ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dutiyasikkhāpadaṃ
   [475] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . tena kho pana samayena devadatto parihīnalābhasakkāro 1-
sapariso  kulesu  viññāpetvā  viññāpetvā  bhuñjati  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
kulesu  viññāpetvā  viññāpetvā  bhuñjissanti  kassa  sampannaṃ
na manāpaṃ kassa sāduṃ na ruccatīti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.
   {475.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma devadatto sapariso kulesu viññāpetvā
viññāpetvā  bhuñjissatīti  .pe.  saccaṃ kira tvaṃ devadatta sapariso
kulesu  viññāpetvā  viññāpetvā  bhuñjasīti  . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa sapariso kulesu
viññāpetvā   viññāpetvā   bhuñjissasi   netaṃ   moghapurisa
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {475.2} gaṇabhojane pācittiyanti.
   {475.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
@Footnote: 1 Yu. pahīnalābhasakkāro.
   [476] Tena kho pana samayena manussā gilāne bhikkhū bhattena
nimantenti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā  nādhivāsenti  paṭikkhittaṃ
bhagavatā  gaṇabhojananti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  gilānena  bhikkhunā  gaṇabhojanaṃ
bhuñjituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {476.1}  gaṇabhojane  aññatra  samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo gilānasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {476.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [477] Tena kho pana samayena manussā cīvaradānasamaye sacīvarabhattaṃ
paṭiyādetvā bhikkhū nimantenti bhojetvā cīvarena acchādessāmāti.
Bhikkhū  kukkuccāyantā nādhivāsenti paṭikkhittaṃ bhagavatā gaṇabhojananti .
Cīvaraṃ parittaṃ uppajjati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi
bhikkhave  cīvaradānasamaye  gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {477.1}  gaṇabhojane  aññatra  samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo gilānasamayo cīvaradānasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {477.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [478] Tena kho pana samayena manussā cīvarakārake bhikkhū bhattena
nimantenti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā  nādhivāsenti  paṭikkhittaṃ
Bhagavatā  gaṇabhojananti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  cīvarakārasamaye  gaṇabhojanaṃ  bhuñjituṃ  evañca  pana  bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {478.1}  gaṇabhojane  aññatra  samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo gilānasamayo cīvaradānasamayo cīvarakārasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {478.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [479] Tena kho pana samayena bhikkhū manussehi saddhiṃ addhānaṃ
gacchanti . athakho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ muhuttaṃ āvuso
āgametha  piṇḍāya  carissāmāti  .  te evamāhaṃsu idheva bhante
bhuñjathāti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā  na  paṭiggaṇhanti  paṭikkhittaṃ
bhagavatā  gaṇabhojananti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi   bhikkhave   addhānagamanasamaye   gaṇabhojanaṃ   bhuñjituṃ
evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {479.1}  gaṇabhojane  aññatra  samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo  gilānasamayo  cīvaradānasamayo  cīvarakārasamayo addhānagamanasamayo
ayaṃ tattha samayoti.
   {479.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [480] Tena kho pana samayena bhikkhū manussehi saddhiṃ nāvāya
gacchanti  .  athakho  te  bhikkhū  te  manusse etadavocuṃ muhuttaṃ
āvuso  tīraṃ  nāvaṃ  1-  upanetha  piṇḍāya  carissāmāti . te
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti.
Evamāhaṃsu  idheva  bhante  bhuñjathāti  .  bhikkhū kukkuccāyantā na
paṭiggaṇhanti   paṭikkhittaṃ   bhagavatā  gaṇabhojananti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave nāvābhirūhanasamaye 1-
gaṇabhojanaṃ   bhuñjituṃ  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {480.1}  gaṇabhojane  aññatra  samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo  gilānasamayo  cīvaradānasamayo  cīvarakārasamayo addhānagamanasamayo
nāvābhirūhanasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {480.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [481]  Tena  kho  pana samayena disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū
rājagahaṃ  āgacchanti  bhagavantaṃ  dassanāya . manussā nānāverajjake
bhikkhū  passitvā  bhattena  nimantenti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā
nādhivāsenti  paṭikkhittaṃ  bhagavatā  gaṇabhojananti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  mahāsamaye  gaṇabhojanaṃ  bhuñjituṃ
evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {481.1}  gaṇabhojane  aññatra  samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo  gilānasamayo  cīvaradānasamayo  cīvarakārasamayo addhānagamanasamayo
nāvābhirūhanasamayo mahāsamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {481.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [482]  Tena  kho  pana samayena rañño māgadhassa seniyassa
bimbisārassa  ñātisālohito  ājīvakesu  pabbajito  hoti . athakho
@Footnote: 1 Ma. nāvābhiruhaṇasamaye. evamuparipi.
