ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dutiyasikkhāpadaṃ
   [10] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhūnaṃ
hatthe  cīvaraṃ  nikkhipitvā  santaruttarena  janapadacārikaṃ  pakkamanti .
Tāni  cīvarāni  ciraṃ  1-  nikkhittāni  kaṇṇakitāni honti . tāni
cīvarāni  2- bhikkhū otāpenti . addasā kho āyasmā ānando
senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto  te  bhikkhū tāni cīvarāni otāpente
disvāna  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te bhikkhū
etadavoca  kassimāni  āvuso  cīvarāni kaṇṇakitānīti . athakho te
bhikkhū  āyasmato  ānandassa  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  āyasmā
ānando  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi nāma bhikkhū bhikkhūnaṃ
hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamissantīti. Athakho
āyasmā  ānando  [3]- bhagavato etamatthaṃ ārocesi . athakho
bhagavā te bhikkhū paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū bhikkhūnaṃ hatthe cīvaraṃ
nikkhipitvā  santaruttarena  janapadacārikaṃ  pakkamantīti  .  saccaṃ
bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā
bhikkhūnaṃ  hatthe  cīvaraṃ  nikkhipitvā  santaruttarena  janapadacārikaṃ
@Footnote: 1 Po. cīvaravaṃse . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. te bhikkhū
@anekapariyāyena vigarahitvā. evamīdisesu ṭhānesu.
Pakkamissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya pasannānaṃ
vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {10.1}  niṭṭhitacīvarasmiṃ  bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine ekarattampi
ce bhikkhu ticīvarena vippavaseyya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   {10.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [11] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosambiyaṃ gilāno
hoti  .  ñātakā  tassa  bhikkhuno santike dūtaṃ pāhesuṃ āgacchatu
bhaddanto  mayaṃ  upaṭṭhahissāmāti . bhikkhūpi evamāhaṃsu gaccha āvuso
ñātakā  taṃ  upaṭṭhahissantīti  .  so  evamāha  bhagavatā āvuso
sikkhāpadaṃ   paññattaṃ  na  ticīvarena  vippavasitabbanti  ahañcamhi
gilāno  na  sakkomi  ticīvaramādāya  pakkamituṃ  nāhaṃ gamissāmīti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {11.1} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ
katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave gilānassa bhikkhuno ticīvarena
avippavāsasammatiṃ 1- dātuṃ . evañca pana bhikkhave dātabbā. Tena
gilānena  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā
evamassa vacanīyo ahaṃ bhante gilāno na sakkomi ticīvaramādāya pakkamituṃ
sohaṃ  bhante  saṅghaṃ ticīvarena avippavāsasammatiṃ yācāmīti . dutiyampi
yācitabbā  tatiyampi  yācitabbā  .  byatatena  bhikkhunā  paṭibalena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammutiṃ. evamuparipi.
Saṅgho ñāpetabbo
   {11.2} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno
na sakkoti ticīvaramādāya pakkamituṃ . so saṅghaṃ ticīvarena avippavāsa-
sammatiṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ saṅgho itthannāmassa
bhikkhuno ticīvarena avippavāsasammatiṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {11.3} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno
na sakkoti ticīvaramādāya pakkamituṃ . so saṅghaṃ ticīvarena avippavāsa-
sammatiṃ yācati . saṅgho itthannāmassa bhikkhuno ticīvarena avippavāsa-
sammatiṃ deti . yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno ticīvarena
avippavāsasammatiyā dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {11.4} Dinnā saṅghena itthannāmassa bhikkhuno ticīvarena avippavāsa-
sammati. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {11.5} Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {11.6}  niṭṭhitacīvarasmiṃ  bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine ekarattampi
ce  bhikkhu  ticīvarena  vippavaseyya  aññatra bhikkhusammatiyā nissaggiyaṃ
pācittiyanti.
