ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dasamasikkhāpadaṃ
   [70] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena āyasmato
upanandassa   sakyaputtassa   upaṭṭhāko   mahāmatto  āyasmato
upanandassa  sakyaputtassa  dūtena  cīvaracetāpanaṃ  pāhesi  iminā
cīvaracetāpanena cīvaraṃ cetāpetvā ayyaṃ upanandaṃ cīvarena acchādehīti.
Athakho  so  dūto  yenāyasmā  upanando  sakyaputto tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  etadavoca  idaṃ kho
bhante  āyasmantaṃ  uddissa  cīvaracetāpanaṃ  ābhataṃ  paṭiggaṇhātu
āyasmā cīvaracetāpananti.
   {70.1}  Evaṃ  vutte  āyasmā  upanando  sakyaputto taṃ
dūtaṃ  etadavoca  na  kho  mayaṃ  āvuso cīvaracetāpanaṃ paṭiggaṇhāma
cīvarañca   kho   mayaṃ  paṭiggaṇhāma  kālena  kappiyanti  .
Evaṃ  vutte  so  dūto  āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca
atthi panāyasmato koci veyyāvaccakaroti . tena kho pana samayena
aññataro  upāsako  ārāmaṃ  agamāsi  kenacideva  karaṇīyena .
Athakho  āyasmā  upanando  sakyaputto  taṃ dūtaṃ etadavoca eso
kho  āvuso  upāsako  bhikkhūnaṃ  veyyāvaccakaroti  . athakho so
dūto  taṃ  upāsakaṃ  saññāpetvā  yenāyasmā upanando sakyaputto
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca
yaṃ  kho bhante āyasmā veyyāvaccakaraṃ niddisi saññatto so mayā
upasaṅkamatu āyasmā kālena cīvarena taṃ acchādessatīti [1]-.
   {70.2} Tena kho pana samayena 2- āyasmā upanando sakyaputto
taṃ upāsakaṃ na kiñci avacāsi . dutiyampi kho so mahāmatto āyasmato
upanandassa  sakyaputtassa  santike  dūtaṃ  pāhesi  paribhuñjatu  ayyo
taṃ cīvaraṃ icchāma mayaṃ ayyena taṃ cīvaraṃ paribhuttanti . dutiyampi kho
āyasmā  upanando  sakyaputto  taṃ  upāsakaṃ na kiñci avacāsi .
Tatiyampi  kho  so  mahāmatto  āyasmato  upanandassa sakyaputtassa
santike  dūtaṃ  pāhesi  paribhuñjatu  ayyo  taṃ  cīvaraṃ icchāma mayaṃ
ayyena taṃ cīvaraṃ paribhuttanti.
   {70.3}  Tena  kho  pana  samayena  nigamassa  3-  samayo
hoti  . nigamena 4- ca katikā katā hoti yo pacchā āgacchati
paññāsambaddhoti   5-   .   athakho   āyasmā   upanando
sakyaputto  yena  so  upāsako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
taṃ  upāsakaṃ etadavoca attho me āvuso cīvarenāti . ajjuṇho
@Footnote: 1 Ma. Yu. tena kho pana samayena so mahāmatto āyasmato upanandassa sakyaputtassa
@santike dūtaṃ pāhesi paribhuñjatu ayyo taṃ cīvaraṃ icchāma mayaṃ ayyena taṃ cīvaraṃ
@paribhuttanti . 2 Ma. Yu. athakho . 3 Ma. Yu. negamassa . 4 Ma. Yu. negamena.
@5 Ma. Yu. paññāsaṃ baddhoti. evamuparipi.
Bhante  āgamehi  ajja  nigamassa  samayo nigamena ca katikā katā
hoti  yo  pacchā  āgacchati  paññāsambaddhoti  .  ajjeva  me
āvuso  cīvaraṃ dehīti ovaṭṭikāya parāmasi . athakho so upāsako
āyasmatā   upanandena  sakyaputtena  nippīḷiyamāno  āyasmato
upanandassa  sakyaputtassa  cīvaraṃ  cetāpetvā  pacchā  agamāsi .
