ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

   [246] Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo
na  maṅkukattukāmo  davakamyatā  hīnena  hīnaṃ  vadeti caṇḍālaṃ veṇaṃ
nesādaṃ   rathakāraṃ   pukkusaṃ  caṇḍālosi  veṇosi  nesādosi
Rathakārosi pukkusosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa .
Upasampanno  upasampannaṃ  na  khuṃsetukāmo  na  vambhetukāmo  na
maṅkukattukāmo  davakamyatā  hīnena  ukkaṭṭhaṃ vadeti khattiyaṃ brāhmaṇaṃ
caṇḍālosi  veṇosi  nesādosi  rathakārosi  pukkusosīti  bhaṇati
āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.
   {246.1} Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo
na  maṅkukattukāmo  davakamyatā ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti caṇḍālaṃ veṇaṃ
nesādaṃ  rathakāraṃ  pukkusaṃ  khattiyosi  brāhmaṇosīti  bhaṇati  āpatti
vācāya vācāya dubbhāsitassa.
   {246.2} Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo
na  maṅkukattukāmo  davakamyatā  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti khattiyaṃ
brāhmaṇaṃ  khattiyosi  brāhmaṇosīti  bhaṇati  āpatti vācāya vācāya
dubbhāsitassa .pe.
   {246.3} Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo
na maṅkukattukāmo davakamyatā hīnena hīnaṃ vadeti .pe. Hīnena ukkaṭṭhaṃ
vadeti .pe. ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti .pe. ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti
paṇḍitaṃ  byattaṃ  medhāviṃ  bahussutaṃ  dhammakathikaṃ  paṇḍitosi  byattosi
medhāvīsi  bahussutosi dhammakathikosi natthi tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ
pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.
   [247] Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo
Na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti santi idhekacce caṇḍālā
veṇā  nesādā  rathakārā pukkusāti bhaṇati .pe. santi idhekacce
paṇḍitā  byattā medhāvino bahussutā dhammakathikā natthi tesaṃ duggati
sugatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.
   [248] Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo
na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti ye nūna caṇḍālā veṇā
nesādā rathakārā pukkusāti bhaṇati .pe. ye nūna paṇḍitā byattā
medhāvino  bahussutā  dhammakathikāti  bhaṇati  āpatti vācāya vācāya
dubbhāsitassa.
   [249] Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo
na  maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti na mayaṃ caṇḍālā veṇā
nesādā  rathakārā pukkusāti bhaṇati .pe. na mayaṃ paṇḍitā byattā
medhāvino  bahussutā  dhammakathikā  natthi  amhākaṃ  duggati sugatiyeva
amhākaṃ pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 178-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=3204              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=3204              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=246&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่