   [12] Niṭṭhitacīvarasminti bhikkhuno [1]- cīvaraṃ kataṃ vā hoti naṭṭhaṃ
vā  vinaṭṭhaṃ  vā daḍḍhaṃ vā cīvarāsā vā upacchinnā . ubbhatasmiṃ
kaṭhineti   aṭṭhannaṃ   mātikānaṃ  aññatarāya  mātikāya  ubbhataṃ
hoti  saṅghena vā antarā ubbhataṃ hoti . ekarattampi ce bhikkhu
ticīvarena  vippavaseyyāti  saṅghāṭiyā  vā  uttarāsaṅgena  vā
@Footnote: 1 Po. bhikkhunā.
Antaravāsakena vā ekarattampi 1- ce vippavutthaṃ hoti 1-. Aññatra
bhikkhusammatiyāti  ṭhapetvā  bhikkhusammatiṃ  .  nissaggiyaṃ  hotīti  saha
aruṇuggamanena  2-  nissaggiyaṃ hoti nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa
vā puggalassa vā . evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ. Tena bhikkhunā
saṅghaṃ upasaṅkamitvā .pe. evamassa vacanīyo idaṃ me bhante cīvaraṃ 3-
rattivippavutthaṃ  4-  aññatra  bhikkhusammatiyā nissaggiyaṃ imāhaṃ saṅghassa
nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe. dadeyyunti .pe. āyasmato
dammīti.
   [13]  Gāmo  ekūpacāro  nānūpacāro  nivesanaṃ ekūpacāraṃ
nānūpacāraṃ  uddosito  ekūpacāro  nānūpacāro aṭṭo ekūpacāro
nānūpacāro  mālo  ekūpacāro  nānūpacāro pāsādo ekūpacāro
nānūpacāro  hammiyaṃ  ekūpacāraṃ  nānūpacāraṃ  nāvā  ekūpacārā
nānūpacārā  sattho  ekūpacāro  nānūpacāro  khettaṃ  ekūpacāraṃ
nānūpacāraṃ  dhaññakaraṇaṃ  ekūpacāraṃ  nānūpacāraṃ  ārāmo ekūpacāro
nānūpacāro  vihāro  ekūpacāro  nānūpacāro  rukkhamūlaṃ ekūpacāraṃ
nānūpacāraṃ ajjhokāso ekūpacāro nānūpacāro.
   [14] Gāmo ekūpacāro nāma ekakulassa gāmo hoti parikkhitto
@Footnote:1-1 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi . 2 Ma. Yu. aruṇuggamanā . 3 Yu. Rā. ticīvaraṃ.
@4 Sī. yu rattiṃ vippavutthaṃ. Rā. ekarattaṃ vippavutthaṃ.
Ca antogāme cīvaraṃ nikkhipitvā antogāme vatthabbaṃ . aparikkhitto
hoti yasmiṃ ghare cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti tasmiṃ ghare vatthabbaṃ hatthapāsā
vā na vijahitabbaṃ . nānūpacāro nāma 1- nānākulassa gāmo hoti
parikkhitto  ca yasmiṃ ghare cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti tasmiṃ ghare vatthabbaṃ
sabhāye vā dvāramūle vā hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ . sabhāyaṃ
gacchantena  hatthapāse  cīvaraṃ  nikkhipitvā  sabhāye  [2]- vatthabbaṃ
dvāramūle vā hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Sabhāye cīvaraṃ nikkhipitvā
sabhāye [2]- vatthabbaṃ dvāramūle vā hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.
Aparikkhitto hoti yasmiṃ ghare cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti tasmiṃ ghare vatthabbaṃ
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.
   [15]  Ekakulassa  nivesanaṃ  hoti  parikkhittañca  nānāgabbhā
nānāovarakā  antonivesane  cīvaraṃ  nikkhipitvā  antonivesane
vatthabbaṃ  .  aparikkhittaṃ  hoti  yasmiṃ  gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti
tasmiṃ  gabbhe  vatthabbaṃ hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ . nānākulassa
nivesanaṃ  hoti  parikkhittañca  nānāgabbhā  nānāovarakā  yasmiṃ
gabbhe  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ dvāramūle vā
hatthapāsā  vā  na  vijahitabbaṃ  .  aparikkhittaṃ hoti yasmiṃ gabbhe
cīvaraṃ   nikkhittaṃ  hoti  tasmiṃ  gabbhe  vatthabbaṃ  hatthapāsā
@Footnote: 1 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi . 2 Ma. Yu. vā.