Manussā taṃ upāsakaṃ etadavocuṃ kissa tvaṃ ayya 1- pacchā āgato
paññāsaṃ jinosīti.
   {70.4} Athakho so upāsako tesaṃ manussānaṃ etamatthaṃ ārocesi.
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  mahicchā  ime  samaṇā
sakyaputtiyā  asantuṭṭhā  nayimesaṃ  sukaraṃ  veyyāvaccaṃpi  kātuṃ  kathaṃ
hi  nāma  upanando  sakyaputto  upāsakena  ajjuṇho  bhante
āgamehīti  vuccamāno  nāgamessatīti  2-  .  assosuṃ kho bhikkhū
tesaṃ   manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  upanando  sakyaputto  upāsakena
ajjuṇho  bhante  āgamehīti  vuccamāno  nāgamessatīti  3- .
Athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . saccaṃ kira tvaṃ
upananda  upāsakena  ajjuṇho  bhante  āgamehīti  vuccamāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayyo . 2 Yu. kathaṃ hi nāma upāsakena ... vuccamānā nāgamissantīti.
@3 Yu. nāgamissatīti.
Nāgamesīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi
nāma  tvaṃ  moghapurisa  upāsakena  ajjuṇho  bhante  āgamehīti
vuccamāno  nāgamessasi  netaṃ  moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya
pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave imaṃ
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {70.5}  bhikkhuṃ  paneva uddissa rājā vā rājabhoggo vā
brāhmaṇo  vā  gahapatiko  vā  dūtena  cīvaracetāpanaṃ  pahiṇeyya
iminā  cīvaracetāpanena  cīvaraṃ  cetāpetvā  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ
cīvarena acchādehīti . so ce dūto taṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā evaṃ
vadeyya  idaṃ  kho  bhante āyasmantaṃ uddissa cīvaracetāpanaṃ ābhataṃ
paṭiggaṇhātu  āyasmā  cīvaracetāpananti  .  tena  bhikkhunā  so
dūto  evamassa  vacanīyo  na  kho  mayaṃ  āvuso  cīvaracetāpanaṃ
paṭiggaṇhāma  cīvarañca  kho  mayaṃ  paṭiggaṇhāma kālena kappiyanti .
So  ce  dūto  taṃ  bhikkhuṃ evaṃ vadeyya atthi panāyasmato koci
veyyāvaccakaroti  .  cīvaratthikena  bhikkhave bhikkhunā veyyāvaccakaro
niddisitabbo  ārāmiko  vā  upāsako  vā  eso kho āvuso
bhikkhūnaṃ  veyyāvaccakaroti  .  so  ce  dūto  taṃ veyyāvaccakaraṃ
saññāpetvā  taṃ  bhikkhuṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya yaṃ kho bhante
āyasmā  veyyāvaccakaraṃ  niddisi  saññatto  so  mayā upasaṅkamatu
āyasmā  kālena  cīvarena  taṃ  acchādessatīti  .  cīvaratthikena
bhikkhave   bhikkhunā  veyyāvaccakaro  upasaṅkamitvā  dvittikkhattuṃ
Codetabbo sāretabbo attho me āvuso cīvarenāti. Dvittikkhattuṃ
codayamāno  sārayamāno 1- taṃ cīvaraṃ abhinipphādeyya iccetaṃ kusalaṃ
no  ce  abhinipphādeyya  catukkhattuṃ  pañcakkhattuṃ  chakkhattuparamaṃ  2-
tuṇhībhūtena  uddissa  ṭhātabbaṃ  catukkhattuṃ  pañcakkhattuṃ  chakkhattuparamaṃ
tuṇhībhūto  uddissa  tiṭṭhamāno  taṃ  cīvaraṃ  abhinipphādeyya  iccetaṃ
kusalaṃ no ce abhinipphādeyya tato ce uttariṃ vāyamamāno taṃ cīvaraṃ
abhinipphādeyya  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  no ce abhinipphādeyya yatassa
cīvaracetāpanaṃ ābhataṃ tattha sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo
yaṃ  kho  tumhe  āyasmanto  bhikkhuṃ uddissa cīvaracetāpanaṃ pahiṇittha
na taṃ tassa bhikkhuno kiñci atthaṃ anubhoti yuñjantāyasmanto sakaṃ mā
vo sakaṃ vinassāti 3-. Ayaṃ tattha sāmīcīti.
