ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

               Tatiyasaṅghādisesaṃ
   [40] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena  bhaddāya
kāpilāniyā  antevāsinī  1- bhikkhunīhi saddhiṃ bhaṇḍitvā gāmake 2-
ñātikulaṃ  agamāsi  .  bhaddā  kāpilānī  taṃ  bhikkhuniṃ  apassantī
bhikkhuniyo  pucchi  kahaṃ  itthannāmā  na  dissatīti . bhikkhunīhi saddhiṃ
ayye  bhaṇḍitvā  na dissatīti . ammā amukasmiṃ gāmake etissā
ñātikulaṃ tattha gantvā vicinathāti.
   {40.1} Bhikkhuniyo tattha gantvā taṃ bhikkhuniṃ passitvā etadavocuṃ kissa
tvaṃ  ayye  ekikā  āgatā  kaccisi appadhaṃsitāti . appadhaṃsitamhi
ayyeti . yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ hi nāma bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchissatīti .pe.
Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchatīti. Saccaṃ bhagavāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antevāsikā . 2 Ma. Yu. gāmakaṃ.
Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī ekā gāmantaraṃ
gacchissati  netaṃ  bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe. evañca
pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {40.2} yā pana bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gaccheyya ayampi bhikkhunī
paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesanti.
   {40.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [41] Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo sāketā sāvatthiṃ
addhānamaggapaṭipannā  honti . antarāmagge nadī taritabbā hoti .
Athakho  tā  bhikkhuniyo  nāvike upasaṅkamitvā etadavocuṃ sādhu no
āvuso tārethāti . nāyye sakkā ubho sakiṃ tāretunti. Eko
ekaṃ  uttāresi  .  uttiṇṇo  uttiṇṇaṃ  dūsesi  .  anuttiṇṇo
anuttiṇṇaṃ  dūsesi  .  tā  pacchā  samāgantvā  pucchiṃsu  kaccisi
ayye appadhaṃsitāti . padhaṃsitamhi ayye tvaṃ panayye appadhaṃsitāti .
Padhaṃsitamhi ayyeti . athakho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti kathaṃ hi nāma bhikkhunī ekā nadīpāraṃ
gacchissatīti  . athakho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ .
Bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ  kira bhikkhave
bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchantīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhave  bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchissati
Netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca pana
bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {41.1} yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya ekā vā
nadīpāraṃ  gaccheyya  ayampi  bhikkhunī  paṭhamāpattikaṃ  dhammaṃ  āpannā
nissāraṇīyaṃ  saṅghādisesanti  .  evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ
paññattaṃ hoti.
   [42] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo kosalesu janapadesu
sāvatthiṃ gacchantā 1- sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagacchiṃsu. Tattha aññatarā
bhikkhunī abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā . aññataro puriso tassā
bhikkhuniyā saha dassanena paṭibaddhacitto hoti . athakho so puriso tāsaṃ
bhikkhunīnaṃ  seyyaṃ  paññāpento  tassā  bhikkhuniyā  seyyaṃ ekamantaṃ
paññāpesi . athakho sā bhikkhunī sallakkhetvā pariyuṭṭhito ayaṃ puriso
sace  rattiṃ āgacchissati vissaro me bhavissatīti bhikkhuniyo anāpucchā
aññataraṃ kulaṃ gantvā seyyaṃ kappesi. Athakho so puriso rattiṃ āgantvā
taṃ  bhikkhuniṃ  gavesanto  bhikkhuniyo  ghaṭṭesi . bhikkhuniyo taṃ bhikkhuniṃ
apassantiyo  evamāhaṃsu  nissaṃsayaṃ  kho  sā  bhikkhunī purisena saddhiṃ
nikkhantāti.
   {42.1} Athakho sā bhikkhunī tassā rattiyā accayena yena tā bhikkhuniyo
tenupasaṅkami . bhikkhuniyo taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ kissa tvaṃ ayye purisena
saddhiṃ  nikkhantāti . nāhaṃ ayye purisena saddhiṃ nikkhantāti bhikkhunīnaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. gantvā.
