ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Aṭṭhamasikkhāpadaṃ
   [62] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena aññataro
puriso pajāpatiṃ etadavoca ayyaṃ upanandaṃ cīvarena acchādessāmīti .
Assosi  kho  aññataro piṇḍacāriko bhikkhu tassa purisassa imaṃ vācaṃ
bhāsamānassa  .  athakho so bhikkhu yenāyasmā upanando sakyaputto
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   upanandaṃ   sakyaputtaṃ
etadavoca  mahāpuññosi  tvaṃ  āvuso  upananda  amukasmiṃ okāse
aññataro  puriso  pajāpatiṃ  etadavoca  ayyaṃ  upanandaṃ  cīvarena
acchādessāmīti. Atthāvuso maṃ so upaṭṭhākoti.
   {62.1}  Athakho  āyasmā  upanando  sakyaputto yena so
puriso  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  purisaṃ etadavoca saccaṃ kira
maṃ tvaṃ āvuso cīvarena acchādetukāmosīti . api mayya 1- evaṃ
hoti  ayyaṃ upanandaṃ cīvarena acchādessāmīti . sace kho maṃ tvaṃ
āvuso  cīvarena  acchādetukāmosi  evarūpena  cīvarena acchādehi
kyāhaṃ 2- tena acchannopi karissāmi yāhaṃ 3- na paribhuñjissāmīti.
   {62.2} Athakho so puriso ujjhāyati khīyati vipāceti mahicchā ime
samaṇā sakyaputtiyā asantuṭṭhā nayime sukarā cīvarena acchādetuṃ kathaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. meyya. me ayyaiti dvīsupi vikappesu padacchedo.
@3 yaṃ ahanti padacchedo.
Hi nāma ayyo upanando mayā pubbe appavārito [1]- upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ  āpajjissatīti  . assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa
ujjhāyantassa  khīyantassa  vipācentassa  . ye te bhikkhū appicchā
santuṭṭhā  .pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
āyasmā  upanando  sakyaputto  pubbe  appavārito  gahapatikaṃ
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissatīti . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ . saccaṃ kira tvaṃ upananda pubbe appavārito
gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjasīti . saccaṃ bhagavāti .
Ñātako  te  upananda  aññātakoti  .  aññātako  bhagavāti .
Aññātako  moghapurisa  aññātakassa  na  jānāti  paṭirūpaṃ  vā
appaṭirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā tattha nāma tvaṃ moghapurisa pubbe
appavārito  aññātakaṃ  gahapatikaṃ  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ
āpajjissasi  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā pasādāya pasannānaṃ
vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {62.3}  bhikkhuṃ  paneva  uddissa  aññātakassa  gahapatissa
vā  gahapatāniyā  vā  cīvaracetāpanaṃ  2-  upakkhaṭaṃ  hoti
@Footnote: 1 Ma. maṃ . 2 Ma. cīvaracetāpannaṃ. cīvaraṃ cetāpenti parivattenti etena
@cīvaramūlenāti cīvaracetāpannaṃ. yadādinā suttena nāgamoti ganthiyaṃ vuttaṃ. tasmā
@yebhuyyena cīvaracetāpannanti paṭhanti. taṃ pamāṇaṃ na hoti dvebhāvassa kāraṇābhāvato.
Iminā  cīvaracetāpanena cīvaraṃ cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarena
acchādessāmīti . tatra ce so bhikkhu pubbe appavārito upasaṅkamitvā
cīvare vikappaṃ āpajjeyya sādhu vata maṃ āyasmā iminā cīvaracetāpanena
evarūpaṃ vā evarūpaṃ vā cīvaraṃ cetāpetvā acchādehīti kalyāṇakamyataṃ
upādāya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [63]  Bhikkhuṃ  paneva uddissāti bhikkhussatthāya bhikkhuṃ ārammaṇaṃ
karitvā  bhikkhuṃ  acchādetukāmo  .  aññātako nāma mātito vā
pitito  vā  yāva  sattamā  pitāmahayugā  asambaddho  .  gahapati
nāma  yo  koci  agāraṃ  ajjhāvasati  .  gahapatānī  nāma  yā
kāci  agāraṃ  ajjhāvasati  .  cīvaracetāpanaṃ  nāma  hiraññaṃ  vā
suvaṇṇaṃ  vā  maṇi vā muttā vā masāragallaṃ 1- vā phaliko vā
paṭako  vā  suttaṃ vā kappāso vā . iminā cīvaracetāpanenāti
paccupaṭṭhitena .  cetāpetvāti parivaṭṭetvā 2- . Acchādessāmīti
dassāmi  .  tatra ce so bhikkhūti yaṃ bhikkhuṃ uddissa cīvaracetāpanaṃ
upakkhaṭaṃ  hoti  so  bhikkhu . pubbe appavāritoti pubbe avutto
hoti  kīdisena  te  bhante  cīvarena  attho  kīdisaṃ  te  cīvaraṃ
cetāpessāmīti  3-  .  upasaṅkamitvāti gharaṃ gantvā yattha katthaci
@Footnote: 1 Ma. Yu. muttā vā maṇi vā pavāḷo vā . 2 Ma. Yu. Rā. parivattetvā.
@evamuparipi . 3 Ma. Yu. cetāpemīti.
Upasaṅkamitvā . cīvare vikappaṃ āpajjeyyāti āyataṃ vā hotu vitthataṃ
vā appitaṃ vā saṇhaṃ vā . Iminā cīvaracetāpanenāti paccupaṭṭhitena.
Evarūpaṃ vā evarūpaṃ vāti āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā saṇhaṃ vā.
Cetāpetvāti parivaṭṭetvā . acchādehīti dajjehi . kalyāṇakamyataṃ
upādāyāti sādhutthiko 1- mahagghatthiko . tassa vacanena āyataṃ vā
vitthataṃ vā appitaṃ vā saṇahaṃ vā cetāpeti payoge dukkaṭaṃ paṭilābhena
nissaggiyaṃ hoti nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā.
Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ .pe. idaṃ me bhante cīvaraṃ pubbe
appavārito  aññātakaṃ  gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpannaṃ
nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe.
Dadeyyunti .pe. Āyasmato dammīti.
   [64]   Aññātake   aññātakasaññī  pubbe  appavārito
gahapatikaṃ   upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  aññātake  vematiko  pubbe  appavārito  gahapatikaṃ
upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Aññātake   ñātakasaññī   pubbe   appavārito   gahapatikaṃ
upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Ñātake  aññātakasaññī  āpatti  dukkaṭassa  .  ñātake  vematiko
āpatti dukkaṭassa. Ñātake ñātakasaññī anāpatti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sādhatthiko.
   [65]   Anāpatti   ñātakānaṃ  pavāritānaṃ  aññassatthāya
attano  dhanena  mahagghaṃ  cetāpetukāmassa  appagghaṃ  cetāpeti
ummattakassa ādikammikassāti.
          Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 44-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=755              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=755              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=62&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4185              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4185              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่