ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

         Gabbhinīvaggassa catutthasikkhāpadaṃ
   [376] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme . tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve
vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhaṃ  sikkhamānaṃ  saṅghena  asammataṃ
vuṭṭhāpenti  .  bhikkhuniyo  evamāhaṃsu  etha  sikkhamānā  imaṃ
jānātha  imaṃ  detha  imaṃ  āharatha  iminā  attho  imaṃ  kappiyaṃ
karothāti  .  tā  evamāhaṃsu na mayaṃ ayye sikkhamānā bhikkhuniyo
mayanti  .  yā  tā  bhikkhuniyo  appicchā .pe. tā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhuniyo  dve vassāni chasu
Dhammesu  sikkhitasikkhaṃ  sikkhamānaṃ  saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpessantīti
.pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave  bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhaṃ  sikkhamānaṃ  saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpentīti  .  saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo
dve  vassāni  chasu  dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ
vuṭṭhāpessanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave
dve  vassāni  chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammatiṃ
dātuṃ . evañca pana bhikkhave dātabbā . tāya dve vassāni chasu
dhammesu  sikkhitasikkhāya  sikkhamānāya  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  bhikkhunīnaṃ  pāde  vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  ayye  itthannāmā
itthannāmāya  ayyāya  dve  vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhā
sikkhamānā  saṅghaṃ  vuṭṭhānasammatiṃ  yācāmīti  .  dutiyampi yācitabbā
tatiyampi  yācitabbā  .  byattāya  bhikkhuniyā  paṭibalāya  saṅgho
ñāpetabbo
   {376.1}  suṇātu  me  ayye  saṅgho  ayaṃ  itthannāmā
itthannāmāya  ayyāya  dve  vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhā
sikkhamānā  saṅghaṃ  vuṭṭhānasammatiṃ  yācati  . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmāya  dve  vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhāya
sikkhamānāya  vuṭṭhānasammatiṃ  dadeyya  .  esā  ñatti  . suṇātu
Me  ayye  saṅgho  ayaṃ  itthannāmā itthannāmāya ayyāya dve
vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhā  sikkhamānā saṅghaṃ vuṭṭhānasammatiṃ
yācati . saṅgho itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya
sikkhamānāya vuṭṭhānasammatiṃ deti . yassā ayyāya khamati itthannāmāya
dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammatiyā
dānaṃ sā tuṇhassa yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {376.2} Dinnā saṅghena itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhāya  sikkhamānāya  vuṭṭhānasammati  .  khamati saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {376.3} Athakho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ
uddisantu
   {376.4} yā pana bhikkhunī dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ
sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya pācittiyanti.
   [377]  Yā panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti . dve vassānīti dve saṃvaccharāni.
Sikkhitasikkhā  nāma  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhā  . asammatā nāma
ñattidutiyena kammena vuṭṭhānasammati na dinnā hoti . vuṭṭhāpeyyāti
upasampādeyya  .  vuṭṭhāpessāmīti  gaṇaṃ  vā  ācariniṃ vā pattaṃ
vā  cīvaraṃ  vā  pariyesati  sīmaṃ  vā sammannati āpatti dukkaṭassa
ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  dukkaṭā  kammavācāpariyosāne
Upajjhāyāya  āpatti  pācittiyassa  gaṇassa  ca  ācariniyā  ca
āpatti dukkaṭassa.
   [378]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa   .  dhammakamme  vematikā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti dukkaṭassa .
Adhammakamme   vematikā  āpatti  dukkaṭassa  .  adhammakamme
adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [379] Anāpatti dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ
saṅghena sammataṃ vuṭṭhāpeti ummattikāya ādikammikāyāti.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 202-205. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=4091              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=4091              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=376&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=92              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=376              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11758              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11758              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่