   [71]  Bhikkhuṃ  paneva uddissāti bhikkhussatthāya bhikkhuṃ ārammaṇaṃ
@Footnote: 1 codiyamāno sāriyamānoti paṭhanti. taṃ na yujjati. na hi ime pāṭhā
@kammavācakā. te ce kammavācakā siyuṃ veyyāvaccakaroti padaṃ abhinipphādeyyāti
@pade kattā siyā. evaṃ sante pāliyā ukkamo bhaveyya. tato paraṃ hi bhikkhusaddo
@abhinipphādeyyāti padesu kattā. kaṅkhāvitaraṇiyampi kattubhāvena vaṇṇitā.
@vicāretvā gahetabbaṃ . 2 chakkhattuṃparamantipi paṭhanti . 3 vinassītipi paṭhanti.
Karitvā bhikkhuṃ acchādetukāmo . rājā nāma yo koci rajjaṃ kāreti.
Rājabhoggo nāma yo koci rañño bhattavetanāraho 1-. Brāhmaṇo
nāma  jātiyā  brāhmaṇo  .  gahapatiko  nāma ṭhapetvā rājānaṃ
rājabhoggaṃ  brāhmaṇaṃ  avaseso  gahapatiko  nāma  . cīvaracetāpanaṃ
nāma  hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā maṇi vā muttā vā masāragallaṃ vā
phaliko  vā  2-  .  iminā  cīvaracetāpanenāti paccupaṭṭhitena .
Cetāpetvāti parivaṭṭetvā. Acchādehīti dajjehi.
   {71.1} So ce dūto taṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya idaṃ kho
bhante  āyasmantaṃ  uddissa  cīvaracetāpanaṃ  ābhataṃ  paṭiggaṇhātu
āyasmā  cīvaracetāpananti  .  tena  bhikkhunā so dūto evamassa
vacanīyo  na  kho  mayaṃ  āvuso cīvaracetāpanaṃ paṭiggaṇhāma cīvarañca
kho mayaṃ paṭiggaṇhāma kālena kappiyanti . so ce dūto taṃ bhikkhuṃ
evaṃ  vadeyya  atthi  panāyasmato  koci  veyyāvaccakaroti .
Cīvaratthikena   bhikkhave   bhikkhunā  veyyāvaccakaro  niddisitabbo
ārāmiko vā upāsako vā eso kho āvuso bhikkhūnaṃ veyyāvaccakaroti.
Na  vattabbo  tassa  dehīti  vā  so  vā nikkhipissati so vā
parivaṭṭissati  3-  so  vā  cetāpessatīti . so ce dūto taṃ
@Footnote: 1 sabbattha bhattavetanāhāroti dissati . 2 Ma. Yu. masāragallaṃ vā phaliko vāti
@ime pāṭhā natthi . 3 Ma. Yu. sabbattha parivattissatīti dissati.
Veyyāvaccakaraṃ  saññāpetvā  taṃ  bhikkhuṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya
yaṃ  kho bhante āyasmā veyyāvaccakaraṃ niddisi saññatto so mayā
upasaṅkamatu  āyasmā  kālena  cīvarena  taṃ  acchādessatīti .
Cīvaratthikena   bhikkhave  bhikkhunā  veyyāvaccakaro  upasaṅkamitvā
dvittikkhattuṃ codetabbo sāretabbo attho me āvuso cīvarenāti.
Na vattabbo dehi me cīvaraṃ āhara me cīvaraṃ parivaṭṭehi 1- me cīvaraṃ
cetāpehi  me cīvaranti . dutiyampi vattabbo tatiyampi vattabbo .
