ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dutiyasikkhāpadaṃ
   [358] Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme.
Tena kho pana samayena āyasmā channo sayaṃ 1- anācāraṃ ācaritvā
saṅghamajjhe  āpattiyā  anuyuñjiyamāno  aññenaññaṃ  paṭicarati  ko
āpanno  kiṃ  āpanno kismiṃ āpanno kathaṃ āpanno kaṃ bhaṇatha kiṃ
bhaṇathāti  . ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā channo saṅghamajjhe āpattiyā
anuyuñjiyamāno   aññenaññaṃ   paṭicarissati  ko  āpanno  kiṃ
āpanno  kismiṃ  āpanno  kathaṃ āpanno kaṃ bhaṇatha kiṃ bhaṇathāti .
Athakho  te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā
āyasmantaṃ  channaṃ  paṭipucchi  saccaṃ  kira  tvaṃ  channa  saṅghamajjhe
āpattiyā   anuyuñjiyamāno   aññenaññaṃ   paṭicarasi   ko
āpanno  .pe.  kiṃ  bhaṇathāti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa  saṅghamajjhe  āpattiyā
anuyuñjiyamāno  aññenaññaṃ  paṭicarissasi  ko  āpanno  .pe.
Kiṃ  bhaṇathāti  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi tenahi bhikkhave
saṅgho  channassa  bhikkhuno  2- aññavādakaṃ ropetu . evañca pana
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 atirekapāṭhena bhavitabbaṃ.
Bhikkhave ropetabbaṃ byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {358.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe
āpattiyā  anuyuñjiyamāno  aññenaññaṃ  paṭicarati  .  yadi  saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  channassa  bhikkhuno aññavādakaṃ ropeyya . esā
ñatti.
   {358.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe
āpattiyā  anuyuñjiyamāno  aññenaññaṃ  paṭicarati  . saṅgho channassa
bhikkhuno  aññavādakaṃ ropeti . yassāyasmato khamati channassa bhikkhuno
aññavādakassa ropanā so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {358.3} Ropitaṃ saṅghena channassa bhikkhuno aññavādakaṃ . Khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [359] Athakho bhagavā āyasmantaṃ channaṃ anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {359.1}  aññavādake  pācittiyanti  .  evañcidaṃ  bhagavatā
bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [360]  Tena  kho pana samayena āyasmā channo saṅghamajjhe
āpattiyā   anuyuñjiyamāno   aññenaññaṃ   paṭicaranto  āpattiṃ
āpajjissāmīti tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti . ye te bhikkhū appicchā
.pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
channo  saṅghamajjhe  āpattiyā  anuyuñjiyamāno  tuṇhībhūto  saṅghaṃ
Vihesessatīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  channaṃ  paṭipucchi  saccaṃ  kira tvaṃ channa
saṅghamajjhe  āpattiyā  anuyuñjiyamāno tuṇhībhūto saṅghaṃ vihesesīti .
Saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa
saṅghamajjhe   āpattiyā   anuyuñjiyamāno   tuṇhībhūto   saṅghaṃ
vihesessasi  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave
saṅgho channassa bhikkhuno 1- vihesakaṃ ropetu . evañca pana bhikkhave
ropetabbaṃ byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {360.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe
āpattiyā  anuyuñjiyamāno tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti . yadi saṅghassa
pattakallaṃ saṅgho channassa bhikkhuno vihesakaṃ ropeyya. Esā ñatti.
   {360.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu saṅghamajjhe
āpattiyā  anuyuñjiyamāno  tuṇhībhūto  saṅghaṃ  viheseti  .  saṅgho
channassa  bhikkhuno  vihesakaṃ  ropeti . yassāyasmato khamati channassa
bhikkhuno vihesakassa ropanā so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {360.3} Ropitaṃ saṅghena channassa bhikkhuno vihesakaṃ. Khamati saṅghassa
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [361] Athakho bhagavā āyasmantaṃ channaṃ anekapariyāyena vigarahitvā
@Footnote: 1 atirekapāṭhena bhavitabbaṃ.
Dubbharatāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {361.1} aññavādake vihesake pācittiyanti.
   [362]  Aññavādako nāma saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā
vā  anuyuñjiyamāno  taṃ  na  kathetukāmo  taṃ  na ugghāṭetukāmo
aññenaññaṃ  paṭicarati  ko  āpanno  kiṃ  āpanno kismiṃ āpanno
kathaṃ āpanno kaṃ bhaṇatha kiṃ bhaṇathāti eso aññavādako nāma.
   [363]  Vihesako  nāma  saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā
vā  anuyuñjiyamāno  taṃ  na  kathetukāmo  taṃ  na ugghāṭetukāmo
tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti eso vihesako nāma.
   [364] Aropite aññavādake saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā
vā  anuyuñjiyamāno  taṃ  na  kathetukāmo  taṃ  na ugghāṭetukāmo
aññenaññaṃ  paṭicarati  ko  āpanno  kiṃ  āpanno kismiṃ āpanno
kathaṃ  āpanno  kaṃ  bhaṇatha  kiṃ  bhaṇathāti  āpatti  dukkaṭassa .
Aropite  vihesake  saṅghamajjhe  vatthusmiṃ  vā  āpattiyā  vā
anuyuñjiyamāno  taṃ  na kathetukāmo taṃ na ugghāṭetukāmo tuṇhībhūto
saṅghaṃ viheseti āpatti dukkaṭassa.
   [365] Ropite aññavādake saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā
vā  anuyuñjiyamāno  taṃ  na  kathetukāmo  taṃ  na ugghāṭetukāmo
aññenaññaṃ  paṭicarati  ko  āpanno  .pe.  kiṃ  bhaṇathāti āpatti
Pācittiyassa . ropite vihesake saṅghamajjhe vatthusmiṃ vā āpattiyā
vā  anuyuñjiyamāno  taṃ  na  kathetukāmo  taṃ  na ugghāṭetukāmo
tuṇhībhūto saṅghaṃ viheseti āpatti pācittiyassa.
   [366]  Dhammakamme  dhammakammasaññī  aññavādake  vihesake
āpatti  pācittiyassa  .  dhammakamme  vematiko  aññavādake
vihesake  āpatti  pācittiyassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññī
aññavādake  vihesake  āpatti  pācittiyassa  .  adhammakamme
dhammakammasaññī  āpatti  dukkaṭassa  .  adhammakamme  vematiko
āpatti  dukkaṭassa  .  adhammakamme  adhammakammasaññī  āpatti
dukkaṭassa.
   [367] Anāpatti ajānanto pucchati gilāno [1]- na katheti
saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā bhavissatīti
na  katheti  saṅghabhedo  vā  saṅgharāji  vā  bhavissatīti na katheti
adhammena  vā vaggena vā na kammārahassa vā kammaṃ karissatīti na
katheti ummattakassa ādikammikassāti.
          Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------
@Footnote: 1 Ma. vā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 235-239. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=4223              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=4223              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=358&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=358              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6897              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6897              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]