ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Sattamasikkhāpadaṃ
   [298] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā udāyi
sāvatthiyaṃ kulūpako hoti bahukāni kulāni upasaṅkamati . Athakho āyasmā
udāyi  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  aññataraṃ
kulaṃ tenupasaṅkami . tena kho pana samayena gharaṇī nivesanadvāre nisinnā
hoti . gharasuṇhā āvasathadvāre nisinnā hoti . athakho āyasmā
udāyi  yena  gharaṇī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā gharaṇiyā upakaṇṇake
dhammaṃ desesi . athakho gharasuṇhāya etadahosi kinnu kho so samaṇo
sassuyā jāro udāhu obhāsatīti.
   {298.1}  Athakho  āyasmā udāyi gharaṇiyā upakaṇṇake dhammaṃ
desetvā  yena  gharasuṇhā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  gharasuṇhāya
upakaṇṇake dhammaṃ desesi . athakho gharaṇiyā etadahosi kinnu kho so
samaṇo  gharasuṇhāya  jāro  udāhu  obhāsatīti . athakho āyasmā
udāyi  gharasuṇhāya  upakaṇṇake  dhammaṃ desetvā pakkāmi . athakho
gharaṇī gharasuṇhaṃ etadavoca he je kiṃ te so 1- samaṇo avocāti. Dhammaṃ
me ayye desesi ayyāya pana kiṃ avocāti. Mayhaṃpi dhammaṃ desesīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. eso.
Tā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi nāma ayyo udāyi
mātugāmassa  1-  upakaṇṇake dhammaṃ desessati nanu nāma vissaṭṭhena
vivaṭena dhammo desetabboti.
   {298.2} Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ itthīnaṃ ujjhāyantīnaṃ khīyantīnaṃ
vipācentīnaṃ . ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  udāyi  mātugāmassa  dhammaṃ
desessatīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ kira tvaṃ udāyi mātugāmassa dhammaṃ desesīti . Saccaṃ bhagavāti.
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma tvaṃ moghapurisa mātugāmassa
dhammaṃ  desessasi  netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {298.3} yo pana bhikkhu mātugāmassa dhammaṃ deseyya pācittiyanti.
   {298.4} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [299] Tena kho pana samayena upāsikā bhikkhū passitvā etadavocuṃ
iṅgha ayyā dhammaṃ desethāti . na bhagini kappati mātugāmassa dhammaṃ
desetunti  .  iṅgha  ayyā  chappañcavācāhi dhammaṃ desetha sakkā
ettakenapi  dhammo  aññātunti  .  na  bhagini kappati mātugāmassa
dhammaṃ  desetunti  kukkuccāyantā  na  desesuṃ  .  upāsikā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  ayyā  amhehi
yāciyamānā  dhammaṃ  na  desessantīti  . assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Upāsikānaṃ  ujjhāyantīnaṃ  khīyantīnaṃ  vipācentīnaṃ . athakho te bhikkhū
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave
mātugāmassa  chappañcavācāhi dhammaṃ desetuṃ evañca pana bhikkhave imaṃ
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {299.1}  yo  pana  bhikkhu  mātugāmassa uttarichappañcavācāhi
dhammaṃ deseyya pācittiyanti.
   {299.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [300] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhagavatā anuññātaṃ
mātugāmassa  chappañcavācāhi  dhammaṃ  desetunti  .  te  aviññuṃ
purisaviggahaṃ   upanisīdāpetvā   mātugāmassa   uttarichappañcavācāhi
dhammaṃ desenti . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  aviññuṃ  purisaviggahaṃ
upanisīdāpetvā    mātugāmassa   uttarichappañcavācāhi   dhammaṃ
desessantīti.
   {300.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ
kira  tumhe  bhikkhave aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā mātugāmassa
uttarichappañcavācāhi dhammaṃ desethāti . saccaṃ bhagavāti. Vigarahi buddho
bhagavā kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā
mātugāmassa  uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  desessatha netaṃ moghapurisā
appasannānaṃ vā pasādāya .pe. evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ
Uddiseyyātha
   {300.2}  yo  pana  bhikkhu  mātugāmassa uttarichappañcavācāhi
dhammaṃ deseyya aññatra viññunā purisaviggahena pācittiyanti.
   [301] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ atthe
adhippeto bhikkhūti . mātugāmo nāma manussitthī na yakkhī na petī na
tiracchānagatā  viññū  paṭibalā  subhāsitadubbhāsitaṃ  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
ājānituṃ   .  uttarichappañcavācāhīti  atirekachappañcavācāhi  .
Dhammo  nāma  buddhabhāsito  sāvakabhāsito  isibhāsito devatābhāsito
atthupasañhito  dhammupasañhito  .  deseyyāti  padena deseti pade
pade  āpatti  pācittiyassa  .  akkharāya  deseti  akkharakkharāya
āpatti  pācittiyassa  .  aññatra  viññunā  purisaviggahenāti
ṭhapetvā  viññuṃ  purisaviggahaṃ  .  viññū  nāma purisaviggaho paṭibalo
hoti subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.
   [302]  Mātugāme  mātugāmasaññī  uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ
deseti  aññatra  viññunā  purisaviggahena  āpatti  pācittiyassa .
Mātugāme  vematiko  uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  deseti  aññatra
viññunā  purisaviggahena  āpatti  pācittiyassa  .  mātugāme
amātugāmasaññī   uttarichappañcavācāhi   dhammaṃ  deseti  aññatra
viññunā  purisaviggahena  āpatti  pācittiyassa  .  yakkhiyā  vā
petiyā  vā  paṇḍakassa  vā  tiracchānagatamanussaviggahitthiyā  vā
Uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  deseti  aññatra  viññunā purisaviggahena
āpatti dukkaṭassa . amātugāme mātugāmasaññī āpatti dukkaṭassa .
Amātugāme vematiko āpatti dukkaṭassa . amātugāme amātugāmasaññī
anāpatti.
   [303]  Anāpatti  viññunā purisaviggahena chappañcavācāhi dhammaṃ
deseti  ūnakachappañcavācāhi  dhammaṃ deseti uṭṭhahitvā puna nisīditvā
dhammaṃ deseti mātugāmo uṭṭhahitvā puna nisīdati tasmiṃ deseti aññassa
mātugāmassa  deseti pañhaṃ pucchati pañhaṃ puṭṭho katheti aññassatthāya
bhaṇantaṃ mātugāmo suṇāti ummattakassa ādikammikassāti.
          Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 203-207. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=3630              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=3630              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=298&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=298              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6374              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6374              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ hoo.com