ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Aṭṭhamasikkhāpadaṃ
   [662] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme . tena kho pana samayena ariṭṭhassa nāma
bhikkhuno  gandhabādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ hoti
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti. Assosuṃ
kho  sambahulā  bhikkhū  ariṭṭhassa kira nāma bhikkhuno gandhabādhipubbassa
evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {662.1} Athakho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gandhabādhipubbo
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhabādhipubbaṃ etadavocuṃ
saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . evaṃ byā
kho  ahaṃ  āvuso  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ
antarāyāyāti  .  mā  āvuso  ariṭṭha evaṃ avaca mā bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
Vadeyya  anekapariyāyena  āvuso ariṭṭha antarāyikā dhammā [1]-
vuttā  bhagavatā alañca pana te paṭisevato antarāyāya appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā 2- ādīnavo ettha
bhiyyo  aṭṭhikaṅkalūpamā  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo  ettha  bhiyyo maṃsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā .pe.
Tiṇukkūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe. aṅgārakāsūpamā kāmā
vuttā  bhagavatā  .pe.  supinakūpamā  kāmā vuttā bhagavatā .pe.
Yācitakūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  rukkhaphalūpamā  kāmā
vuttā  bhagavatā  .pe.  asisūnūpamā  kāmā vuttā bhagavatā .pe.
Sattisūlūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  sappasirūpamā  kāmā
vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti.
   {662.2} Evaṃpi kho ariṭṭho bhikkhu gandhabādhipubbo tehi bhikkhūhi
vuccamāno  tatheva  taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ thāmasā parāmāsā abhinivissa
voharati evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti  .  yato ca kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ
gandhabādhipubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ athakho te bhikkhū
yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarāyikā. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ 2 Ma. Yu. bahupāyāsā.
@evamuparipi.
Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhabādhipubbaṃ  paṭipucchi  saccaṃ
kira  te  ariṭṭha  evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ bhagavatā
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  yeme antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ antarāyāyāti . evaṃ byā kho
ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {662.3} Kassa nu kho nāma tvaṃ moghapurisa mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ
ājānāsi  nanu  mayā moghapurisa anekapariyāyena antarāyikā dhammā
vuttā  alañca  pana te paṭisevato antarāyāya appassādā kāmā
vuttā  mayā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo
aṭṭhikaṅkalūpamā kāmā vuttā mayā .pe. maṃsapesūpamā kāmā vuttā
mayā .pe. tiṇukkūpamā kāmā vuttā mayā .pe. Aṅgārakāsūpamā kāmā
vuttā mayā .pe. supinakūpamā kāmā vuttā mayā .pe. Yācitakūpamā
kāmā  vuttā mayā .pe. rukkhaphalūpamā kāmā vuttā mayā .pe.
Asisūnūpamā  kāmā  vuttā  mayā .pe. sattisūlūpamā kāmā vuttā
mayā .pe. Sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha bhiyyo atha ca pana tvaṃ moghapurisa attanā duggahitena diṭṭhigatena
Amhe  ceva  abbhācikkhasi  attānañca  khanasi  1-  bahuñca apuññaṃ
pasavasi  tañhi te moghapurisa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya netaṃ
moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {662.4} yo pana bhikkhu evaṃ vadeyya tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . so bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo
mā āyasmā evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu bhagavato
abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā  evaṃ vadeyya anekapariyāyena āvuso
antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  alañca  pana te paṭisevato
antarāyāyāti . evañca [2]- so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno tatheva
paggaṇheyya  so  bhikkhu  bhikkhūhi  yāvatatiyaṃ  samanubhāsitabbo  tassa
paṭinissaggāya  .  yāvatatiyañce  samanubhāsiyamāno  taṃ paṭinissajjeyya
iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjeyya pācittiyanti.
   [663] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto bhikkhūti . evaṃ vadeyyāti tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā
te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   [664]  So  bhikkhūti  yo  so evaṃvādī bhikkhu . bhikkhūhīti
@Footnote: 1 Ma. khaṇasi . 2 Ma. Yu. pana.
Aññehi  bhikkhūhi  .  ye  passanti  ye  suṇanti  tehi vattabbo
mā  āyasmā  evaṃ  avaca  mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu
bhagavato  abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā evaṃ vadeyya anekapariyāyena
āvuso  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  alañca  pana  te
paṭisevato   antarāyāyāti  .  dutiyampi  vattabbo  tatiyampi
vattabbo  .  sace  paṭinissajjati  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce
paṭinissajjati  āpatti  dukkaṭassa  .  sutvā  na  vadanti  āpatti
dukkaṭassa  .  so  bhikkhu  saṅghamajjhaṃpi  ākaḍḍhitvā  vattabbo mā
āyasmā  evaṃ  avaca  mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na  hi  sādhu
bhagavato  abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā evaṃ vadeyya anekapariyāyena
āvuso  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  alañca  pana  te
paṭisevato   antarāyāyāti  .  dutiyampi  vattabbo  tatiyampi
vattabbo  . sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjati
āpatti dukkaṭassa.
   [665]  So  bhikkhu  bhikkhūhi  samanubhāsitabbo . evañca pana
bhikkhave  samanubhāsitabbo  .  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo
   {665.1}  suṇātu  me  bhante saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato  nālaṃ antarāyāyāti . so taṃ diṭṭhiṃ nappaṭinissajjati .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  samanubhāseyya
tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya. Esā ñatti.
   {665.2}  Suṇātu  me  bhante saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato  nālaṃ antarāyāyāti . so taṃ diṭṭhiṃ nappaṭinissajjati .
Saṅgho  itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāsati tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  samanubhāsanā  tassā
diṭṭhiyā paṭinissaggāya so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {665.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  . suṇātu me bhante saṅgho itthannāmassa bhikkhuno evarūpaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā  yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā bhagavatā te paṭisevato
nālaṃ  antarāyāyāti  .  so  taṃ diṭṭhiṃ nappaṭinissajjati . saṅgho
itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  samanubhāsati  tassā  diṭṭhiyā  paṭinissaggāya .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  samanubhāsanā  tassā
diṭṭhiyā  paṭinissaggāya  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya  .  samanubhaṭṭho saṅghena itthannāmo bhikkhu tassā diṭṭhiyā
paṭinissaggāya  .  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.
   [666]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  .  dvīhi kammavācāhi dukkaṭā .
Kammavācāpariyosāne āpatti pācittiyassa.
   [667]  Dhammakamme  dhammakammasaññī  nappaṭinissajjati  āpatti
pācittiyassa  .  dhammakamme  vematiko  nappaṭinissajjati  āpatti
pācittiyassa   .   dhammakamme   adhammakammasaññī  nappaṭinissajjati
āpatti  pācittiyassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññī  āpatti
dukkaṭassa  .  adhammakamme  vematiko  āpatti  dukkaṭassa .
Adhammakamme adhammakammasaññī āpatti dukkaṭassa.
   [668]   Anāpatti   asamanubhāsantassa   paṭinissajjantassa
ummattakassa ādikammikassāti 1-.
          Aṭṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 431-437. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=7750              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=7750              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=662&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=104              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=662              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9784              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9784              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่