ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Chaṭṭhasikkhāpadaṃ
   [53]  Tena  samayena  buddho  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  upanando  sakyaputto  paṭṭho  1-  hoti  dhammiṃ  kathaṃ
kātuṃ  .  athakho  aññataro  seṭṭhiputto  yenāyasmā  upanando
sakyaputto   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  upanandaṃ
sakyaputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ
kho  taṃ  seṭṭhiputtaṃ  āyasmā  upanando  sakyaputto  dhammiyā
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   {53.1}  Athakho  so  seṭṭhiputto  āyasmatā  upanandena
sakyaputtena  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito
sampahaṃsito   āyasmantaṃ   upanandaṃ   sakyaputtaṃ   etadavoca
vadeyyātha  bhante  yena  attho paṭibalā mayaṃ ayyassa dātuṃ yadidaṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāranti   2-  .  sace
me tvaṃ āvuso dātukāmosi ito ekaṃ sāṭakaṃ dehīti . amhākaṃ
kho  bhante  kulaputtānaṃ  kismiṃ viya ekasāṭakaṃ gantuṃ āgametha 3-
bhante  yāva  gharaṃ  gacchāmi  gharaṃ  gato  ito vā ekaṃ sāṭakaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭṭo . 2 Yu. cīvara ... parikkhārānanti . 3 Ma. Yu. āgamehi.
Pahiṇissāmi ito vā sundarataranti . dutiyampi kho āyasmā upanando
sakyaputto taṃ seṭṭhiputtaṃ etadavoca sace me tvaṃ āvuso dātukāmosi
ito ekaṃ sāṭakaṃ dehīti . amhākaṃ kho bhante kulaputtānaṃ kismiṃ viya
ekasāṭakaṃ gantuṃ āgametha bhante yāva gharaṃ gacchāmi gharaṃ gato ito vā
ekaṃ sāṭakaṃ pahiṇissāmi ito vā sundarataranti. Tatiyampi kho āyasmā
upanando sakyaputto taṃ seṭṭhiputtaṃ etadavoca sace me tvaṃ āvuso
dātukāmosi ito ekaṃ sāṭakaṃ dehīti. Amhākaṃ kho bhante kulaputtānaṃ
kismiṃ viya ekasāṭakaṃ gantuṃ āgametha bhante yāva gharaṃ gacchāmi gharaṃ gato
ito vā ekaṃ sāṭakaṃ pahiṇissāmi ito vā sundarataranti. Kiṃ pana tayā
āvuso adātukāmena pavāritena yaṃ tvaṃ pavāretvā na desīti.
   {53.2} Athakho so seṭṭhiputto āyasmatā upanandena sakyaputtena
nippīḷiyamāno ekaṃ sāṭakaṃ datvā agamāsi . manussā taṃ seṭṭhiputtaṃ
passitvā etadavocuṃ kissa tvaṃ ayya 1- ekasāṭako āgacchasīti. Athakho
so seṭṭhiputto tesaṃ manussānaṃ etamatthaṃ ārocesi. Manussā ujjhāyanti
khīyanti vipācenti mahicchā ime samaṇā sakyaputtiyā asantuṭṭhā nayime 2-
sukarā dhammanimantanāya 3- kātuṃ kathaṃ hi nāma seṭṭhiputtena dhammanimantanāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayyo . 2 Ma. Yu. nayimesaṃ . 3 Ma. Yu. dhammanimantanāpi.
Kayiramānāya  sāṭakaṃ  gaṇhissantīti  1- . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ
manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ . ye te bhikkhū
appicchā  santuṭṭhā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  upanando  sakyaputto  seṭṭhiputtaṃ cīvaraṃ
viññāpessatīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Saccaṃ  kira  tvaṃ  upananda  seṭṭhiputtaṃ  cīvaraṃ viññāpesīti . saccaṃ
bhagavāti  2-  .  ñātako te upananda aññātakoti . aññātako
bhagavāti  .  aññātako  moghapurisa  aññātakassa na jānāti paṭirūpaṃ
vā appaṭirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā tattha nāma tvaṃ moghapurisa
aññātakaṃ   seṭṭhiputtaṃ  cīvaraṃ  viññāpessasi  netaṃ  moghapurisa
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {53.3} yo pana bhikkhu aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ
viññāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   {53.4} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [54] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū sāketā sāvatthiṃ
addhānamaggapaṭipannā  honti  .  antarāmagge  corā  nikkhamitvā
te  bhikkhū  acchindiṃsu  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavatā paṭikkhittaṃ
aññātakaṃ  gahapatiṃ  vā  gahapatāniṃ  vā  cīvaraṃ  viññāpetunti
@Footnote: 1 Ma. Yu. gahessantīti . 2 Yu. itisaddo natthi.
