ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

           Pattavaggassa dutiyasikkhāpadaṃ
   [102] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena sambahulā
bhikkhuniyo  gāmakāvāse  vassaṃ  vutthā sāvatthiṃ agamaṃsu vattasampannā
iriyāpathasampannā duccolā 1- lūkhacīvarā . upāsakā tā bhikkhuniyo
passitvā   imā   bhikkhuniyo   vattasampannā  iriyāpathasampannā
duccolā lūkhacīvarā imā bhikkhuniyo acchinnā bhavissantīti bhikkhunīsaṅghassa
akālacīvaraṃ adaṃsu.
   {102.1} Thullanandā bhikkhunī amhākaṃ kaṭhinaṃ atthataṃ kālacīvaranti
adhiṭṭhahitvā  bhājāpesi  .  upāsakā  tā  bhikkhuniyo  passitvā
etadavocuṃ apayyāhi cīvaraṃ laddhanti . na mayaṃ āvuso cīvaraṃ labhāma
ayyā  thullanandā  amhākaṃ  kaṭhinaṃ  atthataṃ kālacīvaranti adhiṭṭhahitvā
bhājāpesīti . upāsakā ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
ayyā   thullanandā   akālacīvaraṃ   kālacīvaranti   adhiṭṭhahitvā
bhājāpessatīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhuniyo  tesaṃ  upāsakānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  yā  tā  bhikkhuniyo
appicchā  .pe.  tā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  ayyā  thullanandā  akālacīvaraṃ  kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā
bhājāpessatīti  .  athakho  tā  bhikkhuniyo  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ
ārocesuṃ  . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira
@Footnote: 1 Ma. duccoḷā evaṃ. sabbattha ñātabbaṃ.
Bhikkhave  thullanandā  bhikkhunī  akālacīvaraṃ  kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā
bhājāpetīti 1- . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
bhikkhave  thullanandā  bhikkhunī  akālacīvaraṃ  kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā
bhājāpessati  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {102.2} yā pana bhikkhunī akālacīvaraṃ kālacīvaranti adhiṭṭhahitvā
bhājāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [103]  Yā panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā  bhikkhunīti  . akālacīvaraṃ nāma anatthate
kaṭhine  ekādasamāse  uppannaṃ  atthate  kaṭhine  sattamāse
uppannaṃ  kālepi  ādissa  dinnaṃ  etaṃ  akālacīvaraṃ  nāma .
Kālacīvaranti  2-  adhiṭṭhahitvā bhājāpeti payoge dukkaṭaṃ paṭilābhena
nissaggiyaṃ   hoti  nissajjitabbaṃ  saṅghassa  vā  gaṇassa  vā
ekabhikkhuniyā  vā  .  evañca  pana  bhikkhave nissajjitabbaṃ .pe.
Idaṃ  me  ayye  akālacīvaraṃ  kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā  bhājāpitaṃ
nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe.
Dadeyyunti .pe. Ayyāya dammīti.
   [104]  Akālacīvare  akālacīvarasaññā kālacīvaranti adhiṭṭhahitvā
bhājāpeti   nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  akālacīvare  vematikā
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhājāpesīti. 2 Po. Ma. akālacīvaraṃ kālacīvarantīti ime pāṭhā dissanti.
Kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā  bhājāpeti  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ . [1]-
akālacīvare  kālacīvarasaññā  kālacīvaranti  adhiṭṭhahitvā  bhājāpeti
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  [2]- kālacīvare akālacīvarasaññā āpatti
dukkaṭassa  .  kālacīvare  vematikā  āpatti  dukkaṭassa .
Kālacīvare kālacīvarasaññā anāpatti.
   [105]  Anāpatti  akālacīvaraṃ  akālacīvarasaññā  bhājāpeti
kālacīvaraṃ kālacīvarasaññā bhājāpeti ummattikāya ādikammikāyāti.
                    --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 68-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1335              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1335              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=102&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=102              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11138              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11138              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]