ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

              Dasamasaṅghādisesaṃ
   [85] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena thullanandā
bhikkhunī  saṅghena  samanubhaṭṭhā  bhikkhuniyo  evaṃ  vadeti  saṃsaṭṭhā va
ayye  tumhe  viharatha  mā  tumhe  nānā viharittha santi saṅghe
aññāpi  bhikkhuniyo  evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā bhikkhunīsaṅghassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. khittacittānaṃ vedanaṭṭānanti pāṭhadvayaṃ na dissati.
Vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  tā  saṅgho  na  kiñci
āha  tumheyeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassā 1-
dubbalyā  evamāha  bhaginiyo  kho  saṃsaṭṭhā  viharanti  pāpācārā
pāpasaddā  pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā  aññamaññissā
vajjapaṭicchādikā viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetīti.
   {85.1}  Yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  ayyā  thullanandā  [2]-
saṅghena  samanubhaṭṭhā  bhikkhuniyo  evaṃ  vakkhati  saṃsaṭṭhā  va ayye
tumhe  viharatha  mā  tumhe  nānā  viharittha  .pe. viviccathayye
vivekaññeva  bhaginīnaṃ  saṅgho  vaṇṇetīti  .pe.  saccaṃ kira bhikkhave
thullanandā  bhikkhunī  saṅghena  samanubhaṭṭhā  bhikkhuniyo  evaṃ  vadeti
saṃsaṭṭhā  va  ayye  tumhe  viharatha  mā  tumhe nānā viharittha
.pe.  viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ  saṅgho  vaṇṇetīti .
Saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave
thullanandā  bhikkhunī  saṅghena  samanubhaṭṭhā  bhikkhuniyo  evaṃ  vakkhati
saṃsaṭṭhā  va  ayye  tumhe  viharatha  mā  tumhe nānā viharittha
.pe.  viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ  saṅgho  vaṇṇetīti  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana bhikkhave
bhikkhuniyo  imaṃ  sikkhāpadaṃ  uddisantu  yā  pana  bhikkhunī  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhassiyā. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ. 2 Ma. bhikkhunī.
Vadeyya  saṃsaṭṭhā  va  ayye  tumhe  viharatha  mā tumhe nānā
viharittha  santi  saṅghe  aññāpi  bhikkhuniyo  evācārā evaṃsaddā
evaṃsilokā  bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā
tā  saṅgho  na  kiñci  āha tumheyeva saṅgho uññāya paribhavena
akkhantiyā  vebhassā  1- dubbalyā evamāha bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā
viharanti  pāpācārā  pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā
aññamaññissā    vajjapaṭicchādikā   viviccathayye   vivekaññeva
bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetīti.
   {85.2} Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā māyye evaṃ
avaca  saṃsaṭṭhā va ayye tumhe viharatha mā tumhe nānā viharittha
santi  saṅghe  aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā
bhikkhunīsaṅghassa    vihesikā    aññamaññissā   vajjapaṭicchādikā
tā  saṅgho  na  kiñci  āha tumheyeva saṅgho uññāya paribhavena
akkhantiyā  vebhassā  dubbalyā  evamāha  bhaginiyo  kho  saṃsaṭṭhā
viharanti   pāpācārā   pāpasaddā  pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa
vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  viviccathayye  vivekaññeva
bhaginīnaṃ  saṅgho  vaṇṇetīti  .  evañca  sā  bhikkhunī  bhikkhunīhi
vuccamānā  tatheva  paggaṇheyya  sā  bhikkhunī  bhikkhunīhi  yāvatatiyaṃ
samanubhāsitabbā  tassa  paṭinissaggāya . yāvatatiyañce samanubhāsiyamānā
taṃ  paṭinissajjeyya  iccetaṃ  kusalaṃ  no ce paṭinissajjeyya ayampi
bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhassiyā. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ.
   [86]  Yā  panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā bhikkhunīti . evaṃ vadeyyāti saṃsaṭṭhā va
ayye  tumhe  viharatha  mā  tumhe  nānā viharittha santi saṅghe
aññāpi  bhikkhuniyo  evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā bhikkhunīsaṅghassa
vihesikā  aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  tā  saṅgho  na  kiñci
āha  tumheyeva  saṅgho  uññāyāti  avaññāya  .  paribhavenāti
paribhabyatā 1- . akkhantiyāti kopena . vebhassāti vibhassīkatā .
Dubbalyāti  apakkhatā  .  evamāha  bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti
pāpācārā   pāpasaddā  pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā
aññamaññissā  vajjapaṭicchādikā  viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ
saṅgho  vaṇṇetīti  .  sā bhikkhunīti yā sā evaṃvādinī bhikkhunī .
