ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Tatiyasikkhāpadaṃ
   [138] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
pilindavaccho  rājagahe  pabbhāraṃ  sodhāpeti  lenaṃ  kattukāmo .
Athakho  rājā  māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā pilindavaccho
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo
bimbisāro  āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  etadavoca  kiṃ  bhante  thero
kārāpetīti. Pabbhāraṃ mahārāja sodhāpemi lenaṃ kattukāmoti.
   {138.1}  Attho  bhante ayyassa ārāmikenāti . na kho
mahārāja  bhagavatā ārāmiko anuññātoti . tenahi bhante bhagavantaṃ
paṭipucchitvā mama āroceyyāthāti . evaṃ mahārājāti kho āyasmā
pilindavaccho  rañño  māgadhassa  seniyassa bimbisārassa paccassosi .
Athakho āyasmā pilindavaccho rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ dhammiyā
kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  . athakho
rājā  māgadho seniyo bimbisāro āyasmatā pilindavacchena dhammiyā
kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā
āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi .
Athakho  āyasmā  pilindavaccho bhagavato santike dūtaṃ pāhesi rājā
Bhante māgadho seniyo bimbisāro ārāmikaṃ dātukāmo kathaṃ nu kho
bhante  paṭipajjitabbanti  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  1-  dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  anujānāmi  bhikkhave ārāmikanti . dutiyampi kho rājā
māgadho  seniyo  bimbisāro  yenāyasmā  pilindavaccho tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo bimbisāro
āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  etadavoca  anuññāto  bhante  bhagavatā
ārāmikoti . evaṃ mahārājāti . tenahi bhante ayyassa ārāmikaṃ
dammīti.
   {138.2} Athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmato
pilindavacchassa  ārāmikaṃ  paṭissuṇitvā  vissaritvā  cirena  satiṃ
paṭilabhitvā  aññataraṃ  sabbatthakaṃ  mahāmattaṃ  āmantesi  yo  mayā
bhaṇe ayyassa ārāmiko paṭissuto dinno so ārāmikoti . Na kho
deva ayyassa ārāmiko dinnoti . kīvaciraṃ nu kho bhaṇe ito ratti 2-
hotīti . athakho so mahāmatto rattiyo gaṇetvā 3- rājānaṃ māgadhaṃ
seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca pañca deva rattisatānīti . tenahi bhaṇe
ayyassa  pañca  ārāmikasatāni  dehīti 4- . evaṃ  devāti kho
so   mahāmatto   rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa
paṭissuṇitvā   āyasmato   pilindavacchassa  pañca  ārāmikasatāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi . 2 Ma. hi taṃ. Yu. hitaṃ.
@3 Ma. Yu. vigaṇetvā . 4 Yu. dethāti.
Adāsi  1-  . pāṭiyekko gāmo nivisi . ārāmikagāmakotipi naṃ
āhaṃsu pilindavacchagāmakotipi 2- naṃ āhaṃsu.
   [139] Tena kho pana samayena āyasmā pilindavaccho tasmiṃ gāmake
kulupako hoti . athakho āyasmā pilindavaccho pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  pilindavacchagāmakaṃ  piṇḍāya pāvisi . tena kho pana
samayena tasmiṃ gāmake ussavo hoti. Dārakā 3- alaṅkatā mālākitā
kīḷanti  .  athakho  āyasmā pilindavaccho pilindavacchagāmake sapadānaṃ
piṇḍāya  caramāno yena aññatarassa ārāmikassa nivesanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi.
   {139.1}  Tena kho pana samayena tassā ārāmikiniyā dhītā
aññe  dārake  alaṅkate  mālākite  passitvā rodati mālaṃ me
detha  alaṅkāraṃ  me  dethāti  .  athakho  āyasmā pilindavaccho
taṃ  ārāmikiniṃ  etadavoca  kissāyaṃ  dārikā  rodatīti  .
