ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Pañcamasikkhāpadaṃ
   [46] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena  uppalavaṇṇā bhikkhunī
sāvatthiyaṃ  viharati  .  athakho  uppalavaṇṇā  bhikkhunī  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  sāvatthiyaṃ
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  andhavanaṃ
tenupasaṅkami  divāvihārāya  andhavanaṃ  ajjhogāhetvā  aññatarasmiṃ
rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi . tena kho pana samayena corā katakammā
gāviṃ vadhitvā maṃsaṃ gahetvā andhavanaṃ pavisiṃsu. Addasā kho coragāmaṇiko
uppalavaṇṇaṃ  bhikkhuniṃ  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisinnaṃ .
Disvānassa  etadahosi  sace  me  puttabhātikā  1-  passissanti
viheṭhayissanti  imaṃ  bhikkhuninti  aññena  maggena agamāsi . athakho
so coragāmaṇiko maṃse pakke varamaṃsāni gahetvā paṇṇena puṭaṃ 2-
bandhitvā  uppalavaṇṇāya  bhikkhuniyā  avidūre  rukkhe  ālaggetvā
yo  passati  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā dinnaṃyeva haratūti vatvā
pakkāmi  .  assosi kho upapalavaṇṇā bhikkhunī samādhimhā vuṭṭhahitvā
tassa  coragāmaṇikassa  imaṃ  vācaṃ  bhāsamānassa  .  athakho
@Footnote: 1 Ma. Yu. puttabhātukā . 2 Ma. Yu. paṇṇapuṭaṃ.
Uppalavaṇṇā  bhikkhunī  taṃ  maṃsaṃ gahetvā upassayaṃ agamāsi . athakho
uppalavaṇṇā  bhikkhunī  tassā rattiyā accayena taṃ maṃsaṃ sampādetvā
uttarāsaṅgena  bhaṇḍikaṃ  bandhitvā  vehāsaṃ  abbhuggantvā  veḷuvane
paccuṭṭhāsi.
   [47] Tena kho pana samayena bhagavā gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭho hoti.
Āyasmā  udāyi ohiyako hoti vihārapālo . athakho uppalavaṇṇā
bhikkhunī  yenāyasmā  udāyi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
udāyiṃ etadavoca kahaṃ bhante bhagavāti . paviṭṭho bhagini bhagavā gāmaṃ
piṇḍāyāti . imaṃ bhante maṃsaṃ bhagavato dehīti . santappito te 1-
bhagini bhagavā maṃsena sace me tvaṃ antaravāsakaṃ dadeyyāsi evamahampi 2-
santappito  bhaveyyaṃ antaravāsakenāti . mayaṃ kho bhante mātugāmā
nāma kicchalābhā idañca me antimaṃ pañcamaṃ cīvaraṃ nāhaṃ dassāmīti .
Seyyathāpi bhagini puriso hatthiṃ datvā kacche vissajjeyya 3- evameva
kho tvaṃ bhagini bhagavato maṃsaṃ datvā mayhaṃ 4- antaravāsakaṃ vissajjehīti 5-.
   {47.1}  Athakho  uppalavaṇṇā  bhikkhunī  āyasmatā  udāyinā
nippīḷiyamānā  antaravāsakaṃ  datvā  upassayaṃ  agamāsi  . bhikkhuniyo
uppalavaṇṇāya bhikkhuniyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. tayā rāmaññapotthake pana na dissati . 2 evañcāhaṃpītipi pāṭho.
@3 Ma. Yu. sajjeyya . 4 Ma. Yu. mayi . 5 Ma. Yu. na sajjasīti.
Pattacīvaraṃ  paṭiggaṇhantiyo  uppalavaṇṇaṃ  bhikkhuniṃ  etadavocuṃ  kahante
ayye  antaravāsakoti  .  uppalavaṇṇā  bhikkhunī  bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ
ārocesi  . bhikkhuniyo ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
ayyo  udāyi bhikkhuniyā hatthato 1- cīvaraṃ paṭiggahessati kicchalābho
mātugāmoti . athakho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ .
Ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ
hi nāma āyasmā udāyi bhikkhuniyā hatthato 2- cīvaraṃ pariggahessatīti.
