ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

             Chaṭṭhasaṅghādisesaṃ
   [57] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho pana samayena sundarīnandā
bhikkhunī  abhirūpā  hoti  dassanīyā  pāsādikā . manussā bhattagge
sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ  passitvā  avassutā  sundarīnandāya  bhikkhuniyā
aggamaggāni  bhojanāni  denti  . sundarīnandā bhikkhunī kukkuccāyantī
nappaṭiggaṇhāti  .  anantarikā  bhikkhunī sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca
kissa  tvaṃ  ayye  nappaṭiggaṇhāsīti  . avassuto ayyeti . tvaṃ
pana  ayye  avassutāti . nāhaṃ ayye 1- avassutāti . kinte
ayye  eso  purisapuggalo  karissati avassuto vā anavassuto vā
yato  tvaṃ  anavassutā  iṅghayye  yante eso purisapuggalo deti
khādanīyaṃ  vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā
bhuñja vāti.
   {57.1}  Yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti kathaṃ hi nāma bhikkhunī evaṃ vakkhati kinte ayye
eso  purisapuggalo  karissati  avassuto  vā anavassuto vā yato
tvaṃ  anavassutā  iṅghayye yante eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Vā  bhojanīyaṃ  vā  taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja
vāti  .pe. saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī evaṃ vadeti kinte ayye
eso  purisapuggalo  karissati  avassuto  vā  anavassuto  vā
yato  tvaṃ  anavassutā  iṅghayye  yante eso purisapuggalo deti
khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  taṃ  tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda
vā  bhuñja  vāti  . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ
hi  nāma  bhikkhave  bhikkhunī  evaṃ  vakkhati  kinte  ayye eso
purisapuggalo  karissati  avassuto  vā  anavassuto  vā  yato tvaṃ
anavassutā  iṅghayye  yante eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā
bhojanīyaṃ  vā  taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vāti
netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca pana
bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {57.2} yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya kinte ayye eso
purisapuggalo  karissati  avassuto  vā  anavassuto  vā  yato tvaṃ
anavassutā  iṅghayye  yante  eso  purisapuggalo  deti  khādanīyaṃ
vā  bhojanīyaṃ  vā  taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja
vāti  ayampi  bhikkhunī  paṭhamāpattikaṃ  dhammaṃ  āpannā  nissāraṇīyaṃ
saṅghādisesanti.
   [58]  Yā  panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunīti . evaṃ vadeyyāti kinte ayye
eso  purisapuggalo  karissati  avassuto  vā anavassuto vā yato
Tvaṃ  anavassutā  iṅghayye yante eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ
vā  bhojanīyaṃ  vā  taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja
vāti  uyyojeti  āpatti  dukkaṭassa  tassā  vacanena  khādissāmi
bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa   ajjhohāre
ajjhohāre   āpatti  thullaccayassa  bhojanapariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa  .  ayampīti  purimāyo  upādāya  vuccati .
Paṭhamāpattikanti  saha  vatthujjhācārā  āpajjati  asamanubhāsanāya .
Nissāraṇīyanti  saṅghamhā  nissāriyati  .  saṅghādisesoti  .pe.
Tena  vuccati  saṅghādisesoti  .  udakadantapoṇaṃ  paṭiggaṇhāti
uyyojeti  āpatti  dukkaṭassa  .  tassā  vacanena  khādissāmi
bhuñjissāmīti paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassa.
   [59]  Ekato avassute yakkhassa vā petassa vā paṇḍakassa
vā  tiracchānagatamanussaviggahassa  vā  hatthato  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ
vā  khāda  vā  bhuñja  vāti uyyojeti āpatti dukkaṭassa tassā
vacanena  khādissāmi  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa
ajjhohāre  ajjhohāre  āpatti  dukkaṭassa  bhojanapariyosāne
āpatti   thullaccayassa   .   udakadantapoṇaṃ   paṭiggaṇhāti
uyyojeti   āpatti  dukkaṭassa  tassā  vacanena  khādissāmi
bhuñjissāmīti paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassa.
   [60]  Anāpatti  anavassutoti  jānantī  uyyojeti  kupitā
Nappaṭiggaṇhātīti   uyyojeti   kulānuddayatāya   nappaṭiggaṇhātīti
uyyojeti ummattikāya ādikammikāyāti.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 41-44. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=787              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=787              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=57&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=57              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11074              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11074              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]