Ayaṃ  bhante  dārikā aññe dārake alaṅkate mālākite passitvā
rodati  mālaṃ  me  detha  alaṅkāraṃ  me  dethāti kuto amhākaṃ
duggatānaṃ  mālā kuto alaṅkāroti . athakho āyasmā pilindavaccho
aññataraṃ  tiṇaṇḍūpakaṃ  4-  gahetvā  taṃ  ārāmikiniṃ  etadavoca
handimaṃ  tiṇaṇḍūpakaṃ tassā dārikāya sīse paṭimuñcāhīti 5- . athakho
@Footnote: 1 Ma. Yu. pādāsi . 2 Ma. Yu. pilindagāmakotipi . 3 Ma. Yu. dārikā.
@4 Ma. Yu. tiṇaṇḍupakaṃ. evamuparipi . 5 Ma. Yu. paṭimuñcāti.
Sā ārāmikinī taṃ tiṇaṇḍūpakaṃ gahetvā tassā dārikāya sīse paṭimuñci.
Sā ahosi suvaṇṇamālā abhirūpā dassanīyā pāsādikā . Natthi tādisā
raññopi antepure suvaṇṇamālā . manussā rañño māgadhassa seniyassa
bimbisārassa  ārocesuṃ amukassa deva ārāmikassa ghare suvaṇṇamālā
abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā  natthi tādisā devassāpi antepure
suvaṇṇamālā kuto tassa duggatassa nissaṃsayaṃ corikāya ābhatāti.
   {139.2} Athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro taṃ ārāmikakulaṃ
bandhāpesi  .  dutiyampi  kho  āyasmā  pilindavaccho  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  pilindavacchagāmakaṃ   piṇḍāya  pāvisi
pilindavacchagāmake  sapadānaṃ  piṇḍāya  caramāno   yena  tassa
ārāmikassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paṭivissake  pucchi
kahaṃ  idaṃ  ārāmikakulaṃ  gatanti  .  etissā bhante suvaṇṇamālāya
kāraṇā raññā bandhāpitanti.
   {139.3} Athakho āyasmā pilindavaccho yena rañño māgadhassa
seniyassa  bimbisārassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte
āsane nisīdi . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā
pilindavaccho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ māgadhaṃ
seniyaṃ  bimbisāraṃ  āyasmā  pilindavaccho etadavoca kissa mahārāja
Ārāmikakulaṃ  bandhāpitanti  .  tassa  bhante  ārāmikassa  ghare
suvaṇṇamālā   abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā  natthi  tādisā
amhākaṃpi   antepure   suvaṇṇamālā  kuto  tassa  duggatassa
nissaṃsayaṃ  corikāya  ābhatāti  .  athakho  āyasmā  pilindavaccho
rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  pāsādaṃ  suvaṇṇanti
adhimucci  . so ahosi sabbasovaṇṇamayo . idaṃ pana te mahārāja
tāvabahuṃ  suvaṇṇaṃ  kutoti  .  aññātaṃ  bhante  ayyasseveso 1-
iddhānubhāvoti taṃ ārāmikakulaṃ muñcāpesi.
   [140] Manussā ayyena kira pilindavacchena sarājikāya parisāya
uttarimanussadhammaṃ   iddhipāṭihāriyaṃ   2-   dassitanti   attamanā
abhippasannā   āyasmato   pilindavacchassa   pañca   bhesajjāni
abhihariṃsu seyyathīdaṃ sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ . Pakatiyāpicāyasmā
pilindavaccho  lābhī  hoti  pañcannaṃ  bhesajjānaṃ laddhaṃ laddhaṃ parisāya
vissajjeti  . parisā cassa hoti bāhullikā laddhaṃ laddhaṃ kolambepi
ghaṭepi  pūretvā  paṭisāmeti  parissāvanānipi  thavikāyopi  pūretvā
vātapānesu  laggeti  . tāni olīnavilīnāni tiṭṭhanti . undurehipi
vihārā  okiṇṇavikiṇṇā  honti . manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā
passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  antokoṭṭhāgārikā ime
samaṇā   sakyaputtiyā   seyyathāpi  rājā  māgadho  seniyo
@Footnote: 1 Yu. ayyassa so . 2 iddhippāṭihāriyanti amhākaṃ mati.
