ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Tatiyasikkhāpadaṃ
   [32] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena aññatarassa
bhikkhuno  akālacīvaraṃ  uppannaṃ  hoti  tassa  taṃ  cīvaraṃ  kayiramānaṃ
nappahoti  .  athakho  so  bhikkhu  taṃ cīvaraṃ ussāpetvā punappunaṃ
vimajjati  .  addasā  kho  bhagavā  senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto taṃ
bhikkhuṃ  taṃ  cīvaraṃ  ussāpetvā  punappunaṃ  vimajjantaṃ  disvāna yena
so  bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ etadavoca kissa
tvaṃ  bhikkhu  imaṃ  cīvaraṃ  ussāpetvā  punappunaṃ  vimajjasīti . idaṃ
me  bhante  akālacīvaraṃ  uppannaṃ  kayiramānaṃ  nappahoti  tenāhaṃ
imaṃ  cīvaraṃ  ussāpetvā  punappunaṃ  vimajjāmīti  . atthi pana te
bhikkhu  cīvarapaccāsāti  .  atthi bhagavāti . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  akālacīvaraṃ  paṭiggahetvā  cīvarapaccāsāya  1-
nikkhipitunti.
   [33] Tena kho pana samayena bhikkhū bhagavatā anuññātaṃ akālacīvaraṃ
paṭiggahetvā  cīvarapaccāsāya  2-  nikkhipitunti  akālacīvaraṃ  3-
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. cīvarapaccāsā . 3 Ma. Yu. akālacīvarāni.
Paṭiggahetvā  atirekamāsaṃ  nikkhipanti  .  tāni  cīvarāni cīvaravaṃse
bhaṇḍikābaddhāni  tiṭṭhanti  .  addasā  kho  āyasmā  ānando
senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto  tāni  cīvarāni cīvaravaṃse bhaṇḍikābaddhāni
ṭhitāni  1-  disvāna  bhikkhū  āmantesi kassimāni āvuso cīvarāni
cīvaravaṃse  bhaṇḍikābaddhāni  tiṭṭhantīti . amhākaṃ āvuso imāni 2-
akālacīvarāni  cīvarapaccāsāya  3-  nikkhittānīti . kīvaciraṃ panāvuso
imāni  cīvarāni  nikkhittānīti . atirekamāsaṃ āvusoti . āyasmā
ānando  ujjhāyati  khīyati vipāceti kathaṃ hi nāma bhikkhū akālacīvaraṃ
paṭiggahetvā atirekamāsaṃ nikkhipissantīti.
   {33.1}  Athakho āyasmā ānando [4]- bhagavato etamatthaṃ
ārocesi . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū akālacīvaraṃ
paṭiggahetvā  atirekamāsaṃ  nikkhipantīti  . saccaṃ bhagavāti . vigarahi
buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma te bhikkhave moghapurisā akālacīvaraṃ
paṭiggahetvā  atirekamāsaṃ  nikkhipissanti  netaṃ  bhikkhave appasannānaṃ
vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya .pe. evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {33.2} niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine bhikkhuno paneva
akālacīvaraṃ  uppajjeyya  ākaṅkhamānena  bhikkhunā  paṭiggahetabbaṃ
paṭiggahetvā  khippameva kāretabbaṃ no cassa pāripūri māsaparamantena
@Footnote: 1 Ma. Yu. tiṭṭhante . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. Yu. cīvarapaccāsā.
@4 Ma. te bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā.
Bhikkhunā  taṃ  cīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ ūnassa pāripūriyā satiyā paccāsāya
tato  ce  uttariṃ  1-  nikkhipeyya  satiyāpi paccāsāya nissaggiyaṃ
pācittiyanti.
   [34] Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunāti bhikkhuno cīvaraṃ kataṃ vā hoti naṭṭhaṃ
vā  vinaṭṭhaṃ  vā daḍḍhaṃ vā cīvarāsā vā upacchinnā . ubbhatasmiṃ
kaṭhineti  aṭṭhannaṃ  mātikānaṃ  aññatarāya  mātikāya  ubbhataṃ  hoti
saṅghena vā antarā ubbhataṃ hoti . akālacīvaraṃ nāma anatthate kaṭhine
ekādasamāse  uppannaṃ  atthate kaṭhine sattamāse uppannaṃ kālepi
ādissa  dinnaṃ etaṃ akālacīvaraṃ nāma . uppajjeyyāti uppajjeyya
saṅghato vā gaṇato vā ñātito vā mittato vā paṃsukūlato 2- vā
attano vā dhanena.
   [35]  Ākaṅkhamānenāti  icchamānena  paṭiggahetabbaṃ  .
