ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [83]  Tena  kho pana samayena saddhivihārikā upajjhāyesu na
sammāvattanti  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  saddhivihārikā  upajjhāyesu na
sammāvattissantīti  . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
saccaṃ  kira  bhikkhave saddhivihārikā upajjhāyesu na sammāvattantīti .
Saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave
saddhivihārikā  upajjhāyesu  na  sammāvattissantīti  .  vigarahitvā
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave saddhivihārikena
upajjhāyamhi  na  sammāvattitabbaṃ  yo  na  sammāvatteyya  āpatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha rajitabbaṃ.
Dukkaṭassāti  . neva sammāvattanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
anujānāmi  bhikkhave  asammāvattantaṃ  paṇāmetuṃ  .  evañca  pana
bhikkhave  paṇāmetabbo  paṇāmemi  tanti  vā  māyidha  paṭikkamīti
vā  nīhara  te  pattacīvaranti  vā  nāhaṃ  tayā  upaṭṭhātabboti
vā  kāyena  viññāpeti  vācāya  viññāpeti  kāyena  vācāya
viññāpeti  paṇāmito  hoti  saddhivihāriko  na  kāyena viññāpeti
na  vācāya  viññāpeti  na  kāyena  vācāya  viññāpeti
na paṇāmito hoti saddhivihārikoti.
   {83.1}  Tena  kho pana samayena saddhivihārikā paṇāmitā na
khamāpenti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
khamāpetunti . neva khamāpenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave paṇāmitena na khamāpetabbo yo na khamāpeyya āpatti
dukkaṭassāti.
   {83.2}  Tena kho pana samayena upajjhāyā khamāpiyamānā na
khamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
khamitunti  .  neva  khamanti . saddhivihārikā pakkamantipi vibbhamantipi
titthiyesupi saṅkamanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
khamāpiyamānena na khamitabbaṃ yo na khameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [84]  Tena  kho  pana  samayena  upajjhāyā  sammāvattantaṃ
paṇāmenti  asammāvattantaṃ  na  paṇāmenti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  sammāvattanto  paṇāmetabbo  yo
Paṇāmeyya  āpatti  dukkaṭassa  na  ca  bhikkhave  asammāvattanto
na paṇāmetabbo yo na paṇāmeyya āpatti dukkaṭassa 1-.
   {84.1}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato saddhivihāriko
paṇāmetabbo  upajjhāyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti  nādhimatto
pasādo  hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto  gāravo hoti
nādhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgato saddhivihāriko paṇāmetabbo.
   {84.2}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato saddhivihāriko
na  paṇāmetabbo  upajjhāyamhi  adhimattaṃ  pemaṃ  hoti  adhimatto
pasādo hoti adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā
bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgato
saddhivihāriko na paṇāmetabbo.
   {84.3}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato saddhivihāriko
alaṃ  paṇāmetuṃ  upajjhāyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti  nādhimatto
pasādo  hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto  gāravo hoti
nādhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgato saddhivihāriko alaṃ paṇāmetuṃ.
   {84.4}  Pañcahi  bhikkhave aṅgehi  samannāgato saddhivihāriko
nālaṃ  paṇāmetuṃ  upajjhāyamhi  adhimattaṃ  pemaṃ  hoti  adhimatto
pasādo hoti adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā
bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgato
saddhivihāriko nālaṃ paṇāmetuṃ.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati.
   {84.5}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  saddhivihārikaṃ
appaṇāmento   upajjhāyo   sātisāro   hoti   paṇāmento
anatisāro  hoti  upajjhāyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti  nādhimatto
pasādo  hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto  gāravo hoti
nādhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgataṃ  saddhivihārikaṃ  appaṇāmento  upajjhāyo  sātisāro
hoti paṇāmento anatisāro hoti.
   {84.6}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  saddhivihārikaṃ
paṇāmento   upajjhāyo   sātisāro   hoti   appaṇāmento
anatisāro  hoti  upajjhāyamhi  adhimattaṃ  pemaṃ  hoti  adhimatto
pasādo  hoti  adhimattā  hirī  hoti  adhimatto  gāravo  hoti
adhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgataṃ   saddhivihārikaṃ   paṇāmento  upajjhāyo  sātisāro
hoti appaṇāmento anatisāro hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 98-101. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=1995              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=1995              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=83&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=83              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=868              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=868              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]