ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

             Sattamasaṅghādisesaṃ
   [61] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena caṇḍakālī
bhikkhunī  bhikkhunīhi  saddhiṃ  bhaṇḍitvā  kupitā  anattamanā evaṃ vadeti
buddhaṃ  paccācikkhāmi  dhammaṃ  paccācikkhāmi  saṅghaṃ paccācikkhāmi sikkhaṃ
paccācikkhāmi  kinnumā  va  samaṇiyo  yā  samaṇiyo  sakyadhītaro
santaññāpi  samaṇiyo  lajjiniyo  kukkuccikā  sikkhākāmā  tāsāhaṃ
santike brahmacariyaṃ carissāmīti.
   {61.1}  Yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  ayyā  caṇḍakālī  kupitā
anattamanā  evaṃ  vakkhati  buddhaṃ  paccācikkhāmi  .pe.  sikkhaṃ
paccācikkhāmi  kinnumā  va  samaṇiyo  yā  samaṇiyo  sakyadhītaro
santaññāpi   samaṇiyo   lajjiniyo   kukkuccikā   sikkhākāmā
tāsāhaṃ  santike  brahmacariyaṃ  carissāmīti  .  .pe.  saccaṃ  kira
bhikkhave  caṇḍakālī  bhikkhunī  kupitā  anattamanā  evaṃ  vadeti
buddhaṃ  paccācikkhāmi  .pe.  sikkhaṃ  paccācikkhāmi  kinnumā  va
samaṇiyo   yā   samaṇiyo   sakyadhītaro   santaññāpi  samaṇiyo
lajjiniyo  kukkuccikā  sikkhākāmā  tāsāhaṃ  santike  brahmacariyaṃ
Carissāmīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
bhikkhave  caṇḍakālī  bhikkhunī  kupitā  anattamanā  evaṃ vakkhati buddhaṃ
paccācikkhāmi  .pe.  sikkhaṃ  paccācikkhāmi kinnumā va samaṇiyo yā
samaṇiyo  sakyadhītaro  santaññāpi  samaṇiyo  lajjiniyo  kukkuccikā
sikkhākāmā  tāsāhaṃ  santike  brahmacariyaṃ carissāmīti netaṃ bhikkhave
appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {61.2} yā pana bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeyya buddhaṃ
paccācikkhāmi  .pe.  sikkhaṃ  paccācikkhāmi kinnumā va samaṇiyo yā
samaṇiyo  sakyadhītaro  santaññāpi  samaṇiyo  lajjiniyo  kukkuccikā
sikkhākāmā  tāsāhaṃ  santike  brahmacariyaṃ  carissāmīti  .  sā
bhikkhunī  bhikkhunīhi  evamassa  vacanīyā  māyye  kupitā  anattamanā
evaṃ  avaca  buddhaṃ  paccācikkhāmi  .pe.  sikkhaṃ  paccācikkhāmi
kinnumā  va  samaṇiyo  yā  samaṇiyo  sakyadhītaro  santaññāpi
samaṇiyo  lajjiniyo  kukkuccikā  sikkhākāmā  tāsāhaṃ  santike
brahmacariyaṃ  carissāmīti  .  abhiramayye  svākkhāto  dhammo  cara
brahmacariyaṃ  sammā  dukkhassa  antakiriyāyāti . evañca sā bhikkhunī
bhikkhunīhi  vuccamānā  tatheva  paggaṇheyya  sā  bhikkhunī  bhikkhunīhi
yāvatatiyaṃ  samanubhāsitabbā  tassa  paṭinissaggāya  .  yāvatatiyañce
samanubhāsiyamānā  taṃ  paṭinissajjeyya  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce
Paṭinissajjeyya   ayampi  bhikkhunī  yāvatatiyakaṃ  dhammaṃ  āpannā
nissāraṇīyaṃ saṅghādisesanti.
   [62] Yā panāti yā yādisā .pe. Bhikkhunīti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippetā  bhikkhunīti  .  kupitā  anattamanāti  anabhiraddhā
āhatacittā  khilajātā  .  evaṃ  vadeyyāti  buddhaṃ  paccācikkhāmi
.pe.  sikkhaṃ  paccācikkhāmi  kinnumā  va  samaṇiyo  yā  samaṇiyo
sakyadhītaro   santaññāpi   samaṇiyo   lajjiniyo   kukkuccikā
sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmīti.
