ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ
   ime kho panāyasmanto cattāro pāṭidesanīyā dhammā uddesaṃ
āgacchanti.
            Paṭhamasikkhāpadaṃ
   [781] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena aññatarā
bhikkhunī  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā  paṭikkamanakāle  aññataraṃ bhikkhuṃ
passitvā  etadavoca  handayya  bhikkhaṃ  paṭiggaṇhāti . suṭṭhu bhaginīti
sabbe  va  aggahesi  .  sā  upakaṭṭhe kāle nāsakkhi piṇḍāya
carituṃ chinnabhattā ahosi . athakho sā bhikkhunī dutiyampi divasaṃ .pe.
Tatiyampi  divasaṃ  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā  paṭikkamanakāle  taṃ
bhikkhuṃ  passitvā  etadavoca  handayya  bhikkhaṃ  paṭiggaṇhāti .
Suṭṭhu  bhaginīti sabbe va aggahesi . sā upakaṭṭhe kāle nāsakkhi
piṇḍāya  carituṃ  chinnabhattā  ahosi  . athakho sā bhikkhunī catutthe
divase  rathiyāya  pavedhantī  1-  gacchati  . seṭṭhī gahapati rathena
paṭipathaṃ  āgacchanto  taṃ  bhikkhuniṃ  etadavoca  apehayyeti  . sā
okkamantī  tattheva  paripati  . seṭṭhī gahapati taṃ bhikkhuniṃ khamāpesi
khamāhayye  mayāsi  pātitāti  . nāhaṃ gahapati tayā pātitā apica
ahameva  dubbalāti  .  kissa pana tvaṃ ayye dubbalāti . athakho
@Footnote: 1 Ma. rathikāya pavedhentī.
Sā  bhikkhunī  seṭṭhissa  gahapatissa  etamatthaṃ  ārocesi . seṭṭhī
gahapati  taṃ bhikkhuniṃ gharaṃ netvā bhojetvā ujjhāyati khīyati vipāceti
kathaṃ  hi  nāma  bhaddantā  bhikkhuniyā hatthato āmisaṃ paṭiggahessanti
kicchalābho mātugāmoti.
   {781.1} Assosuṃ kho bhikkhū seṭṭhissa gahapatissa ujjhāyantassa
khīyantassa  vipācentassa  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhu  bhikkhuniyā
hatthato  āmisaṃ  paṭiggahessatīti  .pe.  saccaṃ  kira  tvaṃ  bhikkhu
bhikkhuniyā  hatthato  āmisaṃ  paṭiggahesīti  .  saccaṃ  bhagavāti .
Ñātikā  te  bhikkhu  aññātikāti  .  aññātikā  bhagavāti .
Aññātako   moghapurisa   aññātikāya   na   jānāti  paṭirūpaṃ
vā appaṭirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa
aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato  āmisaṃ  paṭiggahessasi  netaṃ
moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {781.2}  yo  pana  bhikkhu  aññātikāya bhikkhuniyā antaragharaṃ
paviṭṭhāya  hatthato  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā
khādeyya  vā  bhuñjeyya  vā paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā gārayhaṃ
āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti.
   [782]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  aññātikā  nāma mātito
Vā  pitito  vā  yāva sattamā pitāmahayugā asambaddhā . bhikkhunī
nāma  ubhatosaṅghe upasampannā . antaragharaṃ nāma rathiyā 1- byūhaṃ
siṅghāṭakaṃ  gharaṃ  .  khādanīyaṃ  nāma  pañca  bhojanāni  yāmakālikaṃ
sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma . bhojanīyaṃ
nāma  pañca  bhojanāni  odano  kummāso  sattu  maccho maṃsaṃ .
Khādissāmi  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .
Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.
   {782.1}    Aññātikāya    aññātikasaññī   antaragharaṃ
paviṭṭhāya  hatthato  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā
khādati  vā  bhuñjati  vā  āpatti  pāṭidesanīyassa . aññātikāya
vematiko  antaragharaṃ  paviṭṭhāya  hatthato  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
sahatthā  paṭiggahetvā  khādati   vā  bhuñjati  vā  āpatti
pāṭidesanīyassa   .   aññātikāya   ñātikasaññī   antaragharaṃ
paviṭṭhāya  hatthato  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā
khādati vā bhuñjati vā āpatti pāṭidesanīyassa.
   {782.2}  Yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ  āhāratthāya
paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .  ajjhohāre  ajjhohāre
āpatti  dukkaṭassa  .  ekato  upasampannāya  hatthato khādissāmi
bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .  ajjhohāre
ajjhohāre  āpatti  dukkaṭassa  .  ñātikāya  aññātikasaññī
āpatti  dukkaṭassa  .  ñātikāya  vematiko  āpatti dukkaṭassa .
@Footnote: 1 Ma. rathikā.
Ñātikāya ñātikasaññī anāpatti.
   [783]  Anāpatti  ñātikāya  dāpeti na deti upanikkhipitvā
deti   antarārāme  bhikkhunūpassaye  titthiyaseyyāya  paṭikkamane
gāmato  nīharitvā  deti  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ sati
paccaye  paribhuñjāti  deti  sikkhamānāya  sāmaṇeriyā  ummattakassa
ādikammikassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 514-517. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9267              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9267              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=781&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=130              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=781              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10284              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10284              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]