ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dutiyasikkhāpadaṃ
   [738] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena aññataro
bhikkhu  aciravatiyā  nadiyā  nhāyati  .  aññataropi  brāhmaṇo
pañcasatānaṃ  thavikaṃ thale nikkhipitvā aciravatiyā nadiyā nhāyitvā 1-
vissaritvā  agamāsi  .  athakho  so  bhikkhu  tassāyaṃ brāhmaṇassa
thavikā mā [2]- nassīti aggahesi . athakho so brāhmaṇo saritvā
turito  ādhāvitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  api  me  bho thavikaṃ
passeyyāsīti. Handa brāhmaṇāti adāsi.
   {738.1}  Athakho tassa brāhmaṇassa etadahosi kena nu kho
ahaṃ  upāyena  imassa bhikkhuno puṇṇapattaṃ na dadeyyanti . na me
bho  pañcasatāni  sahassaṃ  meti  palibuddhitvā  muñci . athakho so
bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi . ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
bhikkhu ratanaṃ uggahessatīti .pe. saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu ratanaṃ uggahesīti.
Saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa
ratanaṃ  uggahessasi  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya
pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. nhāyanto . 2 Ma. idha.
Imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {738.2} yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā uggaṇheyya
vā uggaṇhāpeyya vā pācittiyanti.
   {738.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [739] Tena kho pana samayena sāvatthiyā ussavo hoti. Manussā
alaṅkatapaṭiyattā  uyyānaṃ  gacchanti  .  visākhāpi  migāramātā
alaṅkatapaṭiyattā  uyyānaṃ  gamissāmīti  gāmato  nikkhamitvā  kyāhaṃ
karissāmi  uyyānaṃ  gantvā  yannūnāhaṃ  bhagavantaṃ  payirupāseyyanti
ābharaṇaṃ  omuñcitvā  uttarāsaṅgena  bhaṇḍikaṃ  bandhitvā  dāsiyā
adāsi  handa  je  imaṃ  bhaṇḍikaṃ  gaṇhāhīti  .  athakho  visākhā
migāramātā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {739.1}  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Athakho  visākhā  migāramātā  bhagavatā  dhammiyā  kathāya sandassitā
samādapitā   samuttejitā   sampahaṃsitā   uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  athakho sā dāsī taṃ
bhaṇḍikaṃ  vissaritvā  agamāsi  .  bhikkhū passitvā bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave  uggahetvā nikkhipathāti . athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi anujānāmi bhikkhave ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā ajjhārāme
uggahetvā   vā   uggahāpetvā   vā   nikkhipituṃ   yassa
Bhavissati  so  harissatīti  .  evañca  pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {739.2}  yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā aññatra
ajjhārāmā uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā pācittiyanti.
   {739.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [740] Tena kho pana samayena kāsīsu janapadesu 1- anāthapiṇḍikassa
gahapatissa  kammantagāmo  hoti  .  tena  ca gahapatinā antevāsī
āṇatto  hoti  sace  bhaddantā  āgacchanti bhattaṃ kareyyāsīti .
Tena  kho  pana  samayena  sambahulā bhikkhū kāsīsu janapadesu cārikaṃ
caramānā   yena   anāthapiṇḍikassa   gahapatissa   kammantagāmo
tenupasaṅkamiṃsu  .  addasā  kho  so puriso te bhikkhū dūrato va
āgacchante  disvāna  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
te  bhikkhū  abhivādetvā  etadavoca  adhivāsentu  bhante  ayyā
svātanāya  gahapatino  bhattanti  .  adhivāsesuṃ  kho  te  bhikkhū
tuṇhībhāvena  .  athakho so puriso tassā rattiyā accayena paṇītaṃ
khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā kālaṃ ārocāpetvā aṅgulimuddikaṃ
omuñcitvā  te  bhikkhū  bhattena  parivisitvā  ayyā  bhuñjitvā
gacchantu  ahaṃpi  kammantaṃ  gamissāmīti  aṅgulimuddikaṃ  vissaritvā
agamāsi  .  bhikkhū  passitvā  sace  mayaṃ  gamissāma  nassissatāyaṃ
aṅgulimuddikāti  tattheva  acchiṃsu  .  athakho  so puriso kammantā
āgacchanto  te  bhikkhū  passitvā  etadavoca kissa bhante ayyā
@Footnote: 1 Ma. janapade. evamuparipi.
Idheva  acchantīti  .  athakho  te  bhikkhū tassa purisassa etamatthaṃ
ārocetvā  sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ . bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave  ratanaṃ  vā  ratanasammataṃ  vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe
vā  uggahetvā  vā  uggahāpetvā  vā nikkhipituṃ yassa bhavissati
so harissatīti. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {740.1}  yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā aññatra
ajjhārāmā  vā  ajjhāvasathā  vā uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya
vā pācittiyaṃ . ratanaṃ vā pana bhikkhunā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā
ajjhāvasathe  vā  uggahetvā  vā  uggahāpetvā vā nikkhipitabbaṃ
yassa bhavissati so harissatīti. Ayaṃ tattha sāmīcīti.
   [741]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  ratanaṃ  nāma  muttā maṇi
veḷuriyo  saṅkho  silā pavāḷaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅko masāragallaṃ
etaṃ ratanaṃ nāma 1- . ratanasammataṃ nāma yaṃ manussānaṃ upabhogaparibhogaṃ
etaṃ   ratanasammataṃ   nāma  .  aññatra  ajjhārāmā  vā
ajjhāvasathā  vāti  ṭhapetvā  ajjhārāmaṃ ajjhāvasathaṃ . ajjhārāmo
nāma   parikkhittassa   ārāmassa  antoārāmo  aparikkhittassa
upacāro   .   ajjhāvasatho  nāma  parikkhittassa  āvasathassa
@Footnote: 1 Ma. etaṃ ratanaṃ nāmāti idaṃ pāṭhattayaṃ natthi.
Antoāvasatho  aparikkhittassa  upacāro  .  uggaṇheyyāti  ayaṃ
gaṇhāti   āpatti  pācittiyassa  .  uggaṇhāpeyyāti  aññaṃ
gaṇhāpeti āpatti pācittiyassa.
   [742] Ratanaṃ vā pana bhikkhunā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā
ajjhāvasathe  vā  uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipitabbanti
rūpena  vā  nimittena  vā saññāṇaṃ katvā nikkhipitvā ācikkhitabbaṃ
yassa  bhaṇḍaṃ  naṭṭhaṃ  so  āgacchatūti . sace tattha āgacchati so
vattabbo  āvuso kīdisante bhaṇḍanti . sace rūpena vā nimittena
vā  sampādeti  dātabbaṃ . no ce sampādeti vicināhi āvusoti
vattabbo  .  tamhā āvāsā pakkamantena ye tattha honti bhikkhū
paṭirūpā tesaṃ hatthe nikkhipitvā pakkamitabbaṃ . no ce honti bhikkhū
paṭirūpā ye tattha honti gahapatikā paṭirūpā tesaṃ hatthe nikkhipitvā
pakkamitabbaṃ. Ayaṃ tattha sāmīcīti ayaṃ tattha anudhammatā.
   [743]  Anāpatti ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā
ajjhāvasathe  vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipati yassa
bhavissati  so  harissatīti  ratanasammataṃ  vissāsaṃ  gaṇhāti  tāvakālikaṃ
gaṇhāti paṃsukūlasaññissa ummattakassa ādikammikassāti.
          Dutiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 488-492. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=8783              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=8783              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=738&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=120              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=738              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10156              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10156              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่