Bimbisāroti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū  evarūpāya
bāhullāya  cetessantīti  .  athakho  te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  saccaṃ  kira  bhikkhave  bhikkhū  evarūpāya bāhullāya
cetentīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
te  bhikkhave  moghapurisā  evarūpāya  bāhullāya cetessanti netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {140.1} yāni kho pana tāni gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisāyanīyāni
bhesajjāni  seyyathīdaṃ  sappi  navanītaṃ  telaṃ  madhu  phāṇitaṃ . tāni
paṭiggahetvā   sattāhaparamaṃ   sannidhikārakaṃ   paribhuñjitabbāni  taṃ
atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [141]  Yāni  kho pana tāni gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisāyanīyāni
bhesajjānīti  sappi nāma gosappi vā ajikāsappi vā mahisasappi 1-
vā . yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ sappi. Navanītaṃ nāma tesaṃyeva navanītaṃ.
Telaṃ  nāma  tilatelaṃ sāsapatelaṃ madhukatelaṃ eraṇḍatelaṃ vasātelaṃ .
Madhu  nāma  makkhikāmadhu . phāṇitaṃ nāma ucchumhā nibbattaṃ . tāni
paṭiggahetvā    sattāhaparamaṃ   sannidhikārakaṃ   paribhuñjitabbānīti
sattāhaparamatā   paribhuñjitabbāni   .   taṃ   atikkāmayato
@Footnote: 1 Ma. mahiṃsasappi. Yu. māhisaṃ vā sappi.
Nissaggiyaṃ hoti 1- aṭṭhame aruṇuggamane nissaggiyaṃ hoti nissajjitabbaṃ
saṅghassa  vā  gaṇassa  vā puggalassa vā . evañca pana bhikkhave
nissajjitabbaṃ  .pe.  idaṃ  me  bhante  bhesajjaṃ  sattāhātikkantaṃ
nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe.
Dadeyyunti .pe. Āyasmato dammīti.
   [142]  Sattāhātikkante atikkantasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ .
Sattāhātikkante  vematiko  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ . sattāhātikkante
anatikkantasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  anadhiṭṭhite  anadhiṭṭhitasaññī
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  avissajjite  vissajjitasaññī  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  anaṭṭhe  naṭṭhasaññī  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ . avinaṭṭhe
vinaṭṭhasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  adaḍḍhe  daḍḍhasaññī  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ. Avilutte viluttasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [143] Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā na kāyikena paribhogena paribhuñjitabbaṃ
na ajjhoharitabbaṃ . padīpe vā kāḷavaṇṇe vā upanetabbaṃ. Aññena
bhikkhunā  kāyikena  paribhogena  paribhuñjitabbaṃ  na  ajjhoharitabbaṃ .
Sattāhānatikkante   atikkantasaññī   āpatti   dukkaṭassa  .
Sattāhānatikkante  vematiko āpatti dukkaṭassa . sattāhānatikkante
anatikkantasaññī anāpatti.
@Footnote: 1 ito paraṃ sabbattha itisaddo dissati. so atirekoti veditabbo. tassa
@atirekatā paṭhamakaṭhinasikkhāpade vuttanayena veditabbā.
   [144] Anāpatti antosattāhaṃ adhiṭṭheti vissajjeti nassati vinassati
dayhati acchinditvā gaṇhāti 1- vissāsaṃ gaṇhāti 2- anupasampannassa
cattena  vantena  muttena  anapekkho  datvā paṭilabhitvā paribhuñjati
ummattakassa ādikammikassāti.
          Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. gaṇhanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 117-124. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=2058              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=2058              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=138&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=138              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=5277              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=5277              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]