Vā na vijahitabbaṃ.
   [16]  Ekakulassa uddosito hoti parikkhitto ca nānāgabbhā
nānāovarakā  antouddosite  cīvaraṃ  nikkhipitvā  antouddosite
vatthabbaṃ  .  aparikkhitto  hoti  yasmiṃ gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti
tasmiṃ  gabbhe  vatthabbaṃ hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ . nānākulassa
uddosito  hoti  parikkhitto  ca  nānāgabbhā  nānāovarakā
yasmiṃ  gabbhe  cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ dvāramūle
vā  hatthapāsā  vā  na  vijahitabbaṃ  .  aparikkhitto hoti yasmiṃ
gabbhe  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti  tasmiṃ  gabbhe  vatthabbaṃ  hatthapāsā
vā na vijahitabbaṃ.
   [17]  Ekakulassa  aṭṭo hoti antoaṭṭe cīvaraṃ nikkhipitvā
antoaṭṭe  vatthabbaṃ  .  nānākulassa  aṭṭo  hoti  nānāgabbhā
nānāovarakā  yasmiṃ  gabbhe  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti  tasmiṃ gabbhe
vatthabbaṃ dvāramūle vā hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.
   [18]  Ekakulassa  mālo hoti antomāle cīvaraṃ nikkhipitvā
antomāle  vatthabbaṃ  .  nānākulassa  mālo  hoti  nānāgabbhā
nānāovarakā  yasmiṃ  gabbhe  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti  tasmiṃ gabbhe
vatthabbaṃ dvāramūle vā hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.
   [19] Ekakulassa pāsādo hoti antopāsāde cīvaraṃ nikkhipitvā
antopāsāde   vatthabbaṃ   .  nānākulassa  pāsādo  hoti
Nānāgabbhā  nānāovarakā  yasmiṃ  gabbhe  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti
tasmiṃ  gabbhe  vatthabbaṃ  dvāramūle  vā  hatthapāsā  vā  na
vijahitabbaṃ.
   [20]  Ekakulassa hammiyaṃ hoti antohammiye cīvaraṃ nikkhipitvā
antohammiye  vatthabbaṃ  .  nānākulassa  hammiyaṃ  hoti nānāgabbhā
nānāovarakā  yasmiṃ  gabbhe  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti  tasmiṃ gabbhe
vatthabbaṃ dvāramūle vā hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.
   [21]  Ekakulassa nāvā hoti antonāvāya cīvaraṃ nikkhipitvā
antonāvāya  vatthabbaṃ  .  nānākulassa  nāvā  hoti nānāgabbhā
nānāovarakā  yasmiṃ  ovarake cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti tasmiṃ ovarake
vatthabbaṃ dvāramūle vā 1- hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.
   [22] Ekakulassa sattho hoti satthe cīvaraṃ nikkhipitvā purato
vā  pacchato  vā  sattabbhantarā  na vijahitabbā passato abbhantaraṃ
na  vijahitabbaṃ  . nānākulassa sattho hoti satthe cīvaraṃ nikkhipitvā
hatthapāsā na vijahitabbaṃ.
   [23] Ekakulassa khettaṃ hoti parikkhittañca antokhette cīvaraṃ
nikkhipitvā  antokhette  vatthabbaṃ  .  aparikkhittaṃ hoti hatthapāsā
na  vijahitabbaṃ . nānākulassa khettaṃ hoti parikkhittañca antokhette
cīvaraṃ  nikkhipitvā  antokhette  vatthabbaṃ dvāramūle vā hatthapāsā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pāṭhadvayaṃ natthi.
Pāsā vā na vijahitabbaṃ. Aparikkhittaṃ hoti hatthapāsā na vijahitabbaṃ.
