ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [64] Tena kho pana samayena sañjayo paribbājako rājagahe paṭivasati
mahatiyā  paribbājakaparisāya  saddhiṃ  aḍḍhateyyehi  paribbājakasatehi .
Tena  kho  pana  samayena sārīputtamoggallānā sañjaye paribbājake
brahmacariyaṃ caranti . tehi katikā katā hoti yo paṭhamaṃ amataṃ adhigacchati
so itarassa 1- ārocetūti . athakho āyasmā assaji pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisi pāsādikena
abhikkantena  paṭikkantena  ālokitena  vilokitena  sammiñjitena
pasāritena okkhittacakkhu iriyāpathasampanno.
   {64.1} Addasā kho sārīputto paribbājako āyasmantaṃ assajiṃ
rājagahe  piṇḍāya  carantaṃ  pāsādikena  abhikkantena  paṭikkantena
ālokitena  vilokitena  sammiñjitena  pasāritena  okkhittacakkhuṃ
iriyāpathasampannaṃ disvānassa etadahosi ye vata loke arahanto vā
arahattamaggaṃ vā samāpannā ayaṃ tesaṃ bhikkhu 2- aññataro yannūnāhaṃ
imaṃ  bhikkhuṃ  upasaṅkamitvā  puccheyyaṃ  kaṃsi  tvaṃ  āvuso  uddissa
pabbajito  ko  vā te satthā kassa vā tvaṃ dhammaṃ rocesīti .
@Footnote: 1 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti .   2 Yu. bhikkhūnaṃ.
Athakho  sārīputtassa  paribbājakassa  etadahosi  akālo  kho  imaṃ
bhikkhuṃ  pucchituṃ  antaragharaṃ  paviṭṭho  piṇḍāya  carati  yannūnāhaṃ
imaṃ  bhikkhuṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandheyyaṃ atthikehi upaññātaṃ 1-
magganti  .  athakho  āyasmā  assaji  rājagahe piṇḍāya caritvā
piṇḍapātaṃ  ādāya  paṭikkami  .  athakho  sārīputto  paribbājako
yenāyasmā   assaji   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmatā
assajinā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   {64.2} Ekamantaṃ ṭhito kho sārīputto paribbājako āyasmantaṃ
assajiṃ etadavoca vippasannāni kho te āvuso indriyāni parisuddho
chavivaṇṇo  pariyodāto kaṃsi tvaṃ āvuso uddissa pabbajito ko vā
te satthā kassa vā tvaṃ dhammaṃ rocesīti . atthāvuso mahāsamaṇo
sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  tāhaṃ  bhagavantaṃ  uddissa pabbajito
so ca me bhagavā satthā tassa cāhaṃ bhagavā dhammaṃ rocemīti. Kiṃvādī
panāyasmato satthā kimakkhāyīti . ahaṃ kho āvuso navo acirapabbajito
adhunāgato imaṃ dhammavinayaṃ na tāhaṃ sakkomi vitthārena dhammaṃ desetuṃ
apica te saṅkhittena atthaṃ vakkhāmīti 2-.
@Footnote: 1 Ma. upañātaṃ. ito paraṃ īdisameva .  2 ito paraṃ sīhalapotthakaṃ ṭhapetvā sabbattha
@athakho sārīputto paribbājako āyasmantaṃ assajiṃ etadavoca hotu āvuso appaṃ vā
@bahuṃ vā bhāsassu .pe. bahunti dissati. taṃ atirekaṃ khāyati purato athakhohaṃ assajiṃ
@bhikkhuṃ etadavocanti sabbattha adissamānattā.
     Appaṃ vā bahuṃ vā bhāsassu     atthaṃyeva me brūhi
     attheneva me attho         kiṃ kāhasi byañjanaṃ bahunti.
   [65]  Athakho  āyasmā  assaji  sārīputtassa  paribbājakassa
imaṃ dhammapariyāyaṃ abhāsi
     ye dhammā hetuppabhavā      tesaṃ hetuṃ tathāgato (āha)
     tesañca yo nirodho         evaṃvādī mahāsamaṇoti.
   [66] Athakho sārīputtassa paribbājakassa imaṃ dhammapariyāyaṃ sutvā
virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti.
     Eseva dhammo yadi tāvadeva    paccabyathā 1- padamasokaṃ
     adiṭṭhaṃ abbhatītaṃ           bahukehi kappanahutehīti.
