ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

         Kumārībhūtavaggassa tatiyasikkhāpadaṃ
   [409] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena bhikkhuniyo
paripuṇṇavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  dve  vassāni  chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ
saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpenti  .  bhikkhuniyo  evamāhaṃsu  etha
sikkhamānā  imaṃ  jānātha  imaṃ  detha  imaṃ  āharatha  iminā
attho  imaṃ  kappiyaṃ  karothāti  . tā evamāhaṃsu na mayaṃ ayye
sikkhamānā  bhikkhuniyo  mayanti  .  yā  tā  bhikkhuniyo  appicchā
.pe.  tā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo
paripuṇṇavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  dve  vassāni  chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ
saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpessantīti  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave
Bhikkhuniyo  paripuṇṇavīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  dve  vassāni  chasu dhammesu
sikkhitasikkhaṃ  saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpentīti  .  saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ
kumārībhūtaṃ  dve  vassāni  chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ
vuṭṭhāpessanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave
paripuṇṇavīsativassāya  kumārībhūtāya  dve  vassāni  chasu  dhammesu
sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammatiṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave dātabbā.
   {409.1}    Tāya   paripuṇṇavīsativassāya   kumārībhūtāya
dve  vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhāya  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  bhikkhunīnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  ayye
itthannāmā    itthannāmāya    ayyāya    paripuṇṇavīsativassā
kumārībhūtā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammatiṃ
yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā tatiyampi yācitabbā . byattāya
bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo
   {409.2} suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
ayyāya  paripuṇṇavīsativassā  kumārībhūtā  dve  vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammatiṃ yācati . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
itthannāmāya  paripuṇṇavīsativassāya  kumārībhūtāya  dve  vassāni  chasu
Dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammatiṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {409.3} Suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā itthannāmāya
ayyāya  paripuṇṇavīsativassā  kumārībhūtā  dve  vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhā  saṅghaṃ  vuṭṭhānasammatiṃ  yācati  .  saṅgho itthannāmāya
paripuṇṇavīsativassāya  kumārībhūtāya  dve  vassāni  chasu  dhammesu
sikkhitasikkhāya  vuṭṭhānasammatiṃ  deti  .  yassā  ayyāya  khamati
itthannāmāya  paripuṇṇavīsativassāya  kumārībhūtāya  dve  vassāni  chasu
dhammesu  sikkhitasikkhāya  vuṭṭhānasammatiyā  dānaṃ  sā  tuṇhassa
yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {409.4}  Dinnā  saṅghena  itthannāmāya  paripuṇṇavīsativassāya
kumārībhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammati.
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {409.5}  Athakho  bhagavā  tā  bhikkhuniyo  anekapariyāyena
vigarahitvā  dubbharatāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  bhikkhuniyo
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {409.6}  yā  pana  bhikkhunī paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve
vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhaṃ  saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpeyya
pācittiyanti.
   [410]  Yā panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā  bhikkhunīti  .  paripuṇṇavīsativassā  nāma
pattavīsativassā  .  kumārībhūtā  nāma  sāmaṇerī  vuccati  . dve
vassānīti  dve  saṃvaccharāni  .  sikkhitasikkhā  nāma  chasu dhammesu
Sikkhitasikkhā  .  asammatā  nāma ñattidutiyena kammena vuṭṭhānasammati
na dinnā hoti . vuṭṭhāpeyyāti upasampādeyya . vuṭṭhāpessāmīti
gaṇaṃ  vā  ācariniṃ  vā  pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati sīmaṃ vā
sammannati   āpatti  dukkaṭassa  .  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi
kammavācāhi  dukkaṭā  kammavācāpariyosāne  upajjhāyāya  āpatti
pācittiyassa gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.
   [411]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa   .  dhammakamme  vematikā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti dukkaṭassa .
Adhammakamme   vematikā  āpatti  dukkaṭassa  .  adhammakamme
adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [412]  Anāpatti  paripuṇṇarīsativassaṃ  kumārībhūtaṃ  dve vassāni
chasu  dhammesu  sikkhitasikkhaṃ  saṅghena  sammataṃ  vuṭṭhāpeti ummattikāya
ādikammikāyāti.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 223-226. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=4519              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=4519              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=409&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=409              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่