ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Catutthasikkhāpadaṃ
   [494] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena kāṇamātā
upāsikā  saddhā  hoti  pasannā  .  kāṇā  gāmake aññatarassa
purisassa  dinnā hoti . athakho kāṇā mātugharaṃ agamāsi kenacideva
karaṇīyena  .  athakho  kāṇāya  sāmiko  kāṇāya  santike  dūtaṃ
pāhesi  āgacchatu  kāṇā  icchāmi  kāṇāya  āgatanti . athakho
kāṇamātā  upāsikā  kismiṃ  viya  rittahatthaṃ  gantunti pūvaṃ paci .
Pakke  pūve  aññataro  piṇḍacāriko  bhikkhu kāṇamātāya upāsikāya
nivesanaṃ pāvisi.
   {494.1}  Athakho  kāṇamātā  upāsikā  tassa bhikkhuno pūvaṃ
dāpesi  .  so  nikkhamitvā  aññassa  ācikkhi  . tassāpi pūvaṃ
dāpesi  .  so  nikkhamitvā  aññassa  ācikkhi  . tassāpi pūvaṃ
dāpesi  .  yathāpaṭiyattaṃ  pūvaṃ  parikkhayaṃ  agamāsi . dutiyampi kho
kāṇāya  sāmiko  kāṇāya  santike  dūtaṃ pāhesi āgacchatu kāṇā
icchāmi  kāṇāya  āgatanti  .  dutiyampi kho kāṇamātā upāsikā
kismiṃ  viya  rittahatthaṃ  gantunti pūvaṃ paci . pakke pūve aññataro
piṇḍacāriko  bhikkhu  kāṇamātāya  upāsikāya  nivesanaṃ  pāvisi .
Athakho  kāṇamātā  upāsikā  tassa  bhikkhuno  pūvaṃ  dāpesi .
So   nikkhamitvā   aññassa   ācikkhi   .   tassāpi
Pūvaṃ  dāpesi  . so nikkhamitvā aññassa ācikkhi . tassāpi pūvaṃ
dāpesi . yathāpaṭiyattaṃ pūvaṃ parikkhayaṃ agamāsi . tatiyampi kho kāṇāya
sāmiko  kāṇāya  santike  dūtaṃ  pāhesi āgacchatu kāṇā icchāmi
kāṇāya  āgataṃ  sace  kāṇā  nāgamissati  ahaṃ  aññaṃ  pajāpatiṃ
ānessāmīti  .  tatiyampi  kho  kāṇamātā  upāsikā  kismiṃ viya
rittahatthaṃ  gantunti  pūvaṃ paci . pakke pūve aññataro piṇḍacāriko
bhikkhu  kāṇamātāya  upāsikāya nivesanaṃ pāvisi . athakho kāṇamātā
upāsikā  tassa  bhikkhuno  pūvaṃ dāpesi . so nikkhamitvā aññassa
ācikkhi . tassāpi pūvaṃ dāpesi . so nikkhamitvā aññassa ācikkhi.
Tassāpi pūvaṃ dāpesi . yathāpaṭiyattaṃ pūvaṃ parikkhayaṃ agamāsi . Athakho
kāṇāya sāmiko aññaṃ pajāpatiṃ ānesi.
   {494.2} Assosi kho kāṇā tena kira purisena aññā pajāpati
ānītāti  .  sā  rodantī aṭṭhāsi . athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  kāṇamātāya upāsikāya nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
kāṇamātā  upāsikā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ
kho  kāṇamātaraṃ  upāsikaṃ  bhagavā  etadavoca  kissāyaṃ  kāṇā
rodatīti  .  athakho  kāṇamātā  upāsikā  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesi  .  athakho  bhagavā  kāṇamātaraṃ  upāsikaṃ  dhammiyā
Kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [495]  Tena  kho  pana samayena aññataro sattho rājagahā
paṭiyālokaṃ  gantukāmo  hoti  .  aññataro  piṇḍacāriko  bhikkhu
taṃ  satthaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  aññataro upāsako tassa bhikkhuno
sattuṃ  dāpesi  .  so  nikkhamitvā  aññassa ācikkhi . tassāpi
sattuṃ  dāpesi  .  so  nikkhamitvā  aññassa ācikkhi . tassāpi
sattuṃ  dāpesi  .  yathāpaṭiyattaṃ  pātheyyaṃ  parikkhayaṃ  agamāsi .
