ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Kabaḷavaggo
   [841]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivaranti .pe.
   {841.1}  Na  anāhaṭe  kabaḷe  mukhadvāraṃ  vivarissāmīti
sikkhā karaṇīyā.
   Na  anāhaṭe  kabaḷe  mukhadvāraṃ  vivaritabbaṃ . yo anādariyaṃ
paṭicca anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā  ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [842]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū bhuñjamānā sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipanti .pe.
   {842.1} Na bhuñjamāno sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipissāmīti sikkhā
karaṇīyā.
   Na  bhuñjamānena  sabbo  hattho  mukhe  pakkhipitabbo . yo
anādariyaṃ  paṭicca  bhuñjamāno  sabbaṃ  hatthaṃ  mukhe pakkhipati āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [843]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū sakabaḷena mukhena byāharanti .pe.
   {843.1} Na sakabaḷena mukhena byāharissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  sakabaḷena  mukhena  byāharitabbaṃ  . yo anādariyaṃ paṭicca
Sakabaḷena mukhena byāharati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [844]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū piṇḍukkhepakaṃ bhuñjanti .pe.
   {844.1} Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjitabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca piṇḍukkhepakaṃ
bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
khajjake phalāphale āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [845] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjanti .pe.
   {845.1} Na kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  kabaḷāvacchedakaṃ  bhuñjitabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
khajjake   phalāphale   uttaribhaṅge   āpadāsu   ummattakassa
ādikammikassāti.
   [846] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
avagaṇḍakārakaṃ bhuñjanti .pe.
   {846.1}     Na    avagaṇḍakārakaṃ    bhuñjissāmīti
Sikkhā karaṇīyā.
   Na  avagaṇḍakārakaṃ  bhuñjitabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca ekato
vā ubhato vā gaṇḍaṃ katvā bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
phalāphale āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [847]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū hatthaniddhūnakaṃ 1- bhuñjanti .pe.
   {847.1} Na hatthaniddhūnakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na hatthaniddhūnakaṃ bhuñjitabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca hatthaniddhūnakaṃ
bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
kacavaraṃ  chaḍḍento  hatthaṃ  niddhūnati  2-  āpadāsu  ummattakassa
ādikammikassāti.
   [848]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū sitthāvakārakaṃ bhuñjanti .pe.
   {848.1} Na sitthāvakārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na sitthāvakārakaṃ bhuñjitabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca sitthāvakārakaṃ
bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
kacavaraṃ  chaḍḍento  sitthaṃ  chaḍḍayati  3-  āpadāsu  ummattakassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. hatthaniddhunakaṃ. evamuparipi . 2 Ma. Yu. niddhunati.
@3 Ma. Yu. chaḍḍiyyati.
Ādikammikassāti.
   [849] Sāvatthīnidānaṃ . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
jivhānicchārakaṃ bhuñjanti .pe.
   {849.1} Na jivhānicchārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  jivhānicchārakaṃ  bhuñjitabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
jivhānicchārakaṃ bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [850]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū capucapukārakaṃ bhuñjanti .pe.
   {850.1} Na capucapukārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na capucapukārakaṃ bhuñjitabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca capucapukārakaṃ
bhuñjati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
          Kabaḷavaggo pañcamo.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 550-553. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9982              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9982              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=841&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=139              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=841              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10514              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10514              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]