicca yānagatassa agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [865]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū sayanagatassa dhammaṃ desenti .pe.
   {865.1} Na sayanagatassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā
karaṇīyā.
   Na sayanagatassa agilānassa dhammo desetabbo . yo anādariyaṃ
paṭicca  antamaso  chamāyaṃpi  1- nipannassa agilānassa dhammaṃ deseti
āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [866]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū pallatthikāya nisinnassa dhammaṃ desenti .pe.
   {866.1} Na pallatthikāya nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na  pallatthikāya  nisinnassa  agilānassa dhammo desetabbo .
Yo  anādariyaṃ  paṭicca  hatthapallatthikāya  vā  dussapallatthikāya vā
nisinnassa agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
@Footnote: 1 Yu. chamāyapi.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [867] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
veṭhitasīsassa dhammaṃ desenti .pe.
   {867.1}  Na  veṭhitasīsassa  agilānassa  dhammaṃ  desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Veṭhitasīso  nāma  kesantaṃ na dassāpetvā veṭhito hoti .
Na  veṭhitasīsassa  agilānassa  dhammo  desetabbo . yo anādariyaṃ
paṭicca veṭhitasīsassa agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
kesantaṃ   vivarāpetvā   deseti   āpadāsu   ummattakassa
ādikammikassāti.
   [868]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū oguṇṭhitasīsassa dhammaṃ desenti .pe.
   {868.1}  Na  oguṇṭhitasīsassa  agilānassa dhammaṃ desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Oguṇṭhitasīso nāma sasīsaṃ pāruto vuccati . na oguṇṭhitasīsassa
agilānassa dhammo desetabbo . yo anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhitasīsassa
agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti  asañcicca  asatiyā  ajānantassa  gilānassa  sīsaṃ
vivarāpetvā deseti āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [869]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
Bhikkhū chamāyaṃ nisīditvā āsane nisinnassa dhammaṃ desenti .pe.
   {869.1} Na chamāyaṃ 1- nisīditvā āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ
desessāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  chamāyaṃ  nisīditvā  āsane  nisinnassa  agilānassa dhammo
desetabbo  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca  chamāyaṃ nisīditvā āsane
nisinassa agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [870]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū  nīce  āsane  nisīditvā  ucce  āsane  nisinnassa dhammaṃ
desenti  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma chabbaggiyā bhikkhū nīce āsane
nisīditvā  ucce  āsane  nisinnassa  dhammaṃ  desessantīti  .pe.
Saccaṃ  kira  tumhe bhikkhave nīce āsane nisīditvā ucce āsane
nisinnassa  dhammaṃ  desethāti  .  saccaṃ  bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  tumhe moghapurisā nīce āsane nisīditvā
ucce  āsane  nisinnassa  dhammaṃ  desessatha  netaṃ  moghapurisā
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi.
@Footnote: 1 Yu. chamāya.
   [871]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave bārāṇasiyaṃ aññatarassa chavakassa 1-
pajāpati  gabbhinī ahosi . athakho bhikkhave sā chavakī 2- taṃ chavakaṃ
etadavoca  gabbhinimhi  ayyaputta  icchāmi  ambaṃ khāditunti . natthi
ambo 3- akālo ambassāti . sace na labhissāmi marissāmīti .
Tena  kho  pana  samayena  rañño ambo dhuvaphalo hoti . athakho
bhikkhave  so  chavako  yena  so ambo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
taṃ ambaṃ abhirūhitvā nilīno acchi . athakho bhikkhave rājā purohitena
brāhmaṇena  saddhiṃ  yena  so  ambo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
ucce āsane nisīditvā mantaṃ pariyāpuṇāti.
   {871.1}  Athakho  bhikkhave  tassa  chavakassa etadahosi yāva
adhammiko ayaṃ rājā yatra hi nāma ucce āsane nisīditvā mantaṃ
pariyāpuṇissati  ayañca  brāhmaṇo  adhammiko  yatra  hi  nāma
nīce  āsane  nisīditvā ucce āsane nisinnassa mantaṃ vācessati
ahañcamhi  adhammiko  yohaṃ  itthiyā kāraṇā rañño ambaṃ avaharāmi
sabbamidaṃ ca 4- parigatanti 5-. Tattheva paripati.
   Ubho atthaṃ na jānanti   ubho dhammaṃ na passare
   yo cāyaṃ mantaṃ vāceti   yo cādhammena dhīyati.
   Sālīnaṃ odano bhutto   sucimaṃsūpasecano
   tasmā dhamme na vattāmi  dhammo ariyebhi vaṇṇito.