   [67]  Athakho  sārīputto  paribbājako  yena  moggallāno
paribbājako  tenupasaṅkami  . addasā kho moggallāno paribbājako
sārīputtaṃ   paribbājakaṃ   dūrato   va   āgacchantaṃ   disvāna
sārīputtaṃ  paribbājakaṃ  etadavoca  vippasannāni  kho  te  āvuso
indriyāni  parisuddho  chavivaṇṇo  pariyodāto  kacci  nu  2- tvaṃ
āvuso  amatamadhigatoti  .  āma  āvuso  amatamadhigatoti . yathā
kathaṃ  pana  tvaṃ  āvuso  amatamadhigatoti  . idhāhaṃ āvuso addasaṃ
@Footnote: 1 Ma. paccabyattha. ito paraṃ īdisameva .   2 Ma. no.
Assajiṃ  bhikkhuṃ  rājagahe  piṇḍāya  carantaṃ  pāsādikena abhikkantena
paṭikkantena   ālokitena  vilokitena  sammiñjitena  pasāritena
okkhittacakkhuṃ  iriyāpathasampannaṃ  disvāna  me  etadahosi  ye vata
loke arahanto vā arahattamaggaṃ vā samāpannā ayaṃ tesaṃ bhikkhu 1-
aññataro  yannūnāhaṃ  imaṃ  bhikkhuṃ  upasaṅkamitvā  puccheyyaṃ  kaṃsi
tvaṃ  āvuso  uddissa  pabbajito  ko  vā  te  satthā  kassa
vā  tvaṃ  dhammaṃ  rocesīti  tassa  mayhaṃ  āvuso  etadahosi
akālo  kho  imaṃ  bhikkhuṃ  pucchituṃ  antaragharaṃ  paviṭṭho  piṇḍāya
carati  yannūnāhaṃ  imaṃ  bhikkhuṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandheyyaṃ
atthikehi  upaññātaṃ  magganti  athakho  āvuso  assaji  bhikkhu
rājagahe  piṇḍāya  caritvā  piṇḍapātaṃ  ādāya  paṭikkami athakhvāhaṃ
āvuso   yena   assaji   bhikkhu  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
assajinā  bhikkhunā  saddhiṃ  sammodiṃ  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsiṃ  ekamantaṃ ṭhito kho ahaṃ āvuso
assajiṃ  bhikkhuṃ  etadavocaṃ  vippasannāni kho te āvuso indriyāni
parisuddho  chavivaṇṇo  pariyodāto  kaṃsi  tvaṃ  āvuso  uddissa
pabbajito  ko  vā  te  satthā  kassa vā tvaṃ dhammaṃ rocesīti
atthāvuso  mahāsamaṇo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  tāhaṃ
bhagavantaṃ  uddissa  pabbajito  so  ca  me  bhagavā  satthā tassa
cāhaṃ  bhagavato  dhammaṃ  rocemīti  kiṃvādī  panāyasmato  satthā
@Footnote: 1 Yu. bhikkhūnaṃ.
Kimakkhāyīti  ahaṃ  kho  āvuso  navo  acirapabbajito  adhunāgato
imaṃ  dhammavinayaṃ  na  tāhaṃ  sakkomi  vitthārena  dhammaṃ  desetuṃ
apica te saṅkhittena atthaṃ vakkhāmīti
     appaṃ vā bahuṃ vā bhāsassu      atthaṃyeva me brūhi
     attheneva me attho         kiṃ kāhasi byañjanaṃ bahunti.
   [68] Athakho āvuso assaji bhikkhu imaṃ dhammapariyāyaṃ abhāsi
     ye dhammā hetuppabhavā      tesaṃ hetuṃ tathāgato (āha)
     tesañca yo nirodho        evaṃvādī mahāsamaṇoti.
   [69]  Athakho  moggallānassa  paribbājakassa imaṃ dhammapariyāyaṃ
sutvā  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
sabbantaṃ nirodhadhammanti.
     Eseva dhammo yadi tāvadeva   paccabyathā padamasokaṃ
     adiṭṭhaṃ abbhatītaṃ          bahukehi kappanahutehīti.
   [70]  Athakho  moggallāno paribbājako sārīputtaṃ paribbājakaṃ
etadavoca  gacchāma  mayaṃ āvuso bhagavato santike so no bhagavā
satthāti . imāni kho āvuso aḍḍhateyyāni paribbājakasatāni amhe
nissāya amhe sampassantā idha viharanti tepi tāva apalokema 1-
yathā te maññissanti tathā [2]- karissantīti. Athakho sārīputtamoggallānā
yena   te   paribbājakā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Sī. Yu. apalokāma .   2 Ma. te.