   [63]  Sā bhikkhunīti yā sā evaṃvādinī bhikkhunī . bhikkhunīhīti
aññāhi  bhikkhunīhi  .  yā  passanti  yā  suṇanti tāhi vattabbā
māyye  kupitā  anattamanā  evaṃ  avaca  buddhaṃ  paccācikkhāmi
.pe.  sikkhaṃ  paccācikkhāmi  kinnumā  va  samaṇiyo  yā  samaṇiyo
sakyadhītaro   santaññāpi   samaṇiyo   lajjiniyo   kukkuccikā
sikkhākāmā   tāsāhaṃ   santike  brahmacariyaṃ  carissāmīti  .
Abhiramayye  svākkhāto  dhammo  cara  brahmacariyaṃ  sammā  dukkhassa
antakiriyāyāti  .  dutiyampi  vattabbā  tatiyampi  vattabbā .
Sace  paṭinissajjati  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce paṭinissajjati āpatti
dukkaṭassa  .  sutvā  na  vadanti  āpatti  dukkaṭassa  .  sā
bhikkhunī   saṅghamajjhaṃpi  ākaḍḍhitvā  vattabbā  māyye  kupitā
anattamanā  evaṃ  avaca  buddhaṃ  paccācikkhāmi  .pe.  sikkhaṃ
Paccācikkhāmi  kinnumā  va  samaṇiyo  yā  samaṇiyo  sakyadhītaro
santaññāpi  samaṇiyo  lajjiniyo  kukkuccikā  sikkhākāmā  tāsāhaṃ
santike  brahmacariyaṃ  carissāmīti  .  abhiramayye  svākkhāto
dhammo  cara  brahmacariyaṃ  sammā  dukkhassa  antakiriyāyāti .
Dutiyampi  vattabbā  tatiyampi  vattabbā  .  sace  paṭinissajjati
iccetaṃ kusalaṃ no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa.
   [64]  Sā  bhikkhunī  samanubhāsitabbā . evañca pana bhikkhave
samanubhāsitabbā   .   byattāya  bhikkhuniyā  paṭibalāya  saṅgho
ñāpetabbo
   {64.1} suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kupitā
anattamanā  evaṃ  vadeti  buddhaṃ  paccācikkhāmi  dhammaṃ paccācikkhāmi
saṅghaṃ  paccācikkhāmi  sikkhaṃ  paccācikkhāmi  kinnumā va samaṇiyo yā
samaṇiyo  sakyadhītaro  santaññāpi  samaṇiyo  lajjiniyo  kukkuccikā
sikkhākāmā  tāsāhaṃ  santike  brahmacariyaṃ  carissāmīti  . sā taṃ
vatthuṃ  nappaṭinissajjati  .  yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmaṃ
bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.
   {64.2} Suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kupitā
anattamanā evaṃ vadeti buddhaṃ paccācikkhāmi dhammaṃ paccācikkhāmi saṅghaṃ
paccācikkhāmi  sikkhaṃ  paccācikkhāmi kinnumā va samaṇiyo yā samaṇiyo
sakyadhītaro  santaññāpi  samaṇiyo  lajjiniyo  kukkuccikā  sikkhākāmā
Tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmīti . Sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati.
Saṅgho  itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya .
Yassā  ayyāya  khamati  itthannāmāya  bhikkhuniyā  samanubhāsanā tassa
vatthussa paṭinissaggāya sā tuṇhassa yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {64.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe. samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [65] Ñattiyā dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā kammavācā-
pariyosāne  āpatti saṅghādisesassa . saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantiyā
ñattiyā dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.
   [66] Ayampīti purimāyo upādāya vuccati. Yāvatatiyakanti yāvatatiyaṃ
samanubhāsanāya  āpajjati  na  saha  vatthujjhācārā  . nissāraṇīyanti
saṅghamhā nissāriyati. Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [67]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  vematikā  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa   dhammakamme   adhammakammasaññā   nappaṭinissajjati
āpatti  saṅghādisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti
Dukkaṭassa  .  adhammakamme  vematikā  āpatti  dukkaṭassa .
Adhammakamme adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [68]  Anāpatti  asamanubhāsantiyā paṭinissajjantiyā ummattikāya
ādikammikāyāti.
                  -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 44-49. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=849              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=849              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=61&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=61              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11086              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11086              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่