Sace  abhinipphādeti  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce abhinipphādeti tattha
gantvā  tuṇhībhūtena  uddissa  ṭhātabbaṃ  na  āsane  nisīditabbaṃ
na  āmisaṃ  paṭiggahetabbaṃ  na  dhammo  bhāsitabbo  .  kiṃkāraṇā
āgatosīti  pucchamāno  2-  jānāhi  āvusoti vattabbo . sace
āsane  vā  nisīdati  āmisaṃ  vā  paṭiggaṇhāti dhammaṃ vā bhāsati
ṭhānaṃ  bhañjati  .  dutiyampi  ṭhātabbaṃ  tatiyampi  ṭhātabbaṃ  catukkhattuṃ
codetvā  catukkhattuṃ  ṭhātabbaṃ  pañcakkhattuṃ  codetvā  dvikkhattuṃ
ṭhātabbaṃ  chakkhattuṃ  codetvā  na  ṭhātabbaṃ  .  tato ce uttariṃ
vāyamamāno  taṃ  cīvaraṃ  abhinipphādeti  payoge  dukkaṭaṃ  paṭilābhena
nissaggiyaṃ  hoti  nissajjitabbaṃ  saṅghassa  vā  gaṇassa vā puggalassa
vā  .  evañca  pana  bhikkhave  nissajjitabbaṃ  .pe.  idaṃ
@Footnote: 1 sabbattha parivattehīti dissati . 2 sabbattha pucchiyamānoti dissati.
Me  bhante  cīvaraṃ  atirekatikkhattuṃ codanāya atirekachakkhattuṃ ṭhānena
abhinipphāditaṃ  nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.
Dadeyyāti  .pe.  dadeyyunti  .pe.  āyasmato  dammīti . no
ce  abhinipphādeyya  yatassa  cīvaracetāpanaṃ  ābhataṃ  tattha  sāmaṃ
vā  gantabbaṃ  dūto  vā  pāhetabbo yaṃ kho tumhe āyasmanto
bhikkhuṃ  uddissa  cīvaracetāpanaṃ  pahiṇittha  na taṃ tassa bhikkhuno kiñci
atthaṃ  anubhoti  yuñjantāyasmanto  sakaṃ  mā vo sakaṃ vinassāti .
Ayaṃ tattha sāmīcīti ayaṃ tattha anudhammatā.
   [72]  Atirekatikkhattuṃ  codanāya  atirekachakkhattuṃ  ṭhāne 1-
atirekasaññī  abhinipphādeti  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  atirekatikkhattuṃ
codanāya  atirekachakkhattuṃ  ṭhāne  vematiko  abhinipphādeti nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  atirekatikkhattuṃ  codanāya  atirekachakkhattuṃ  ṭhāne
ūnakasaññī  abhinipphādeti  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  ūnakatikkhattuṃ
codanāya  ūnakachakkhattuṃ  ṭhāne  atirekasaññī  āpatti  dukkaṭassa .
Ūnakatikkhattuṃ  codanāya  ūnakachakkhattuṃ  ṭhāne  vematiko  āpatti
dukkaṭassa   .   ūnakatikkhattuṃ  codanāya  ūnakachakkhattuṃ  ṭhāne
ūnakasaññī anāpatti.
   [73]  Anāpatti  tikkhattuṃ  codanāya  chakkhattuṃ  ṭhānena
ūnakatikkhattuṃ  codanāya  ūnakachakkhattuṃ  ṭhānena  acodiyamāno  deti
@Footnote: 1 sabbattha ṭhānenāti dissati.
Sāmiko codetvā deti 1- ummattakassa ādikammikassāti.
          Dasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ 2-.
          Cīvaravaggo 3- paṭhamo.
             -------
             Tassuddānaṃ
     dasekaratti māso ca 4-  dhovāpanaṃ 5- paṭiggaho
     aññātakañca uddissa 6-  ubhinnaṃ dūtakena cāti 7-.
             -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāmikā codetvā denti . 2 Ma. rājasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
@3 Ma. Yu. kaṭhinavaggo . 4 Ma. ubbhataṃ kathinaṃ tīṇi . 5 Ma. Yu. dhovanañca.
@6 Ma. Yu. aññātakāni tīṇeva . 7 Yu. itisaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 54-62. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=926              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=926              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=70&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=70              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4247              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4247              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]