ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Catutthasikkhāpadaṃ
   [794] Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme  .  tena  kho pana samayena sākiyadāsakā avaruddhā
honti . sākiyānayo icchanti āraññakesu senāsanesu bhattaṃ kātuṃ.
Assosuṃ  kho sākiyadāsakā sākiyāniyo kira āraññakesu senāsanesu
bhattaṃ  kattukāmāti  .  te magge pariyuṭṭhiṃsu . sākiyāniyo paṇītaṃ
khādanīyaṃ bhojanīyaṃ ādāya āraññakaṃ senāsanaṃ agamaṃsu . sākiyadāsakā
nikkhamitvā sākiyāniyo acchindiṃsu ca dūsesuñca . sākiyā nikkhamitvā
te  core  sabhaṇḍe  1-  gahetvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ hi nāma bhaddantā ārāme core paṭivasante nārocessantīti.
Assosuṃ kho bhikkhū sākiyānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ .
Athakho  te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
tenahi  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpessāmi  dasa  atthavase
paṭicca   saṅghasuṭṭhutāya   .pe.  saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya
evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {794.1}   yāni   kho   pana   tāni   āraññakāni
senāsanāni   sāsaṅkasammatāni   sappaṭibhayāni   yo   pana
bhikkhu  tathārūpesu  senāsanesu  viharanto  2-  pubbe appaṭisaṃviditaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saha bhaṇḍena . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti. evamuparipi.
Khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  ajjhārāme  sahatthā  paṭiggahetvā
khādeyya  vā  bhuñjeyya  vā paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā gārayhaṃ
āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti.
   {794.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [795]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu āraññakesu
senāsanesu  gilāno  hoti  .  manussā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ ādāya
āraññakaṃ senāsanaṃ agamaṃsu . athakho te manussā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ
bhuñjatha  bhanteti . athakho so bhikkhu bhagavatā paṭikkhittaṃ āraññakesu
senāsanesu  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ
bhuñjitunti  kukkuccāyanto  na  paṭiggahesi  nāsakkhi  piṇḍāya  carituṃ
chinnabhatto ahosi . athakho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave gilānena bhikkhu āraññakesu senāsanesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ
vā  sahatthā  paṭiggahetvā  khādituṃ  bhuñjituṃ  evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {795.1}  yāni  kho  pana  tāni  āraññakāni senāsanāni
sāsaṅkasammatāni  sappaṭibhayāni  yo pana bhikkhu tathārūpesu senāsanesu
viharanto  pubbe  appaṭisaṃviditaṃ  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā
ajjhārāme  sahatthā  paṭiggahetvā  agilāno  khādeyya  vā
bhuñjeyya  vā  paṭidesetabbaṃ  tena  bhikkhunā  gārayhaṃ  āvuso
Dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti.
   [796] Yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanānīti āraññakaṃ
nāma  senāsanaṃ  pañcadhanusatikaṃ  pacchimaṃ  .  sāsaṅkaṃ nāma ārāme
ārāmūpacāre  corānaṃ  niviṭṭhokāso  dissati  bhuttokāso  dissati
ṭhitokāso  dissati  nisinnokāso  dissati  nipannokāso  dissati .
Sappaṭibhayaṃ  nāma  ārāme  ārāmūpacāre  corehi  manussā hatā
dissanti  viluttā  dissanti  ākoṭitā  dissanti  .  yo  panāti
yo  yādiso  .pe.  bhikkhūti .pe. ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto
bhikkhūti  .  tathārūpesu  senāsanesūti  evarūpesu  senāsanesu .
Appaṭisaṃviditaṃ  nāma  pañcannaṃ  paṭisaṃviditaṃ  etaṃ appaṭisaṃviditaṃ nāma .
Ārāmaṃ  ārāmūpacāraṃ  ṭhapetvā  paṭisaṃviditaṃ  etaṃ  appaṭisaṃviditaṃ
nāma  . paṭisaṃviditaṃ nāma yo koci itthī vā puriso vā ārāmaṃ
vā  1- ārāmupacāraṃ vā 2- āgantvā āroceti itthannāmassa
bhante  khādanīyaṃ  vā 3- bhojanīyaṃ vā 4- āhariyissatīti . sace
sāsaṅkaṃ  hoti  sāsaṅkanti  ācikkhitabbaṃ  .  sace sappaṭibhayaṃ hoti
sappaṭibhayanti  ācikkhitabbaṃ  .  sace  hotu  bhante  āhariyissatīti
bhaṇati  corā  vattabbā  manussā  idhūpacaranti  apasakkathāti .
Yāguyā  paṭisaṃvidite  tassā  parivāro  āhariyati  etaṃ  paṭisaṃviditaṃ
nāma . bhattena paṭisaṃvidite tassa parivāro āhariyati etaṃ paṭisaṃviditaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. vāsaddo natthi . 3-4 Yu. vāsaddo natthi.
Nāma  .  khādanīyena  paṭisaṃvidite  tassa  parivāro āhariyati etaṃ
paṭisaṃviditaṃ nāma . kulena paṭisaṃvidite ye 1- tasmiṃ kule manussā 2-
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharanti 3- etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Gāmena
paṭisaṃvidite ye 1- tasmiṃ gāme manussā 2- khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
āharanti 3- etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma . pūgena paṭisaṃvidite ye 1- tasmiṃ
pūge manussā 2- khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharanti 3- etaṃ paṭisaṃviditaṃ
nāma  .  khādanīyaṃ  nāma  pañca bhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ
yāvajīvikaṃ  ṭhapetvā  avasesaṃ khādanīyaṃ nāma . bhojanīyaṃ nāma pañca
bhojanāni  odano  kummāso  sattu  maccho  maṃsaṃ  . ajjhārāmo
nāma   parikkhittassa   ārāmassa  antoārāmo  aparikkhittassa
upacāro . agilāno nāma sakkoti piṇḍāya carituṃ . gilāno nāma
na  sakkoti  piṇḍāya  carituṃ  .  appaṭisaṃviditaṃ agilāno khādissāmi
bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .  ajjhohāre
ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.
   [797] Appaṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
ajjhārāme  sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati vā
āpatti pāṭidesanīyassa . appaṭisaṃvidite vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ
vā  ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati
vā  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  appaṭisaṃvidite  paṭisaṃviditasaññī
khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  ajjhārāme  sahatthā  paṭiggahetvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yo . 2 Ma. Yu. manusso . 3 Ma. Yu. āharati.
Agilāno khādati vā bhuñjati vā āpatti pāṭidesanīyassa.
   {797.1}  Yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ  āhāratthāya
paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .  ajjhohāre  ajjhohāre
āpatti  dukkaṭassa  .  paṭisaṃvidite  appaṭisaṃviditasaññī  āpatti
dukkaṭassa  .  paṭisaṃvidite vematiko āpatti dukkaṭassa . paṭisaṃvidite
paṭisaṃviditasaññī anāpatti.
   [798]  Anāpatti  paṭisaṃvidite  gilānassa  paṭisaṃvidite  vā
gilānassa   vā   sesakaṃ   bhuñjati  bahārāme  paṭiggahetvā
antoārāme  bhuñjati  tattha  jātakaṃ mūlaṃ vā tacaṃ vā pattaṃ vā
pupphaṃ  vā  phalaṃ  vā  bhuñjati  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ
sati paccaye paribhuñjati ummattakassa ādikammikassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 526-530. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9492              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9492              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=794&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=133              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=794              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10338              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10338              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]