   [24]  Ekakulassa  dhaññakaraṇaṃ  hoti  parikkhittañca antodhañña-
karaṇe  cīvaraṃ  nikkhipitvā  antodhaññakaraṇe  vatthabbaṃ . aparikkhittaṃ
hoti  hatthapāsā  na  vijahitabbaṃ  .  nānākulassa  dhaññakaraṇaṃ hoti
parikkhittañca  antodhaññakaraṇe  cīvaraṃ  nikkhipitvā  dvāramūle  vā
vatthabbaṃ hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ . aparikkhittaṃ hoti hatthapāsā
na vijahitabbaṃ.
   [25] Ekakulassa ārāmo hoti parikkhitto ca antoārāme
cīvaraṃ  nikkhipitvā  antoārāme  vatthabbaṃ  .  aparikkhitto  hoti
hatthapāsā  na  vijahitabbaṃ . nānākulassa ārāmo hoti parikkhitto
ca  antoārāme  cīvaraṃ  nikkhipitvā  dvāramūle  vā  vatthabbaṃ
hatthapāsā  vā  na  vijahitabbaṃ  .  aparikkhitto  hoti hatthapāsā
na vijahitabbaṃ.
   [26]  Ekakulassa  vihāro hoti parikkhitto ca antovihāre
cīvaraṃ  nikkhipitvā  antovihāre vatthabbaṃ . aparikkhitto hoti yasmiṃ
vihāre  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti  tasmiṃ  vihāre vatthabbaṃ hatthapāsā
vā  na  vijahitabbaṃ  .  nānākulassa  vihāro hoti parikkhitto ca
yasmiṃ  vihāre  cīvaraṃ  nikkhittaṃ  hoti  tasmiṃ  vihāre  vatthabbaṃ
dvāramūle  vā  hatthapāsā  vā  na  vijahitabbaṃ  .  aparikkhitto
Hoti  yasmiṃ  vihāre  cīvaraṃ  nikkhittaṃ hoti tasmiṃ vihāre vatthabbaṃ
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.
   [27] Ekakulassa rukkhamūlaṃ hoti yaṃ majjhantike kāle samantā
chāyā  1-  pharati  antochāyāya  cīvaraṃ  nikkhipitvā  antochāyāya
vatthabbaṃ. Nānākulassa rukkhamūlaṃ hoti hatthapāsā na vijahitabbaṃ.
   [28] Ajjhokāso ekūpacāro nānūpacāro nāma 2- agāmake
araññe samantā sattabbhantarā ekūpacāro tato paraṃ nānūpacāro.
   [29]  Vippavutthe  vippavutthasaññī  aññatra  bhikkhusammatiyā
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  vippavutthe vematiko aññatra bhikkhusammatiyā
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  vippavutthe  avippavutthasaññī  aññatra
bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ . apaccuddhaṭe paccuddhaṭasaññī 3-
aññatra  bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  avissajjite
vissajjitasaññī  aññatra  bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Anaṭṭhe  naṭṭhasaññī  aññatra  bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Avinaṭṭhe  vinaṭṭhasaññī  aññatra  bhikkhusammatiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ .
Adaḍḍhe  daḍḍhasaññī  aññatra  bhikkhusammatiyā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Avilutte viluttasaññī aññatra bhikkhusammatiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [30]  Nissaggiyaṃ  cīvaraṃ  anissajjitvā  paribhuñjati  āpatti
@Footnote: 1 Po. rukkhachāyā . 2 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi.
@3 Po. apaccuddhārake paccuddhārakasaññī.
Dukkaṭassa  .  avippavutthe  vippavutthasaññī  āpatti  dukkaṭassa .
Avippavutthe   vematiko  āpatti  dukkaṭassa  .  avippavutthe
avippavutthasaññī anāpatti.
   [31]  Anāpatti  antoaruṇe  paccuddharati  vissajjeti nassati
vinassati  dayhati  acchinditvā  gaṇhāti  1-  vissāsaṃ gaṇhāti 2-
bhikkhusammatiyā ummattakassa ādikammikassāti.
          Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sabbattha gaṇhanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 7-16. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=109              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=109              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=10&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3672              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3672              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]