ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Chaṭṭhasikkhāpadaṃ
   [504] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho pana samayena dve bhikkhū
kosalesu  janapadesu  1-  sāvatthiṃ  addhānamaggapaṭipannā  honti .
Eko bhikkhu anācāraṃ ācarati . dutiyo bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca mā
āvuso  evarūpaṃ  akāsi  netaṃ kappatīti . so tasmiṃ upanandhi .
Athakho te bhikkhū sāvatthiṃ agamaṃsu . tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ
aññatarassa  pūgassa  saṅghabhattaṃ  hoti  .  dutiyo  bhikkhu  bhuttāvī
pavārito  hoti  .  upanaddho  bhikkhu  ñātikulaṃ  gantvā piṇḍapātaṃ
ādāya  yena  so  bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ
etadavoca  bhuñjāhi  āvusoti  .  alaṃ  āvuso paripuṇṇomhīti .
Sundaro āvuso piṇḍapāto bhuñjāhīti.
   {504.1}  Athakho  so bhikkhu tena bhikkhunā nippiḷiyamāno taṃ
piṇḍapātaṃ bhuñji . upanaddho bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca tvaṃ 2- hi
nāma  āvuso  maṃ  vattabbaṃ  maññasi  yaṃ  tvaṃ  bhuttāvī pavārito
anatirittaṃ  bhojanaṃ  bhuñjasīti  . nanu āvuso ācikkhitabbanti . nanu
āvuso pucchitabbanti . athakho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena bhojanena
@Footnote: 1 Ma. sabbattha janapade . 2 Ma. tvaṃpi.
Abhihaṭṭhuṃ  pavāressatīti  .pe.  saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ
pavāritaṃ anatirittena bhojanena abhihaṭṭhuṃ pavāresīti . saccaṃ bhagavāti.
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa bhikkhuṃ bhuttāviṃ
pavāritaṃ  anatirittena  bhojanena abhihaṭṭhuṃ pavāressasi netaṃ moghapurisa
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {504.2}  yo pana bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena
khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreyya handa bhikkhu khāda
vā bhuñja vāti jānaṃ āsādanāpekkho bhuttasmiṃ pācittiyanti.
   [505] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto bhikkhūti . bhikkhunti aññaṃ bhikkhuṃ . bhuttāvī nāma
pañcannaṃ  bhojanānaṃ  aññataraṃ  bhojanaṃ  antamaso  kusaggenapi  bhuttaṃ
hoti  .  pavārito  nāma  asanaṃ  paññāyati  bhojanaṃ  paññāyati
hatthapāse  ṭhito  abhiharati  paṭikkhepo paññāyati . anatirittaṃ nāma
akappiyakataṃ hoti appaṭiggahitakataṃ hoti anuccāritakataṃ hoti ahatthapāse
kataṃ  hoti  abhuttāvinā  kataṃ  hoti bhuttāvinā pavāritena āsanā
vuṭṭhitena  kataṃ hoti alametaṃ sabbanti avuttaṃ hoti na gilānātirittaṃ
hoti etaṃ anatirittaṃ nāma . khādanīyaṃ nāma pañca bhojanāni yāmakālikaṃ
sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma . bhojanīyaṃ
Nāma  pañca  bhojanāni  odano  kummāso  sattu  maccho maṃsaṃ .
Abhihaṭṭhuṃ  pavāreyyāti  yāvatakaṃ  icchasi  tāvatakaṃ  gaṇhāhīti .
Jānāti  nāma  sāmaṃ  vā  jānāti aññe vā tassa ārocenti
so  vā  āroceti . āsādanāpekkhoti iminā imaṃ codessāmi
sāressāmi  paṭicodessāmi  paṭisāressāmi  maṅkuṃ  karissāmīti .
Abhiharati  āpatti dukkaṭassa . tassa vacanena khādissāmi bhuñjissāmīti
paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .  ajjhohāre  ajjhohāre
āpatti dukkaṭassa. Bhojanapariyosāne āpatti pācittiyassa.
   [506]  Pavārite  pavāritasaññī  anatirittena  khādanīyena vā
bhojanīyena  vā abhihaṭṭhuṃ pavāreti āpatti pācittiyassa . pavārite
vematiko anatirittena khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreti
āpatti  dukkaṭassa  .  pavārite  appavāritasaññī  anatirittena
khādanīyena  vā  bhojanīyena  vā  abhihaṭṭhuṃ  pavāreti anāpatti .
Yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ  āhāratthāya  abhiharati āpatti
dukkaṭassa  .  tassa  vacanena  khādissāmi  bhuñjissāmīti paṭiggaṇhāti
āpatti  dukkaṭassa . ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa .
Appavārite  pavāritasaññī āpatti dukkaṭassa . appavārite vematiko
āpatti dukkaṭassa. Appavārite appavāritasaññī anāpatti.
   [507]  Anāpatti  atirittaṃ  kāretvā  deti  atirittaṃ
Kārāpetvā  bhuñjāhīti  deti aññassatthāya haranto gacchāhīti deti
gilānassa  sesakaṃ  deti  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ  sati
paccaye paribhuñjāti deti ummattakassa ādikammikassāti.
          Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 331-334. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5958              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5958              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=504&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=504              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8693              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8693              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]