   {47.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ
kira  tvaṃ udāyi bhikkhuniyā hatthato 3- cīvaraṃ paṭiggahesīti . saccaṃ
bhagavāti  .  ñātikā  te  udāyi  aññātikāti  .  aññātikā
bhagavāti  .  aññātako  moghapurisa  aññātikāya na jānāti paṭirūpaṃ
vā appaṭirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā tattha nāma tvaṃ moghapurisa
aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato  cīvaraṃ paṭiggahessasi netaṃ moghapurisa
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {47.3}  yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ
paṭiggaṇheyya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   {47.4} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [48]  Tena  kho pana samayena bhikkhū kukkuccāyantā bhikkhunīnaṃ
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Pārivaṭṭakacīvaraṃ  1-  nappaṭiggaṇhanti  .  bhikkhuniyo  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti kathaṃ hi nāma ayyā amhākaṃ pārivaṭṭakacīvaraṃ 2-
nappaṭiggaṇhissantīti  3-  .  assosuṃ  kho  bhikkhū  tāsaṃ  bhikkhunīnaṃ
ujjhāyantīnaṃ  khīyantīnaṃ  vipācentīnaṃ  .  athakho  te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi bhikkhave pañcannaṃ
pārivaṭṭakaṃ 4- paṭiggahetuṃ bhikkhussa bhikkhuniyā sikkhamānāya sāmaṇerassa
sāmaṇeriyā  anujānāmi  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ  pārivaṭṭakaṃ 5-
paṭiggahetuṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {48.1}  yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ
paṭigagaṇheyya aññatra pārivaṭṭakā 6- nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [49] Yo panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti . aññātikā nāma mātito vā pitito
vā  yāva  sattamā  pitāmahayugā  asambaddhā  .  bhikkhunī  nāma
ubhatosaṅghe  upasampannā  .  cīvaraṃ  nāma  channaṃ  cīvarānaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. pārivattakacīvaraṃ . 3 Ma. Yu. na paṭiggahessantīti . 4-5 Ma. Yu.
@pārivattakaṃ. pārivaṭṭakacīvarantipi pāṭho . 6 Ma. Yu. pārivattakā. evamuparipi.
Aññataraṃ  cīvaraṃ  vikappanūpagaṃ  pacchimaṃ  1-  . aññatra pārivaṭṭakāti
ṭhapetvā  pārivaṭṭakaṃ  .  paṭiggaṇhāti  payoge  dukkaṭaṃ paṭilābhena
nissaggiyaṃ  hoti  nissajjitabbaṃ  saṅghassa  vā  gaṇassa vā puggalassa
vā . evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ .pe. idaṃ me bhante cīvaraṃ
aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato  paṭiggahitaṃ  aññatra  pārivaṭṭakā
nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe.
Dadeyyunti .pe. Āyasmato dammīti.
   [50]  Aññātikāya  aññātikasaññī  hatthato  2-  cīvaraṃ
paṭiggaṇhāti   aññatra  pārivaṭṭakā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .
Aññātikāya  vematiko  hatthato  3-  cīvaraṃ  paṭiggaṇhāti  aññatra
pārivaṭṭakā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  aññātikāya  ñātikasaññī
hatthato  4-  cīvaraṃ  paṭiggaṇhāti  aññatra  pārivaṭṭakā  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [51]  Ekatoupasampannāya  hatthato  cīvaraṃ  paṭiggaṇhāti
aññatra   pārivaṭṭakā   āpatti   dukkaṭassa   .  ñātikāya
aññātikasaññī   āpatti   dukkaṭassa  .  ñātikāya  vematiko
āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī anāpatti.
   [52]  Anāpatti  ñātikāya  pārivaṭṭakaṃ  parittena vā vipulaṃ
vipulena  vā  parittaṃ  bhikkhu  vissāsaṃ  gaṇhāti  tāvakālikaṃ
@Footnote: 1 Yu. vikappanupagapacchimaṃ . 2-3-4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Gaṇhāti  cīvaraṃ  ṭhapetvā  aññaṃ  parikkhāraṃ  gaṇhāti  sikkhamānāya
sāmaṇeriyā ummattakassa ādikammikassāti.
          Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 28-33. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=489              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=489              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=46&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=46              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3991              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3991              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]