ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [6]  Athakho  bhagavā  sattāhassa accayena tamhā samādhimhā
vuṭṭhahitvā   mucalindamūlā   yena   rājāyatanaṃ   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   rājāyatanamūle   sattāhaṃ  ekapallaṅkena  nisīdi
vimuttisukhapaṭisaṃvedī.
   Tena kho pana samayena tapussabhallikā 3- vāṇijā ukkalā taṃ
desaṃ  addhānamaggapaṭipannā  honti  .  athakho  tapussabhallikānaṃ
@Footnote: 1 Ma. sarīsapa.... 2 Sī. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati. 3 Sī. tapassubhallikā.
Vāṇijānaṃ   ñātisālohitā   devatā   tapussabhallike   vāṇije
etadavoca   ayaṃ   mārisā   bhagavā  rājāyatanamūle  viharati
paṭhamābhisambuddho  gacchatha  taṃ  bhagavantaṃ  manthena  ca  madhupiṇḍikāya
ca  paṭimānetha taṃ vo bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . athakho
tapussabhallikā  vāṇijā  manthañca  madhupiṇḍikañca  ādāya  yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ  ṭhitā  kho tapussabhallikā vāṇijā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  paṭiggaṇhātu  no  bhante  bhagavā  manthañca
madhupiṇḍikañca yaṃ amhākaṃ assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {6.1}  Athakho bhagavato etadahosi na kho tathāgatā hatthesu
paṭiggaṇhanti   kimhi  nu  kho  ahaṃ  paṭiggaṇheyyaṃ  manthañca
madhupiṇḍikañcāti  . athakho cattāro mahārājā 1- bhagavato cetasā
cetoparivitakkamaññāya   catuddisā   cattāro  selamaye  patte
bhagavato  upanāmesuṃ  idha  bhante  bhagavā  paṭiggaṇhātu  manthañca
madhupiṇḍikañcāti   .  paṭiggahesi  bhagavā  paccagghe  selamaye
patte  manthañca  madhupiṇḍikañca  paṭiggahetvā  ca  paribhuñji .
Athakho  tapussabhallikā  vāṇijā  2- bhagavantaṃ etadavocuṃ ete mayaṃ
bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca  upāsake  no  bhagavā
@Footnote: 1 yebhuyyena mahārājānoti dissati. Ma. Yu. īdisameva .  2 Ma. Yu. Rā. ito paraṃ
@bhagavantaṃ onītapattapāṇiṃ viditvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvāti vacanaṃ dissati.
Dhāretu  ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gateti . te ca 1- loke
paṭhamaṃ upāsakā ahesuṃ dvevācikā.
         Rājāyatanakathā niṭṭhitā 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 6-8. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=116              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=116              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=6&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=6              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=228              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=228              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]