Paṭiggahetvā khippameva kāretabbanti dasāhā kāretabbaṃ.
   [36] No cassa pāripūrīti kayiramānaṃ nappahoti. Māsaparamantena
bhikkhunā  taṃ  cīvaraṃ  nikkhipitabbanti māsaparamatā nikkhipitabbaṃ . ūnassa
pāripūriyāti  ūnassa  pāripūratthāya . satiyā paccāsāyāti paccāsā
hoti saṅghato vā gaṇato vā ñātito vā mittato vā paṃsukūlato 3-
vā attano vā dhanena.
   [37]  Tato  ce  uttariṃ  nikkhipeyya satiyāpi paccāsāyāti
@Footnote: 1 Ma. uttari. evamuparipi . 2-3 Ma. Yu. paṃsukulaṃ.
Tadahuppanne  mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati dasāhā kāretabbaṃ .
Dvīhuppanne mūlacīvare ... Tīhuppanne mūlacīvare ... Catūhuppanne mūlacīvare
... Pañcāhuppanne mūlacīvare ... Chāhuppanne mūlacīvare ... Sattāhuppanne
mūlacīvare ... aṭṭhāhuppanne mūlacīvare ... Navāhuppanne mūlacīvare ...
Dasāhuppanne mūlacīvare ... Paccāsācīvaraṃ uppajjati dasāhā kāretabbaṃ.
Ekādase uppanne mūlacīvare ... Dvādase uppanne mūlacīvare ... Terase
uppanne mūlacīvare ... Cuddase uppanne mūlacīvare ... Paṇṇarase uppanne
mūlacīvare ... Soḷase uppanne mūlacīvare ... Sattarase uppanne mūlacīvare ...
Aṭṭhārase uppanne mūlacīvare ... Ekūnavīse uppanne mūlacīvare ... Vīse
uppanne  mūlacīvare  paccāsācīvaraṃ  uppajjati dasāhā kāretabbaṃ .
Ekavīse  uppanne  mūlacīvare  paccāsācīvaraṃ  uppajjati  navāhā
kāretabbaṃ  .  dvāvīse uppanne mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati
aṭṭhāhā  kāretabbaṃ . tevīse uppanne mūlacīvare ... sattāhā
kāretabbaṃ . catuvīse uppanne mūlacīvare ... chāhā kāretabbaṃ.
Pañcavīse  uppanne mūlacīvare ... pañcāhā kāretabbaṃ . chabbīse
uppanne  mūlacīvare  ... catūhā kāretabbaṃ . sattavīse uppanne
mūlacīvare ... Tīhā kāretabbaṃ. Aṭṭhavīse uppanne mūlacīvare ... Dvīhā
kāretabbaṃ  . ekūnatiṃse uppanne mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati
ekāhaṃ  kāretabbaṃ  .  tiṃse  uppanne  mūlacīvare  paccāsācīvaraṃ
Uppajjati  tadaheva  adhiṭṭhātabbaṃ  vikappetabbaṃ  vissajjetabbaṃ .
No ce adhiṭṭhaheyya vā vikappeyya vā vissajjeyya vā ekatiṃse
aruṇuggamane  nissaggiyaṃ  hoti  nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā
puggalassa  vā  .  evañca  pana bhikkhave nissajjitabbaṃ .pe. idaṃ
me  bhante  akālacīvaraṃ  māsātikkantaṃ  nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa
nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe. dadeyyunti .pe. āyasmato
dammīti.
   [38]  Visabhāge  uppanne  mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati
rattiyo ca sesā honti na akāmā kāretabbaṃ.
   [39]  Māsātikkante  atikkantasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Māsātikkante  vematiko  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  māsātikkante
anatikkantasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  anadhiṭṭhite  adhiṭṭhitasaññī
avikkappite   vikappitasaññī  avissajjite  vissajjitasaññī  anaṭṭhe
naṭṭhasaññī  avinaṭṭhe  vinaṭṭhasaññī  adaḍḍhe  daḍḍhasaññī  avilutte
viluttasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [40]  Nissaggiyaṃ  cīvaraṃ  anissajjitvā  paribhuñjati  āpatti
dukkaṭassa  .  māsānatikkante  atikkantasaññī  āpatti dukkaṭassa .
Māsānatikkante  vematiko  āpatti  dukkaṭassa  .  māsānatikkante
anatikkantasaññī anāpatti.
   [41]  Anāpatti  antomāse  adhiṭṭheti vikappeti vissajjeti
Nassati  vinassati  dayhati  acchinditvā  gaṇhāti  1-  vissāsaṃ
gaṇhāti 2- ummattakassa ādikammikassāti.
          Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. gaṇhanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 17-22. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=298              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=298              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=32&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=32              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3866              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3866              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่