@Footnote: 1 Ma. Yu. chapakassa . 2 Ma. Yu. chapakī. evamuparipi . 3 Ma. Yu. ambaṃ.
@4 Ma. Yu. carimaṃ . 5 Ma. Yu. katanti.
   Dhiratthu taṃ dhanalābhaṃ      yasalābhañca brāhmaṇa
   yā vutti vinipātena    adhammacaraṇena vā.
   Paribbaja mahābrahme   pacantaññepi pāṇino.
   Mā taṃ adhammo ācarito  asmā kumbhamivābhidāti.
   [872] Tadāpi me bhikkhave amanāpā nīce āsane nisīditvā
ucce  āsane  nisinnassa  mantaṃ  vācetuṃ kimaṅgaṃ pana etarahi na
amanāpā  bhavissati nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa
dhammaṃ  desetuṃ  netaṃ  bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ
vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {872.1} na nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa
agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa agilānassa
dhammo desetabbo . yo anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā
ucce  āsane  nisinnassa  agilānassa  dhammaṃ  deseti  āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [873]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū ṭhitā nisinnassa dhammaṃ desenti .pe.
   {873.1}  Na  ṭhito nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na  ṭhitena  nisinnassa  agilānassa dhammo desetabbo . yo
anādariyaṃ  paṭicca  ṭhito nisinnassa agilānassa dhammaṃ deseti āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [874]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū pacchato gacchantā purato gacchantassa dhammaṃ desenti .pe.
   {874.1} Na pacchato gacchanto purato gacchantassa agilānassa dhammaṃ
desessāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  pacchato  gacchantena  purato gacchantassa agilānassa dhammo
desetabbo  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca  pacchato gacchanto purato
gacchantassa agilānassa dhammaṃ deseti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [875]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū uppathena gacchantā pathena gacchantassa dhammaṃ desenti .pe.
   {875.1} Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilānassa dhammaṃ
desessāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  uppathena  gacchantena pathena gacchantassa agilānassa dhammo
desetabbo  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca uppathena gacchanto pathena
Gacchantassa  agilānassa  dhammaṃ  deseti  āpatti  dukkaṭassa .
Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa   gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
           Tayo pakiṇṇakā 1-
   [876]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū ṭhitā uccārampi passāvampi karonti .pe.
   {876.1} Na ṭhito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karissāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na ṭhitena agilānena uccāro vā passāvo vā kātabbo.
Yo anādariyaṃ paṭicca ṭhito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti
āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [877]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū harite uccārampi passāvampi kheḷampi karonti .pe.
   {877.1} Na harite agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā
karissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na harite agilānena uccāro vā passāvo vā kheḷo vā
kātabbo  .  yo  anādariyaṃ paṭicca harite agilāno uccāraṃ vā
passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karoti āpatti dukkaṭassa.
@Footnote: 1 Ma. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
appaharite   kato   haritaṃ  ottharati  āpadāsu  ummattakassa
ādikammikassāti.
   [878] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū  udake  uccārampi  passāvampi  kheḷampi karonti . manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
udake  uccārampi  passāvampi  kheḷampi  karissanti  seyyathāpi gihī
kāmabhoginoti  .  assosuṃ  kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū
udake  uccārampi  passāvampi  kheḷampi  karissantīti  .pe.  saccaṃ
kira tumhe bhikkhave udake uccārampi passāvampi kheḷampi karothāti.
Saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma tumhe
moghapurisā  udake  uccārampi  passāvampi  kheḷampi  karissatha netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {878.1} na udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   {878.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [879] Tena kho pana samayena gilānā bhikkhū udake uccārampi
Passāvampi  kheḷampi  kātuṃ  kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave gilānena
bhikkhunā  udake  uccārampi  passāvampi  kheḷampi  kātuṃ  evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {879.1} na udake agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā
karissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na udake agilānena uccāro vā passāvo vā kheḷo vā
kātabbo  .  yo  anādariyaṃ paṭicca udake agilāno uccāraṃ vā
passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karoti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti  asañcicca  asatiyā  ajānantassa  gilānassa  thale
kato udakaṃ ottharati āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
          Pādukāvaggo sattamo.
              ---------
   Uddiṭṭhā  kho  āyasmanto sekhiyā dhammā . tatthāyasmante
pucchāmi  kaccittha  parisuddhā  dutiyampi  pucchāmi  kaccittha  parisuddhā
tatiyampi   pucchāmi   kaccittha   parisuddhā  parisuddhetthāyasmanto
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
               [1]-
          Sekhiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------
@Footnote: 1 Ma. sekhiyā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 561-570. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=10218              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=10218              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=862&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=141              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=862              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10574              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10574              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]