ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

                Catutthapārājikaṃ
   [26] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhuniyo  [1]-  avassutassa  purisapuggalassa  hatthagahaṇaṃpi  sādiyanti
saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃpi  sādiyanti  santiṭṭhantipi  sallapantipi  saṅketaṃpi
gacchanti  purisassapi  abbhāgamanaṃ  sādiyanti  channaṃpi anupavisanti kāyaṃpi
tadatthāya upasaṃharanti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya.
   {26.1} Yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. Tā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā avassutassa
purisapuggalassa    hatthagahaṇaṃpi   sādiyissanti   saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃpi
sādiyissanti santiṭṭhissantipi 2- sallapissantipi saṅketaṃpi gacchissanti
purisassapi  abbhāgamanaṃ  sādiyissanti  channaṃpi  anupavisissanti  kāyaṃpi
tadatthāya  upasaṃharissanti  etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāyāti
.pe.  saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā avassutassa
purisapuggalassa    hatthagahaṇaṃpi    sādiyanti    saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃpi
sādiyanti  santiṭṭhantipi  sallapantipi  saṅketaṃpi  gacchanti  purisassapi
abbhāgamanaṃ  sādiyanti  channaṃpi anupavisanti kāyaṃpi tadatthāya upasaṃharanti
etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāyāti  .  saccaṃ  bhagavāti .
@Footnote: 1 Ma. avassutā . 2 saṇṭhassantipīti amhākaṃ mati.
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo
avassutā   avassutassa   purisapuggalassa  hatthagahaṇaṃpi  sādiyissanti
saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃpi   sādiyissanti   santiṭṭhissantipi   sallapissantipi
saṅketaṃpi  gacchanti  purisassapi  abbhāgamanaṃ  sādiyissanti  channaṃpi
anupavisissanti  kāyaṃpi  tadatthāya  upasaṃharissanti  etassa asaddhammassa
paṭisevanatthāya netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe. Evañca
pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {26.2}  yā  pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa
hatthagahaṇaṃ vā sādiyeyya saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃ vā sādiyeyya santiṭṭheyya
vā  sallapeyya vā saṅketaṃ vā gaccheyya purisassa vā abbhāgamanaṃ
sādiyeyya  channaṃ  vā anupaviseyya kāyaṃ vā tadatthāya upasaṃhareyya
etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāya  ayampi  pārājikā  hoti
asaṃvāsā aṭṭhavatthukāti.
   [27]  Yā  panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā  bhikkhunīti  .  avassutā nāma sārattā
apekkhavatī 1- paṭibaddhacittā . avassuto nāma sāratto apekkhavā
paṭibaddhacitto  .  purisapuggalo  nāma  manussapuriso  na  yakkho na
peto  na  tiracchānagato  viññū  paṭibalo kāyasaṃsaggaṃ samāpajjituṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. apekkhavā.
Hatthagahaṇaṃ  vā  sādiyeyyāti  hattho  nāma kappuraṃ upādāya yāva
agganakhā  .  etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāya  ubbhakkhakaṃ
adhojānumaṇḍalaṃ   gahaṇaṃ   sādiyati   āpatti  thullaccayassa  .
Saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃ   vā   sādiyeyyāti   etassa   asaddhammassa
paṭisevanatthāya  nivatthaṃ  vā  pārutaṃ  vā  gahaṇaṃ  sādiyati āpatti
thullaccayassa.
   {27.1} Santiṭṭheyya vāti etassa asaddhammassa paṭisevanatthāya
purisassa  hatthapāse  tiṭṭhati  āpatti  thullaccayassa  .  sallapeyya
vāti  etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāya  purisassa  hatthapāse
ṭhitā  sallapati  āpatti  thullaccayassa  . saṅketaṃ vā gaccheyyāti
etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāya  purisena  itthannāmaṃ  okāsaṃ
āgacchāti  vuttā  gacchati  pade  pade āpatti dukkaṭassa purisassa
hatthapāsaṃ  okkantamatte  āpatti  thullaccayassa  .  purisassa  vā
abbhāgamanaṃ  sādiyeyyāti  etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāya
purisassa   abbhāgamanaṃ  sādiyati  āpatti  dukkaṭassa  hatthapāsaṃ
okkantamatte  āpatti  thullaccayassa  .  channaṃ vā anupaviseyyāti
etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāya  yena  kenaci  paṭicchannaṃ
okāsaṃ  paviṭṭhamatte  āpatti  thullaccayassa . kāyaṃ vā tadatthāya
upasaṃhareyyāti   etassa  asaddhammassa  paṭisevanatthāya  purisassa
hatthapāse ṭhitā kāyaṃ upasaṃharati āpatti thullaccayassa.
   [28] Ayampīti purimāyo upādāya vuccati . pārājikā hotīti
Seyyathāpi  nāma tālo matthakacchinno abhabbo punaviruḷhiyā evameva
bhikkhunī aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūrentī assamaṇī hoti asakyadhītā tena vuccati
pārājikā hotīti . asaṃvāsāti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso
samasikkhātā eso saṃvāso nāma so tāya saddhiṃ natthi tena vuccati
asaṃvāsāti.
   [29]  Anāpatti  asañcicca asatiyā ajānantiyā asādiyantiyā
ummattikāya khittacittāya vedanaṭṭāya ādikammikāyāti.
            Catutthapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
                  ---------
   [30]  Uddiṭṭhā kho ayyāyo aṭṭha pārājikā dhammā yesaṃ
bhikkhunī  aññataraṃ  vā  aññataraṃ  vā āpajjitvā na labhati bhikkhunīhi
saddhiṃ saṃvāsaṃ yathā pure tathā pacchā pārājikā hoti asaṃvāsā .
Tatthayyāyo  pucchāmi  kaccittha  parisuddhā  .  dutiyampi  pucchāmi
kaccittha  parisuddhā  .  tatiyampi  pucchāmi  kaccittha  parisuddhā .
Parisuddhetthayyāyo tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
              Pārājikakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 19-22. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=340              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=340              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=26&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=26              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10810              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10810              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]