So  ājīvako yena rājā māgadho seniyo bimbisāro tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  rājānaṃ  māgadhaṃ  seniyaṃ  bimbisāraṃ  etadavoca
icchāmahaṃ  mahārāja  sabbapāsaṇḍikaṃ  bhattaṃ  kātunti  .  sace tvaṃ
bhante  buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṭhamaṃ bhojeyyāsi evaṃ kareyyāmīti .
Athakho  so ājīvako bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi adhivāsentu me
bhikkhū  svātanāya  bhattanti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā nādhivāsenti
paṭikkhittaṃ  bhagavatā  gaṇabhojananti  .  athakho  so  ājīvako yena
bhagavā   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   {482.1} Ekamantaṃ ṭhito kho so ājīvako bhagavantaṃ etadavoca
bhavaṃpi  gotamo  pabbajito  ahaṃpi  pabbajito  arahati  pabbajito
pabbajitassa  piṇḍaṃ  paṭiggahetuṃ  adhivāsetu  me  bhavaṃ  gotamo
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho  so  ājīvako bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
pakkāmi  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave samaṇabhattasamaye
gaṇabhojanaṃ bhuñjituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {482.2} gaṇabhojane aññatra samayā pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo
gilānasamayo   cīvaradānasamayo   cīvarakārasamayo   addhānagamanasamayo
nāvābhirūhanasamayo mahāsamayo samaṇabhattasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   [483] Gaṇabhojanaṃ nāma yattha cattāro bhikkhū pañcannaṃ bhojanānaṃ
aññatarena  bhojanena  nimantitā  bhuñjanti  etaṃ gaṇabhojanaṃ nāma .
Aññatra  samayāti  ṭhapetvā  samayaṃ  . gilānasamayo nāma antamaso
pādāpi  phālitā  1-  honti  .  gilānasamayoti  bhuñjitabbaṃ .
Cīvaradānasamayo  nāma  anatthate  kaṭhine  vassānassa pacchimo māso
atthate  kaṭhine  pañca  māsā  .  cīvaradānasamayoti  bhuñjitabbaṃ .
Cīvarakārasamayo nāma cīvare kayiramāne . cīvarakārasamayoti bhuñjitabbaṃ.
Addhānagamanasamayo  nāma  aḍḍhayojanaṃ  gamissāmīti  bhuñjitabbaṃ .
Gacchantena bhuñjitabbaṃ . āgatena 2- bhuñjitabbaṃ . nāvābhirūhanasamayo
nāma  nāvaṃ  abhirūhissāmīti  bhuñjitabbaṃ  .  ārūḷhena bhuñjitabbaṃ .
Orūḷhena  bhuñjitabbaṃ  .  mahāsamayo nāma yattha dve tayo bhikkhū
piṇḍāya  caritvā  yāpenti  catutthe  āgate  na  yāpenti .
Mahāsamayoti  bhuñjitabbaṃ  .  samaṇabhattasamayo  nāma  yo  koci
paribbājakasamāpanno  bhattaṃ  karoti  . samaṇabhattasamayoti bhuñjitabbaṃ .
Aññatra  samayā  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa .
Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [484]  Gaṇabhojane  gaṇabhojanasaññī  aññatra  samayā  bhuñjati
āpatti  pācittiyassa  .  gaṇabhojane  vematiko  aññatra  samayā
bhuñjati  āpatti  pācittiyassa  .  gaṇabhojane  nagaṇabhojanasaññī
aññatra  samayā  bhuñjati  āpatti  pācittiyassa  .  nagaṇabhojane
@Footnote: 1 Ma. phalitā . 2 Ma. gatena.
Gaṇabhojanasaññī  āpatti  dukkaṭassa  .  nagaṇabhojane  vematiko
āpatti dukkaṭassa. Nagaṇabhojane nagaṇabhojanasaññī anāpatti.
   [485] Anāpatti samaye dve tayo ekato bhuñjanti piṇḍāya
caritvā  ekato  sannipatitvā  bhuñjanti niccabhatte 1- salākabhatte
pakkhike uposathike pāṭipadike 2- pañca bhojanāni ṭhapetvā sabbattha
anāpatti ummattakassa ādikammikassāti.
          Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------
@Footnote: 1-2 Ma. niccabhattaṃ ... pāṭipadikaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 309-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5540              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5540              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=475&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=475              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8111              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8111              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]