ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Catutthasikkhāpadaṃ
   [374] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena bhikkhū hemantike
kāle ajjhokāse senāsanaṃ paññāpetvā kāyaṃ otāpentā kāle
ārocite  taṃ  pakkamantā neva uddhariṃsu na uddharāpesuṃ anāpucchā
pakkamiṃsu . senāsanaṃ ovaṭṭhaṃ hoti . ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma bhikkhū ajjhokāse
senāsanaṃ  paññāpetvā  taṃ  pakkamantā  neva  uddharissanti  na
uddharāpessanti anāpucchā pakkamissanti senāsanaṃ ovaṭṭhanti.
   {374.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho
bhagavā bhikkhū paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū ajjhokāse senāsanaṃ
paññāpetvā  taṃ  pakkamantā  neva  uddharanti  na  uddharāpenti
anāpucchā  pakkamanti  senāsanaṃ  ovaṭṭhanti  .  saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā ajjhokāse
senāsanaṃ  paññāpetvā  taṃ  pakkamantā  neva  uddharissanti  na
uddharāpessanti  anāpucchā  pakkamissanti  .  senāsanaṃ  ovaṭṭhaṃ
netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca pana
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {374.2} yo pana bhikkhu saṅghikaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā bhisiṃ vā kocchaṃ vā
Ajjhokāse  santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva
uddhareyya na uddharāpeyya anāpucchaṃ vā gaccheyya pācittiyanti.
   {374.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [375] Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse vasitvā kālasseva
senāsanaṃ atiharanti 1- . addasā kho bhagavā te bhikkhū kālasseva
senāsanaṃ  atiharante  . disvāna etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave aṭṭha māse
avassikasaṅkete maṇḍape vā rukkhamūle vā yattha kākā vā kulalā
vā na ūhadanti 2- tattheva 3- senāsanaṃ nikkhipitunti.
   [376] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  saṅghikaṃ  nāma saṅghassa dinnaṃ hoti
pariccattaṃ  .  mañco nāma cattāro mañcā masārako bundikābaddho
kulirapādako  āhaccapādako  .  pīṭhaṃ nāma cattāri pīṭhāni masārakaṃ
bundikābaddhaṃ  kulirapādakaṃ  āhaccapādakaṃ  .  bhisi nāma pañca bhisiyo
uṇṇabhisi  vākabhisi  colabhisi  tiṇabhisi  paṇṇabhisi  .  kocchaṃ  nāma
vākamayaṃ  vā  usīramayaṃ  vā  muñjamayaṃ  vā  pabbajamayaṃ vā anto
saṃveṭhetvā  baddhaṃ  hoti  .  santharitvāti  sayaṃ  santharitvā .
Santharāpetvāti  aññaṃ  santharāpetvā  .  anupasampannaṃ santharāpeti
@Footnote: 1 Ma. abhiharanti. evamuparipi . 2 Ma. uhadanti . 3 Ma. Yu. tattha.
Tassa  palibodho . upasampannaṃ santharāpeti santhārakassa palibodho .
Taṃ pakkamanto neva uddhareyyāti na sayaṃ uddhareyya. Na uddharāpeyyāti
na aññaṃ uddharāpeyya . anāpucchaṃ vā gaccheyyāti bhikkhuṃ vā sāmaṇeraṃ
vā  ārāmikaṃ  vā  anāpucchā  majjhimassa  purisassa  leḍḍupātaṃ
atikkamantassa āpatti pācittiyassa.
   [377]  Saṅghike  saṅghikasaññī  ajjhokāse  santharitvā  vā
santharāpetvā  vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya
anāpucchaṃ  vā  gaccheyya āpatti pācittiyassa . saṅghike vematiko
ajjhokāse  santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamanto neva
uddhareyya  na  uddharāpeyya  anāpucchaṃ  vā  gaccheyya  āpatti
pācittiyassa  .  saṅghike  puggalikasaññī  ajjhokāse santharitvā vā
santharāpetvā  vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya
anāpucchaṃ  vā  gaccheyya  āpatti  pācittiyassa  .  cimilikaṃ  vā
uttarattharaṇaṃ  vā  bhummattharaṇaṃ  vā  taṭṭikaṃ  vā  cammakhaṇḍaṃ  vā
pādapuñchaniṃ  vā  phalakapīṭhaṃ  vā  ajjhokāse  santharitvā  vā
santharāpetvā  vā taṃ pakkamanto neva uddhareyya na uddharāpeyya
anāpucchaṃ  vā  gaccheyya āpatti dukkaṭassa . puggalike saṅghikasaññī
āpatti  dukkaṭassa  .  puggalike  vematiko  āpatti dukkaṭassa .
Puggalike  puggalikasaññī  aññassa  puggalike  āpatti  dukkaṭassa .
Attano puggalike anāpatti.
   [378]  Anāpatti  uddharitvā  gacchati  uddharāpetvā gacchati
āpucchaṃ  gacchati  otāpento  gacchati  kenaci  palibuddhaṃ  hoti
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
          Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 243-246. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=4380              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=4380              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=374&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=374              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6983              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6983              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]