ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Sakkaccavaggo
   [830]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjanti abhuñjitukāmā viya .pe.
   {830.1} Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Sakkaccaṃ  piṇḍapāto  bhuñjitabbo  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
asakkaccaṃ   piṇḍapātaṃ   bhuñjati   abhuñjitukāmo  viya  āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [831] Sāvatthīnidānaṃ . Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ
tahaṃ  olokentā  piṇḍapātaṃ  bhuñjanti  ākirantepi atikkantepi na
Jānanti .pe.
   {831.1} Pattasaññī piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Pattasaññinā  piṇḍapāto  bhuñjitabbo  . yo anādariyaṃ paṭicca
tahaṃ tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [832]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū tahaṃ tahaṃ omasitvā piṇḍapātaṃ bhuñjanti .pe.
   {832.1} Sapadānaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Sapadānaṃ  piṇḍapāto  bhuñjitabbo  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
tahaṃ tahaṃ omasitvā piṇḍapātaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
aññesaṃ  dento  omasati  aññabhājane  1-  ākiranto  omasati
uttaribhaṅge āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [833]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū piṇḍapātaṃ bhuñjantā sūpaṃyeva bahuṃ bhuñjanti .pe.
   {833.1} Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Sūpo  nāma  dve  sūpā muggasūpo māsasūpo hatthahāriyo .
Samasūpako  piṇḍapāto  bhuñjitabbo  . yo anādariyaṃ paṭicca sūpaṃyeva
bahuṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
@Footnote: 1 Ma. aññassa bhājane.
Rasarase  ñātakānaṃ  pavāritānaṃ  aññassatthāya  attano  dhanena
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [834]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū thūpato omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjanti .pe.
   {834.1}  Na  thūpato  omadditvā  piṇḍapātaṃ  bhuñjissāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na  thūpato  omadditvā  piṇḍapāto  bhuñjitabbo  .  yo
anādariyaṃ  paṭicca  thūpato  omadditvā  piṇḍapātaṃ  bhuñjati  āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti  asañcicca  asatiyā  ajānantassa gilānassa parittake
sese  ekato  saṅkaḍḍhitvā  omadditvā  bhuñjati  āpadāsu
ummattakassa ādikammikassāti.
   [835] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
sūpaṃpi byañjanaṃpi odanena paṭicchādenti bhiyyokamyataṃ upādāya .pe.
   {835.1} Na sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭicchādessāmi
bhiyyokamyataṃ upādāyāti sikkhā karaṇīyā.
   Na sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭicchādetabbaṃ bhiyyokamyataṃ
upādāya  . yo anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena
paṭicchādeti bhiyyokamyataṃ upādāya āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa   sāmikā
paṭicchādetvā  denti  na  bhiyyokamyataṃ  upādāya  āpadāsu
Ummattakassa ādikammikassāti.
   [836] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
sūpaṃpi  odanaṃpi  attano  atthāya viññāpetvā bhuñjanti . manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
sūpaṃpi  odanaṃpi  attano  atthāya  viññāpetvā  bhuñjissanti  kassa
sampannaṃ  na  manāpaṃ kassa sāduṃ na ruccatīti . assosuṃ kho bhikkhū
tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye
te  bhikkhū  appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  sūpaṃpi odanaṃpi attano atthāya
viññāpetvā  bhuñjissantīti  .pe.  saccaṃ  kira  tumhe  bhikkhave
sūpaṃpi  odanaṃpi  attano  atthāya  viññāpetvā bhuñjathāti . saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā
sūpaṃpi  odanaṃpi  attano  atthāya  viññāpetvā  bhuñjissatha  netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {836.1} na sūpaṃ vā odanaṃ vā attano atthāya viññāpetvā
bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   {836.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [837]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū gilānā honti .
Gilānapucchakā  bhikkhū  gilāne  bhikkhū  etadavocuṃ  kaccāvuso khamanīyaṃ
kacci  yāpanīyanti  .  pubbe  mayaṃ āvuso sūpaṃpi odanaṃpi attano
Atthāya  viññāpetvā  bhuñjāma  tena  no  phāsu  hoti  idāni
pana  bhagavatā  paṭikkhittanti  kukkuccāyantā  na  viññāpema  tena
no  na  phāsu  hotīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  gilānena  bhikkhunā  sūpaṃpi odanaṃpi
attano  atthāya  viññāpetvā  bhuñjituṃ  evañca  pana  bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {837.1} na sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano atthāya
viññāpetvā bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na sūpaṃ vā odanaṃ vā agilānena attano atthāya viññāpetvā
bhuñjitabbaṃ  .  yo anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno
attano atthāya viññāpetvā bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
ñātakānaṃ  pavāritānaṃ  aññassatthāya  attano  dhanena  āpadāsu
ummattakassa ādikammikassāti.
   [838] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokenti .pe.
   {838.1}  Na  ujjhānasaññī  paresaṃ  pattaṃ  olokessāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na ujjhānasaññinā paresaṃ patto oloketabbo . Yo anādariyaṃ
paṭicca ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ oloketi āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  dassāmīti
Vā  dāpessāmīti  vā  oloketi  naujjhānasaññissa  āpadāsu
ummattakassa ādikammikassāti.
   [839]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū mahantaṃ kabaḷaṃ karonti .pe.
   {839.1} Nātimahantaṃ kabaḷaṃ karissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Nātimahanto  kabaḷo kātabbo . yo anādariyaṃ paṭicca mahantaṃ
kabaḷaṃ karoti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
khajjake   phalāphale   uttaribhaṅge   āpadāsu   ummattakassa
ādikammikassāti.
   [840]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū dīghaṃ ālopaṃ karontā bhuñjanti .pe.
   {840.1} Parimaṇḍalaṃ ālopaṃ karissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Parimaṇḍalo  ālopo  kātabbo . yo anādariyaṃ paṭicca dīghaṃ
ālopaṃ karoti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
khajjake   phalāphale   uttaribhaṅge   āpadāsu   ummattakassa
ādikammikassāti.
          Sakkaccavaggo catuttho.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 544-549. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9865              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9865              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=830&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=138              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=830              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10504              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10504              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]