Bhikkhunīhīti  aññāhi  bhikkhunīhi  .  yā  passanti  yā suṇanti tāhi
vattabbā  māyye  evaṃ  avaca  saṃsaṭṭhā va ayye tumhe viharatha
mā  tumhe  nānā  viharittha  .pe.  viviccathayye  vivekaññeva
bhaginīnaṃ  saṅgho vaṇṇetīti . dutiyampi vattabbā tatiyampi vattabbā .
Sace  paṭinissajjati  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce paṭinissajjati āpatti
dukkaṭassa  .  sutvā  na  vadanti  āpatti  dukkaṭassa  .  sā
bhikkhunī  saṅghamajjhaṃpi  ākaḍḍhitvā  vattabbā  māyye  evaṃ  avaca
saṃsaṭṭhā  va  ayye  tumhe  viharatha  mā  tumhe nānā viharittha
.pe.  viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ  saṅgho  vaṇṇetīti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāribhabyatā.
Dutiyampi  vattabbā  tatiyampi  vattabbā  .  sace  paṭinissajjati
iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa.
   [87]  Sā  bhikkhunī  samanubhāsitabbā . evañca pana bhikkhave
samanubhāsitabbā byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo
   {87.1} suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṅghena
samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti saṃsaṭṭhā va ayye tumhe viharatha mā
tumhe  nānā  viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā
evaṃsaddā  evaṃsilokā  bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā  aññamaññissā
vajjapaṭicchādikā  tā  saṅgho  na  kiñci  āha  tumheyeva saṅgho
uññāya  paribhavena  akkhantiyā vebhassā dubbalyā evamāha bhaginiyo
kho  saṃsaṭṭhā  viharanti  .pe.  viviccathayye  vivekaññeva  bhaginīnaṃ
saṅgho  vaṇṇetīti  . sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati . yadi saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuniṃ  samanubhāseyya  tassa vatthussa
paṭinissaggāya. Esā ñatti.
   {87.2}  Suṇātu  me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī
saṅghena  samanubhaṭṭhā  bhikkhuniyo  evaṃ  vadeti  saṃsaṭṭhā  va ayye
tumhe  viharatha  mā  tumhe  nānā viharittha santi saṅghe aññāpi
bhikkhuniyo   evācārā  evaṃsaddā  evaṃsilokā  bhikkhunīsaṅghassa
vihesikā   aññamaññissā   vajjapaṭicchādikā   tā   saṅgho
na  kiñci  āha  tumheyeva  saṅgho  uññāya paribhavena akkhantiyā
vebhassā  dubbalyā  evamāha  bhaginiyo  kho  saṃsaṭṭhā  viharanti
Pāpācārā   pāpasaddā  pāpasilokā  bhikkhunīsaṅghassa  vihesikā
aññamaññissā    vajjapaṭicchādikā   viviccathayye   vivekaññeva
bhaginīnaṃ  saṅgho vaṇṇetīti . sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati . saṅgho
itthannāmaṃ  bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya . yassā
ayyāya  khamati  itthannāmāya  bhikkhuniyā  samanubhāsanā tassa vatthussa
paṭinissaggāya sā tuṇhassa yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {87.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe. samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [88]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
kammavācāpariyosāne  āpatti  saṅghādisesassa  .  saṅghādisesaṃ
ajjhāpajjantiyā  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
paṭippassambhanti.
   [89]  Ayampīti  purimāyo  upādāya vuccati . yāvatatiyakanti
yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  āpajjati  na  saha  vatthujjhācārā .
Nissāraṇīyanti saṅghamhā nissāriyati . saṅghādisesoti saṅgho va tassā
āpattiyā  mānattaṃ  deti  mūlāya  paṭikassati abbheti na sambahulā
na ekā bhikkhunī tena vuccati saṅghādisesoti. Tasseva āpattinikāyassa
nāma kammaṃ adhivacanaṃ tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [90]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  nappaṭinissajjati  āpatti
Saṅghādisesassa  .  dhammakamme  vematikā  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññā  nappaṭinissajjati
āpatti  saṅghādisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti
dukkaṭassa  .  adhammakamme  vematikā  āpatti  dukkaṭassa .
Adhammakamme adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [91]  Anāpatti  asamanubhāsantiyā paṭinissajjantiyā ummattikāya
ādikammikāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 57-63. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1122              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1122              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=85&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11104              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11104              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]