Athakho  so upāsako te manusse etadavoca ajjuṇho 1- ayyā
āgametha   yathāpaṭiyattaṃ  pātheyyaṃ  ayyānaṃ  dinnaṃ  pātheyyaṃ
paṭiyādessāmīti  .  nāyya  2- sakkā āgametuṃ payāto satthoti
agamaṃsu  .  athakho  tassa upāsakassa pātheyyaṃ paṭiyādetvā pacchā
gacchantassa  corā  acchindiṃsu  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā
paṭiggahessanti ayaṃ imesaṃ datvā pacchā gacchanto corehi acchinnoti.
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ
vipācentānaṃ  . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadaṃ
@Footnote: 1 Ma. ajjaṇho. evamuparipi . 2 Ma. Yu. nāyyo.
Paññāpessāmi  dasa  atthavase  paṭicca  saṅghasuṭṭhutāya  saṅghaphāsutāya
.pe.  vinayānuggahāya  .  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {495.1}  bhikkhuṃ paneva kulaṃ upagataṃ pūvehi vā manthehi vā
abhihaṭṭhuṃ  pavāreyya  .  ākaṅkhamānena  bhikkhunā  dvittipattapūrā
paṭiggahetabbā  . tato ce uttariṃ 1- paṭiggaṇheyya pācittiyaṃ .
Dvittipattapūre  paṭiggahetvā  tato  nīharitvā  bhikkhūhi  saddhiṃ
saṃvibhajitabbaṃ ayaṃ tattha sāmīcīti.
   [496] Bhikkhuṃ paneva kulaṃ upagatanti kulaṃ nāma cattāri kulāni
khattiyakulaṃ  brāhmaṇakulaṃ  vessakulaṃ  suddakulaṃ  .  upagatanti  tattha
upagataṃ  .  pūvaṃ  nāma yaṅkiñci pahiṇakatthāya 2- paṭiyattaṃ . manthaṃ
nāma  yaṅkiñci  pātheyyatthāya  paṭiyattaṃ  .  abhihaṭṭhuṃ pavāreyyāti
yāvatakaṃ   icchasi   tāvatakaṃ  gaṇhāhīti  .  ākaṅkhamānenāti
icchamānena  .  dvittipattapūrā  paṭiggahetabbāti  dvetayopattapūrā
paṭiggahetabbā  .  tato  ce  uttariṃ  paṭiggaṇheyyāti  taduttariṃ
paṭiggaṇhāti  āpatti  pācittiyassa  .  dvittipattapūre paṭiggahetvā
tato  nikkhamantena  bhikkhuṃ  passitvā  ācikkhitabbaṃ  amutra  mayā
dvittipattapūrā  paṭiggahitā  mā  kho  tattha  paṭiggaṇhīti  . sace
passitvā  nācikkhati  āpatti  dukkaṭassa  .  sace  ācikkhite
paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassa.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uttari . 2 Ma. paheṇakatthāya. evamuparipi . 3 Ma. Yu. tatuttari.
   [497]  Tato  nīharitvā bhikkhūhi saddhiṃ saṃvibhajitabbanti paṭikkamanaṃ
nīharitvā saṃvibhajitabbaṃ . ayaṃ tattha sāmīcīti ayaṃ tattha anudhammatā .
Atirekadvittipattapūre   1-  atirekasaññī  paṭiggaṇhāti  āpatti
pācittiyassa   .  atirekadvittipattapūre  vematiko  paṭiggaṇhāti
āpatti   pācittiyassa   .   atirekadvittipattapūre   ūnakasaññī
paṭiggaṇhāti   āpatti   pācittiyassa   .   ūnakadvittipattapūre
atirekasaññī  āpatti  dukkaṭassa  .  ūnakadvittipattapūre  vematiko
āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvittipattapūre ūnakasaññī anāpatti.
   [498] Anāpatti dvittipattapūre paṭiggaṇhāti ūnakadvittipattapūre
paṭiggaṇhāti  na  pahiṇakatthāya  na  pātheyyatthāya  paṭiyattaṃ  denti
pahiṇakatthāya  vā  pātheyyatthāya  vā  paṭiyattasesakaṃ denti gamane
paṭippassaddhe   denti   ñātakānaṃ   pavāritānaṃ   aññassatthāya
attano dhanena ummattakassa ādikammikassāti.
          Catutthasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------
@Footnote: 1 Ma. atirekadvattipattapūre. evamīdisesu padesu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 322-326. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5789              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5789              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=494&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=494              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8348              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8348              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]