Kukkuccāyantā  na  viññāpesuṃ yathānaggā va sāvatthiṃ gantvā bhikkhū
abhivādenti . bhikkhū evamāhaṃsu sundarā kho ime āvuso ājīvakā
ye ime bhikkhū abhivādentīti . Te evamāhaṃsu na mayaṃ āvuso ājīvakā
bhikkhū  mayanti  . bhikkhū āyasmantaṃ upāliṃ etadavocuṃ iṅgha āvuso
upāli ime anuyuñjāhīti . athakho 1- te bhikkhū āyasmatā upālinā
anuyuñjiyamānā etamatthaṃ ārocesuṃ 1-.
   {54.1} Athakho āyasmā upāli te bhikkhū anuyuñjitvā bhikkhū
etadavoca bhikkhū ime āvuso detha tesaṃ 2- cīvarānīti. Ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
bhikkhū  naggā  āgacchissanti  nanu  nāma tiṇena vā paṭicchādetvā
āgantabbanti  . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe [3]- dhammiṃ kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  acchinnacīvarassa vā
naṭṭhacīvarassa  vā  aññātakaṃ  gahapatiṃ  vā  gahapatāniṃ  vā  cīvaraṃ
viññāpetuṃ  yaṃ  āvāsaṃ  paṭhamaṃ upagacchati sace tattha hoti saṅghassa
vihāracīvaraṃ  vā  uttarattharaṇaṃ vā bhummattharaṇaṃ 4- vā bhisicchavi vā
taṃ gahetvā pārupituṃ tañca kho 5- labhitvā odahissāmīti no ce
hoti  saṅghassa  vihāracīvaraṃ  vā  uttarattharaṇaṃ  vā  bhummattharaṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. ime pāṭhā natthi . 2 Ma. Yu. nesaṃ . 3 Po. bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā.
@4 Ma. bhūmattharaṇaṃ . 5 Ma. Yu. tañca khoti pāṭho natthi.
Vā bhisicchavi vā tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā āgantabbaṃ
natveva  naggena  āgantabbaṃ yo āgaccheyya āpatti dukkaṭassa .
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {54.2} yo pana bhikkhu aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ
viññāpeyya  aññatra  samayā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  tatthāyaṃ
samayo acchinnacīvaro vā hoti bhikkhu naṭṭhacīvaro vā ayaṃ tattha samayoti.
   [55] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ atthe
adhippeto bhikkhūti . aññātako nāma mātito vā pitito vā yāva
sattamā  pitāmahayugā asambaddho . gahapati nāma yo koci  agāraṃ
ajjhāvasati . gahapatānī nāma yā kāci agāraṃ ajjhāvasati . cīvaraṃ
nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpagaṃ pacchimaṃ 1- . aññatra
samayāti ṭhapetvā samayaṃ . acchinnacīvaro nāma bhikkhussa cīvaraṃ acchinnaṃ
hoti rājūhi vā corehi vā dhuttehi vā yehi kehici vā acchinnaṃ hoti.
Naṭṭhacīvaro nāma bhikkhussa cīvaraṃ agginā vā daḍḍhaṃ hoti udakena vā
vuḷhaṃ  hoti  undurehi vā upacikāhi vā khāyitaṃ hoti paribhogajiṇṇaṃ
vā  hoti . aññatra samayā viññāpeti payoge dukkaṭaṃ paṭilābhena
nissaggiyaṃ   hoti   nissajjitabbaṃ   saṅghassa   vā   gaṇassa
@Footnote: 1 Yu. vikappanupagapacchimaṃ.
Vā puggalassa vā . evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ .pe. idaṃ
me  bhante  cīvaraṃ  aññātakaṃ  gahapatikaṃ  aññatra  samayā viññāpitaṃ
nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe.
Dadeyyunti .pe. Āyasmato dammīti.
   [56]  Aññātake  aññātakasaññī  aññatra  samayā  cīvaraṃ
viññāpeti  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  aññātake  vematiko  aññatra
samayā  cīvaraṃ  viññāpeti  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  aññātake
aññātakasaññī   aññatra  samayā  cīvaraṃ  viññāpeti  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  ñātake  aññātakasaññī  āpatti  dukkaṭassa .
Ñātake  vematiko  āpatti  dukkaṭassa  .  ñātake  ñātakasaññī
anāpatti.
   [57]  Anāpatti  samaye  ñātakānaṃ  pavāritānaṃ aññassatthāya
attano dhanena ummattakassa ādikammikassāti.
          Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 34-39. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=587              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=587              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=53&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=53              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4049              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4049              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]