ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

                 Navamasaṅghādisesaṃ
   [77] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho pana samayena thullanandāya
bhikkhuniyā  antevāsiniyo bhikkhuniyo 1- saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā
pāpasaddā  pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā  aññamaññissā
vajjapaṭicchādikā  2-  .  yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā
viharissanti  pāpācārā  pāpasaddā  pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. anutevāsibhikkhuniyo. 2 vajjappaṭicchādikāti amhākaṃ mati.
Vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikāti .pe. saccaṃ kira bhikkhave
bhikkhuniyo  saṃsaṭṭhā  viharanti  pāpācārā  pāpasaddā  pāpasilokā
bhikkhunīsaṅghassa   vihesikā   aññamaññissā  vajjapaṭicchādikāti  .
Saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo
saṃsaṭṭhā  viharissanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa
vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  1-  netaṃ  bhikkhave
appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {77.1} bhikkhuniyo paneva saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā
pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā .
Tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi evamassu vacanīyā bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti
pāpācārā   pāpasaddā  pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā
aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ
saṅgho vaṇṇetīti . evañca tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi vuccamānā tatheva
paggaṇheyyuṃ  tā  bhikkhuniyo  bhikkhunīhi  yāvatatiyaṃ  samanubhāsitabbā
tassa paṭinissaggāya . yāvatatiyañce samanubhāsiyamānā taṃ paṭinissajjeyyuṃ
iccetaṃ  kusalaṃ  no ce paṭinissajjeyyuṃ imāpi bhikkhuniyo yāvatatiyakaṃ
dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesanti.
   [78]  Bhikkhuniyo  panevāti upasampannāyo vuccati . saṃsaṭṭhā
viharanti [2]- ananulomikena kāyikavācasikena 3- saṃsaṭṭhā viharanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vajjapaṭicchādikāti. 2 Ma. Yu. etthantare viharantīti saṃsaṭṭhā nāma.
@3 kāyikavācasikena saṃsaggenāti bhavitabbaṃ.
Pāpācārāti  pāpakena  ācārena  samannāgatā  .  pāpasaddāti
pāpakena  kittisaddena  abbhuggatā  .  pāpasilokāti  pāpakena
micchājīvena jīvitaṃ kappenti . bhikkhunīsaṅghassa vihesikāti aññamaññissā
kamme kayiramāne 1- paṭikkosanti . aññamaññissā vajjapaṭicchādikāti
aññamaññaṃ vajjaṃ paṭicchādenti.
   [79] Tā bhikkhuniyoti yā tā saṃsaṭṭhā bhikkhuniyo . Bhikkhunīhīti
aññāhi  bhikkhunīhi  .  yā  passanti  yā  suṇanti tāhi vattabbā
bhaginiyo  kho  saṃsaṭṭhā  viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā
bhikkhunīsaṅghassa    vihesikā    aññamaññissā   vajjapaṭicchādikā
viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ  saṅgho  vaṇṇetīti  .  dutiyampi
vattabbā  tatiyampi  vattabbā  . sace paṭinissajjanti iccetaṃ kusalaṃ
no  ce  paṭinissajjanti  āpatti  dukkaṭassa  . sutvā na vadanti
āpatti  dukkaṭassa  .  tā  bhikkhuniyo  saṅghamajjhaṃpi  ākaḍḍhitvā
vattabbā  bhaginiyo  kho  saṃsaṭṭhā  viharanti  pāpācārā pāpasaddā
pāpasilokā   bhikkhunīsaṅghassa   vihesikā   aññamaññissā   vajja
paṭicchādikā  viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ  saṅgho vaṇṇetīti .
Dutiyampi  vattabbā  tatiyampi  vattabbā  .  sace  paṭinissajjanti
iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjanti āpatti dukkaṭassa.
   [80]  Tā bhikkhuniyo samanubhāsitabbā . evañca pana bhikkhave
samanubhāsitabbā byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo
@Footnote: 1 Ma. Yu. kariyamāne.
   {80.1} Suṇātu me ayye saṅgho itthannāmā ca itthannāmā ca
bhikkhuniyo  saṃsaṭṭhā  viharanti  pāpācārā  pāpasaddā  pāpasilokā
bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  .  tā
taṃ  vatthuṃ  nappaṭinissajjanti  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
itthannāmañca   itthannāmañca   bhikkhuniyo   samanubhāseyya  tassa
vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.
   {80.2} Suṇātu me ayye saṅgho itthannāmā ca itthannāmā
ca  bhikkhuniyo  saṃsaṭṭhā  viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā
bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  . tā taṃ
vatthuṃ  nappaṭinissajjanti  .  saṅgho  itthannāmañca  itthannāmañca
bhikkhuniyo  samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya . yassā ayyāya
khamati  itthannāmāya  ca itthannāmāya ca bhikkhunīnaṃ samanubhāsanā tassa
vatthussa paṭinissaggāya sā tuṇhassa yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {80.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi
.pe.  samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā ca itthannāmā ca bhikkhuniyo
tassa vatthussa paṭinissaggāya . khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ
dhārayāmīti.
   [81]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
kammavācāpariyosāne  āpatti  saṅghādisesassa  .  saṅghādisesaṃ
ajjhāpajjantīnaṃ  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
paṭippassambhanti  . dve tisso ekato samanubhāsitabbā taduttari 1-
@Footnote: 1 Ma. yu tatuttari.
Na samanubhāsitabbā.
   [82] Imāpi bhikkhuniyoti purimāyo upādāya vuccanti. Yāvatatiyakanti
yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjanti na saha vatthujjhācārā. Nissāraṇīyanti
saṅghamhā nissāriyati. Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [83]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  nappaṭinissajjanti  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  vematikā  nappaṭinissajjanti  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññā  nappaṭinissajjanti
āpatti  saṅghādisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti
dukkaṭassa . adhammakamme vematikā āpatti dukkaṭassa . adhammakamme
adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [84]  Anāpatti  asamanubhāsantīnaṃ  paṭinissajjantīnaṃ  ummattikānaṃ
khittacittānaṃ vedanaṭṭānaṃ 1- ādikammikānanti.
                  ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 53-57. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1035              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1035              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=77&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=77              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11097              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11097              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่