ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

                 Dutiyapārājikaṃ
   [12] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho pana samayena sundarīnandā
bhikkhunī  sāḷhena migāranattunā gabbhinī hoti . yāva gabbho taruṇo
ahosi tāva chādesi . paripakke gabbhe vibbhamitvā vijāyi. Bhikkhuniyo
thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  etadavocuṃ  sundarīnandā kho ayye aciravibbhantā
vijātā kacci no sā bhikkhunīyeva samānā gabbhinīti. Evaṃ ayyeti.
Kissa pana tvaṃ ayye jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ neva
attanā paṭicodesi na gaṇassa ārocesīti.
   {12.1} Yo etissā avaṇṇo mayheso avaṇṇo yā etissā
akitti  mayhesā akitti yo etissā ayaso mayheso ayaso yo
etissā  alābho  mayheso alābho kyāhaṃ ayye attano avaṇṇaṃ
attano akittiṃ attano ayasaṃ attano alābhaṃ paresaṃ ārocessāmīti.
Yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  ayyā thullanandā jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ
bhikkhuniṃ neva attanā paṭicodessati na gaṇassa ārocessatīti. Athakho
tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
Sannipātāpetvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave
thullanandā  bhikkhunī  jānaṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ neva
attanā paṭicodeti 1- na gaṇassa ārocetīti 2-. Saccaṃ bhagavāti.
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī
jānaṃ  pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ neva attanā paṭicodessati
na  gaṇassa  ārocessati  netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya
pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ 3- bhikkhave appasannānañceva
appasādāya   pasannānañca   ekaccānaṃ  aññathattāyāti  .pe.
Evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {12.2}  yā  pana  bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ
bhikkhuniṃ  neva  attanā  paṭicodeyya  na  gaṇassa āroceyya yadā
ca sā ṭhitā vā assa cutā vā nāsitā vā avasaṭā 4- vā sā
pacchā  evaṃ  vadeyya  pubbe  vāhaṃ ayye saññāsiṃ etaṃ bhikkhuniṃ
evarūpā  ca  evarūpā  ca  sā  bhaginīti  no  ca kho attanā
paṭicodessaṃ   na  gaṇassa  ārocessanti  ayampi  pārājikā
hoti asaṃvāsā vajjapaṭicchādikāti 5-.
   [13]  Yā  panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti . jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭicodesi . 2 Ma. Yu. ārocesīti . 3 Ma. athakho taṃ . 4 Ma.
@avassaṭā . 5 vajjappaṭicchādikāti amhākaṃ mati.
Aññe vā tassā ārocenti sā vā āroceti . Pārājikaṃ dhammaṃ
ajjhāpannanti  aṭṭhannaṃ  pārājikānaṃ aññataraṃ pārājikaṃ ajjhāpannaṃ .
Neva  attanā  paṭicodeyyāti  na  sayaṃ  codeyya  . na gaṇassa
āroceyyāti na aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ āroceyya.
   [14] Yadā 1- ca sā ṭhitā vā assāti ṭhitā nāma saliṅge
ṭhitā vuccati . cutā nāma kālakatā 2- vuccati . nāsitā nāma
sayaṃ vā vibbhantā hoti aññehi 3- vā nāsitā . avasaṭā nāma
titthāyatanaṃ saṅkantā vuccati.
   [15] Sā pacchā evaṃ vadeyya pubbe vāhaṃ ayye aññāsiṃ etaṃ
bhikkhuniṃ evarūpā ca evarūpā ca sā bhaginīti . no ca kho attanā
paṭicodessanti 4- na sayaṃ codessaṃ . na gaṇassa ārocessanti 5-
na aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ ārocessaṃ 6-.
   [16] Ayampīti purimāyo upādāya vuccati . pārājikā hotīti
seyyathāpi   nāma   paṇḍupalāso  bandhanā  pamutto  abhabbo
haritattāya  evameva  bhikkhunī  jānaṃ  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannaṃ
bhikkhuniṃ  neva  attanā  paṭicodessāmi  na  gaṇassa ārocessāmīti
dhuraṃ  nikkhittamatte  assamaṇī  hoti  asakyadhītā  tena  vuccati
@Footnote: 1 Ma. Yu. yadā ca sā ṭhitā vā assa cutā vāti ṭhitā nāma. 2 Ma. Yu. kālaṃkatā.
@3 aññāhīti amhākaṃ khanti. 4 Ma. Yu. paṭicodeyyanti sayaṃ vā na codeyyaṃ.
@5 Ma. Yu. āroceyyanti. 6 Ma. Yu. āroceyyaṃ.
Pārājikā hotīti . asaṃvāsāti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso
samasikkhātā  eso  saṃvāso  nāma  so  tāya saddhiṃ natthi tena
vuccati asaṃvāsāti.
   [17] Anāpatti saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā
vivādo  vā  bhavissatīti  nāroceti  saṅghabhedo vā saṅgharāji vā
bhavissatīti  nāroceti  ayaṃ  kakkhalā  pharusā  jīvitantarāyaṃ  vā
brahmacariyantarāyaṃ  vā  karissatīti  nāroceti  aññā  paṭirūpā
bhikkhuniyo  apassantī  nāroceti  na  chādetukāmā  nāroceti
paññāyissati   sakena   kammenāti   nāroceti   ummattikāya
ādikammikāyāti.
            Dutiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
                  --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 11-14. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=188              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=188              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=12&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=12              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10773              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10773              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]