ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

         Sahadhammikavaggassa paṭhamasikkhāpadaṃ
   [680]  Tena  samayena  buddho  bhagavā  kosambiyaṃ  viharati
ghositārāme  . tena kho pana samayena āyasmā channo anācāraṃ
ācarati  .  bhikkhū  evamāhaṃsu  mā āvuso channa evarūpaṃ akāsi
netaṃ  kappatīti  .  so evaṃ vadeti na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ
sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva  naññaṃ  bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ
paripucchāmīti  .  ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  channo  bhikkhūhi
sahadhammikaṃ  vuccamāno  evaṃ  vakkhati  na  tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ
sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva  naññaṃ  bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ
paripucchāmīti .pe. saccaṃ kira tvaṃ channa bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno
evaṃ  vadesi  na  tāvāhaṃ  āvuso etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi
yāva  naññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmīti . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa bhikkhūhi sahadhammikaṃ
vuccamāno  evaṃ  vakkhasi  na  tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ sikkhāpade
sikkhissāmi  yāva  naññaṃ  bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ paripucchāmīti netaṃ
moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {680.1}  yo  pana bhikkhu bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ
Vadeyya  na  tāvāhaṃ  āvuso etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva
naññaṃ  bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ paripucchāmīti pācittiyaṃ . sikkhamānena
bhikkhave  bhikkhunā  aññātabbaṃ  paripucchitabbaṃ  paripañhitabbaṃ  .  ayaṃ
tattha sāmīcīti.
   [681] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe adhippeto bhikkhūti. Bhikkhūhīti aññehi bhikkhūhi.
   {681.1} Sahadhammikaṃ nāma yaṃ bhagavatā paññattaṃ sikkhāpadaṃ etaṃ
sahadhammikaṃ nāma . tena vuccamāno evaṃ vadeti 1- na tāvāhaṃ āvuso
etasmiṃ  sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva  naññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ vinayadharaṃ
paṇḍitaṃ  medhāviṃ  bahussutaṃ  dhammakathikaṃ  paripucchāmīti  bhaṇati  āpatti
pācittiyassa.
   [682]  Upasampanne  upasampannasaññī  evaṃ  vadeti  āpatti
pācittiyassa  .  upasampanne  vematiko  evaṃ  vadeti  āpatti
pācittiyassa  .  upasampanne  anupasampannasaññī  evaṃ  vadeti
āpatti  pācittiyassa  .  appaññattena  vuccamāno  idaṃ  na
sallekhāya  na  dhūtattāya  na  pāsādikatāya  na  apacayāya  na
viriyārambhāya  saṃvattatīti  evaṃ  vadeti na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ
sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva  naññaṃ  bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ
paṇḍitaṃ  medhāviṃ  bahussutaṃ  dhammakathikaṃ  paripucchāmīti  bhaṇati  āpatti
dukkaṭassa  .  anupasampannena  paññattena  vā  appaññattena  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadeyya.
Vuccamāno  idaṃ  na  sallekhāya  na dhūtattāya na pāsādikatāya na
apacayāya  na  viriyārambhāya  saṃvattatīti  evaṃ  vadeti  na tāvāhaṃ
āvuso  etasmiṃ  sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva naññaṃ bhikkhuṃ byattaṃ
vinayadharaṃ  paṇḍitaṃ  medhāviṃ  bahussutaṃ  dhammakathikaṃ  paripucchāmīti  bhaṇati
āpatti  dukkaṭassa  .  anupasampanne  upasampannasaññī  āpatti
dukkaṭassa  .  anupasampanne  vematiko  āpatti  dukkaṭassa .
Anupasampanne anupasampannasaññī āpatti dukkaṭassa.
   [683]  Sikkhamānenāti  sikkhitukāmena  .  aññātabbanti
jānitabbaṃ  .  paripucchitabbanti  idaṃ  bhante  kathaṃ  imassa  ko
atthoti  1-  . paripañhitabbanti cintetabbaṃ tulayitabbaṃ . ayaṃ tattha
sāmīcīti ayaṃ tattha anudhammatā.
   [684]   Anāpatti   jānissāmi   sikkhissāmīti   bhaṇati
ummattakassa ādikammikassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------
@Footnote: 1 Ma. kvatthoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 449-451. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=8080              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=8080              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=680&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=107              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=680              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9853              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9853              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]