Etamatthaṃ  ārocesi  .  yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi nāma bhikkhunī ekā rattiṃ
vippavasissatīti  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave  bhikkhunī  ekā  rattiṃ
vippavasatīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi
nāma  bhikkhave  bhikkhunī  ekā  rattiṃ  vippavasissati  netaṃ bhikkhave
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {42.2} yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya ekā
vā  nadīpāraṃ gaccheyya ekā vā rattiṃ vippavaseyya ayampi bhikkhunī
paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesanti.
   {42.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [43]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo kosalesu
janapadesu  sāvatthiṃ  addhānamaggapaṭipannā  honti  . tattha aññatarā
bhikkhunī  vaccena  pīḷitā  ekikā  ohīyitvā  pacchā  agamāsi .
Manussā taṃ bhikkhuniṃ passitvā dūsesuṃ . athakho sā bhikkhunī yena tā
bhikkhuniyo  tenupasaṅkami  .  bhikkhuniyo  taṃ  bhikkhuniṃ etadavocuṃ kissa
tvaṃ  ayye  ekikā  ohīnā  kaccisi  appadhaṃsitāti  . padhaṃsitamhi
ayyeti  .  yā  tā  bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti kathaṃ hi nāma bhikkhunī ekā gaṇamhā ohīyissatīti
.pe. saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī ekā gaṇamhā ohīyatīti 1-. Saccaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ohīyīti.
Bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī ekā
gaṇamhā  ohīyissati netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe.
Evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {43.1} yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya ekā vā
nadīpāraṃ gaccheyya ekā vā rattiṃ vippavaseyya ekā vā gaṇamhā
ohīyeyya  ayampi  bhikkhunī  paṭhamāpattikaṃ  dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ
saṅghādisesanti.
   [44] Yā panāti yā yādisā .pe. Bhikkhunīti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippetā  bhikkhunīti  .  ekā vā gāmantaraṃ gaccheyyāti
parikkhittassa  gāmassa  parikkhepaṃ paṭhamaṃ pādaṃ atikkāmentiyā āpatti
thullaccayassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmentiyā āpatti saṅghādisesassa.
   {44.1} Aparikkhittassa gāmassa upacāraṃ paṭhamaṃ pādaṃ atikkāmentiyā
āpatti thullaccayassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmentiyā āpatti saṅghādisesassa.
Ekā  vā  nadīpāraṃ gaccheyyāti nadī nāma timaṇḍalaṃ paṭicchādetvā
yattha  katthaci  uttarantiyā bhikkhuniyā antaravāsako temiyati . paṭhamaṃ
pādaṃ uttārentiyā 1- āpatti thullaccayassa dutiyaṃ pādaṃ uttārentiyā 2-
āpatti saṅghādisesassa.
   {44.2}  Ekā  vā  rattiṃ vippavaseyyāti saha aruṇuggamanā
dutiyikāya  bhikkhuniyā  hatthapāsaṃ  vijahantiyā  āpatti  thullaccayassa
vijahite  āpatti  saṅghādisesassa  .  ekā  vā  gaṇamhā
ohīyeyyāti  agāmake  araññe  dutiyikāya  bhikkhuniyā  dassanūpacāraṃ
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. uttarantiyā.
Vā  savanūpacāraṃ  vā  vijahantiyā  āpatti  thullaccayassa  vijahite
āpatti saṅghādisesassa.
   [45]  Ayampīti  purimāyo upādāya vuccati . paṭhamāpattikanti
saha  vatthujjhācārā  āpajjati  asamanubhāsanāya  .  nissāraṇīyanti
saṅghamhā  nissāriyati  .  saṅghādiseso  .pe.  tenapi  vuccati
saṅghādisesoti.
   [46] Anāpatti dutiyikā bhikkhunī pakkantā vā hoti vibbhantā
vā  kālakatā  vā  pakkhasaṅkantā  vā  āpadāsu  ummattikāya
ādikammikāyāti.
                 ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 30-35. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=564              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=564              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=40&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=40              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10979              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10979              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]