Te  paribbājake  etadavocuṃ  gacchāma  mayaṃ  āvuso  bhagavato
santike  so  no  bhagavā  satthāti  . mayaṃ āyasmante nissāya
āyasmante   sampassantā  idha  viharāma  sace  āyasmantā
mahāsamaṇe  brahmacariyaṃ  carissanti  sabbe  va  mayaṃ  mahāsamaṇe
brahmacariyaṃ  carissāmāti  .  athakho  sārīputtamoggallānā  yena
sañjayo   paribbājako   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   sañjayaṃ
paribbājakaṃ  etadavocuṃ  gacchāma  mayaṃ  āvuso  bhagavato  santike
so  no  bhagavā  satthāti . alaṃ āvuso mā gamittha sabbe va
tayo  imaṃ  gaṇaṃ  pariharissāmāti  .  dutiyampi kho .pe. tatiyampi
kho  sārīputtamoggallānā  sañjayaṃ  paribbājakaṃ  etadavocuṃ  gacchāma
mayaṃ  āvuso  bhagavato  santike  so no bhagavā satthāti . alaṃ
āvuso  mā  gamittha  sabbe va tayo imaṃ gaṇaṃ pariharissāmāti .
Athakho  sārīputtamoggallānā  tāni  aḍḍhateyyāni  paribbājakasatāni
ādāya  yena  veḷuvanaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  .  sañjayassa  pana
paribbājakassa tattheva uṇhaṃ lohitaṃ mukhato uggacchi 1-
   [71]  Addasā  kho  bhagavā sārīputtamoggallāne dūrato va
āgacchante  disvāna  bhikkhū  āmantesi  ete  bhikkhave  dve
sahāyā  āgacchanti  kolito  upatisso  ca  etaṃ  me sāvakayugaṃ
bhavissati aggaṃ bhaddayuganti.
@Footnote: 1 uggañchītipi pāṭho.
     Gambhīre ñāṇavisaye        anuttare upadhisaṅkhaye
     vimutte appatte veḷuvanaṃ    atha ne satthā byākāsi
     ete dve sahāyā āgacchanti kolito upatisso ca.
     Etaṃ me sāvakayugaṃ          bhavissati aggaṃ bhaddayuganti.
   [72]  Athakho sārīputtamoggallānā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ
etadavocuṃ  labheyyāma  mayaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ
labheyyāma upasampadanti . etha bhikkhavoti bhagavā avoca svākkhāto
dhammo  caratha  brahmacariyaṃ  sammā  dukkhassa  antakiriyāyāti .
Sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.
   [73] Tena kho pana samayena abhiññātā abhiññātā māgadhikā
kulaputtā  bhagavati  brahmacariyaṃ  caranti  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti   vipācenti  aputtakatāya  paṭipanno  samaṇo  gotamo
vedhabyāya  paṭipanno  samaṇo  gotamo  kulupacchedāya  paṭipanno
samaṇo  gotamo  idāni  tena  1-  jaṭilasahassaṃ  pabbājitaṃ imāni
ca  aḍḍhateyyāni  paribbājakasatāni  sañjayāni  pabbājitāni  ime
ca  abhiññātā  abhiññātā  māgadhikā  kulaputtā  samaṇe  gotame
brahmacariyaṃ  carantīti  .  apissu  bhikkhū  disvā  imāya  gāthāya
codenti
@Footnote: 1 Ma. Yu. anena.
     Āgato kho mahāsamaṇo      māgadhānaṃ giribbajaṃ
     sabbe sañjaye netvāna     kaṃsudāni nayissatīti.
   [74] Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ
vipācentānaṃ  . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  so  saddo  ciraṃ  bhavissati  sattāhameva  bhavissati
sattāhassa  accayena  antaradhāyissati  tenahi  bhikkhave  ye tumhe
imāya gāthāya codenti
        āgato kho mahāsamaṇo   māgadhānaṃ giribbajaṃ
        sabbe sañjaye netvāna  kaṃsudāni nayissatīti.
   [75] Te tumhe imāya gāthāya paṭicodetha
        nayanti ve mahāvīrā     saddhammena tathāgatā
        dhammena nīyamānānaṃ 1-   kā usuyyā vijānatanti.
Tena kho pana samayena manussā bhikkhū disvā imāya gāthāya codenti
        āgato kho mahāsamaṇo   māgadhānaṃ giribbajaṃ
        sabbe sañjaye netvāna  kaṃsudāni nayissatīti.
Bhikkhū te manusse imāya gāthāya paṭicodenti
        nayanti ve mahāvīrā     saddhammena tathāgatā
        dhammena nīyamānānaṃ 2-  kā usuyyā vijānatanti.
   [76] Manussā evamāhaṃsu 3- dhammena kira samaṇā sakyaputtiyā
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. nayamānānaṃ .     3 sabbatthāyaṃ pāṭho na hoti.
Nenti  no  adhammenāti  .  sattāhameva  so  saddo  ahosi
sattāhassa accayena antaradhāyi.
      Sārīputtamoggallānapabbajjā 1- niṭṭhitā.
          Catutthabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 72-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=1458              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=1458              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=64&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=65              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=625              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=625              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]