ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

         Cīvaravaggassa dutiyasikkhāpadaṃ
   [142] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena thullanandā
bhikkhunī bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭhā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ .
Athakho  rājā  pasenadi kosalo uṇhakāle mahagghaṃ khomaṃ pārupitvā
yena  thullanandā  bhikkhunī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  thullanandaṃ
bhikkhuniṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ
pasenadiṃ  kosalaṃ  thullanandā  bhikkhunī  dhammiyā  kathāya  sandassesi
samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi . athakho rājā pasenadi kosalo
thullanandāya bhikkhuniyā dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito
sampahaṃsito  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  etadavoca  vadeyyāsi  ayye yena
Atthoti . sace me tvaṃ mahārāja dātukāmosi imaṃ khomaṃ dehīti.
Atha  rājā  pasenadi  kosalo  thullanandāya bhikkhuniyā khomaṃ datvā
uṭṭhāyāsanā  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti mahicchā imā
bhikkhuniyo asantuṭṭhā kathaṃ hi nāma rājānaṃ khomaṃ viññāpessantīti.
   {142.1} Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ . yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā
ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā rājānaṃ
khomaṃ  viññāpessatīti  .pe.  saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī
rājānaṃ khomaṃ viññāpetīti 1- . saccaṃ bhagavāti. Vigarahi buddho bhagavā
kathaṃ hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī rājānaṃ khomaṃ viññāpessati
netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe. evañca pana bhikkhave
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {142.2} lahupāpuraṇaṃ 2- pana bhikkhuniyā cetāpentiyā aḍḍhateyya-
kaṃsaparamaṃ cetāpetabbaṃ tato ce uttariṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [143]  Lahupāpuraṇaṃ  nāma  yaṅkiñci  uṇhakāle  pāpuraṇaṃ .
Cetāpentiyāti  viññāpentiyā  . aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpetabbanti
dasakahāpaṇagghanakaṃ  cetāpetabbaṃ  .  tato ce uttariṃ cetāpeyyāti
taduttariṃ  viññāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  paṭilābhena  nissaggiyaṃ  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. viññāpesīti. 2 Ma. Yu. lahupāvuraṇaṃ.
Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana
bhikkhave  nissajjitabbaṃ  idaṃ me ayye lahupāpuraṇaṃ atirekaaḍḍhateyya-
kaṃsaparamaṃ  cetāpitaṃ  nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa nissajjāmīti .pe.
Dadeyyāti .pe. Dadeyyunti .pe. Ayyāya dammīti.
   [144] Atirekaaḍḍhateyyakaṃse atirekasaññā cetāpeti nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ. Atirekaaḍḍhateyyakaṃse vematikā cetāpeti nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
Atirekaaḍḍhateyyakaṃse  ūnakasaññā  cetāpeti  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ .
Ūnakaaḍḍhateyyakaṃse   atirekasaññā   āpatti   dukkaṭassa  .
Ūnakaaḍḍhateyyakaṃse  vematikā āpatti dukkaṭassa . ūnakaaḍḍhateyyakaṃse
ūnakasaññā anāpatti.
   [145]  Anāpatti aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpeti ūnakaaḍḍhateyya-
kaṃsaparamaṃ cetāpeti ñātakānaṃ pavāritānaṃ aññassatthāya attano dhanena
mahagghaṃ cetāpetukāmassa appagghaṃ cetāpeti ummattikāya ādikammikāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 91-93. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1813              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1813              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=142&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=142              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11203              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11203              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]