ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [85] Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo 1- bhikkhū
upasaṅkamitvā  pabbajjaṃ  yāci . taṃ bhikkhū na icchiṃsu pabbājetuṃ .
So  bhikkhūsu  pabbajjaṃ  alabhamāno  kiso  ahosi  lūkho  dubbaṇṇo
@Footnote: 1 aññataro rādho nāma brāhmaṇoti amhākaṃ potthake dissati. aññataro
@brāhmaṇo rādho nāmāti sīhalapotthake. tabbaṇṇanāṭīkāyampi taṃ nāmaṃ pākaṭaṃ
@hoti. yasmā pana aññatarasaddena aniyame kate nāmaṃ vattabbaṃ na hoti nāme vā
Uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto  .  addasā  kho  bhagavā
taṃ   brāhmaṇaṃ   kisaṃ   lūkhaṃ   dubbaṇṇaṃ   uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ
dhamanisanthatagattaṃ  disvāna  bhikkhū  āmantesi  kinnu kho so bhikkhave
brāhmaṇo   kiso   lūkho   dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto
dhamanisanthatagatto  .  eso  bhante  brāhmaṇo bhikkhū upasaṅkamitvā
pabbajjaṃ  yāci  taṃ  bhikkhū  na  icchiṃsu  pabbājetuṃ  so  bhikkhūsu
pabbajjaṃ  alabhamāno  kiso  lūkho  dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto
dhamanisanthatagattoti.
   {85.1} Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi ko nu kho bhikkhave
tassa  brāhmaṇassa  adhikāraṃ  saratīti  .  evaṃ  vutte  āyasmā
sārīputto  bhagavantaṃ  etadavoca  ahaṃ kho bhante tassa brāhmaṇassa
adhikāraṃ  sarāmīti  .  kiṃ  pana  tvaṃ  sārīputta tassa brāhmaṇassa
adhikāraṃ sarasīti . idha me bhante so brāhmaṇo rājagahe piṇḍāya
carantassa  ekaṃ  kaṭacchubhikkhaṃ  dāpesi  idaṃ  kho ahaṃ bhante tassa
brāhmaṇassa  adhikāraṃ  sarāmīti  .  sādhu  sādhu  sārīputta
kataññuno  hi  sārīputta  sappurisā  katavedino  tenahi  tvaṃ
sārīputta  taṃ  brāhmaṇaṃ  pabbājehi  upasampādehīti  .  kathāhaṃ
@Footnote:vutte aniyamo kattabbo na hoti tasmā rādho nāmāti pāṭhadvayaṃ atirekanti
@daṭṭhabbaṃ. itarathā aññatarasaddo na bhaveyya addasā kho bhagavā rādhaṃ brāhmaṇanti
@ca vattabbaṃ bhaveyya ayampana Yu. Rā. potthake anuvattitvā sodhitoti veditabbo.
Bhante taṃ brāhmaṇaṃ pabbājemi upasampādemīti.
   {85.2} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi yā sā bhikkhave mayā tīhi saraṇagamanehi
upasampadā  anuññātā  tāhaṃ  1- ajjatagge paṭikkhipāmi anujānāmi
bhikkhave  ñatticatutthena  kammena upasampadaṃ 2- evañca pana bhikkhave
upasampādetabbo byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {85.3} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo itthannāmassa
āyasmato  upasampadāpekkho  3- . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
itthannāmaṃ  upasampādeyya  itthannāmena  upajjhāyena  .  esā
ñatti.
   {85.4} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo itthannāmassa
āyasmato  upasampadāpekkho  saṅgho  itthannāmaṃ  upasampādeti
itthannāmena   upajjhāyena  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
upasampadā   itthannāmena  upajjhāyena  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {85.5} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ayaṃ  itthannāmo  itthannāmassa  āyasmato  upasampadāpekkho .
Saṅgho  itthannāmaṃ  upasampādeti  itthannāmena  upajjhāyena .
Yassāyasmato   khamati   itthannāmassa  upasampadā  itthannāmena
upajjhāyena   so   tuṇhassa   yassa   nakkhamati   so
@Footnote: 1 Ma. taṃ .  2 Ma. Yu. upasampādetuṃ. Rā. upasampadaṃ dātuṃ.
@3 upasampadāpekhotipi pāṭho.
Bhāseyya.
   {85.6} Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ayaṃ  itthannāmo  itthannāmassa  āyasmato  upasampadāpekkho .
Saṅgho  itthannāmaṃ  upasampādeti  itthannāmena  upajjhāyena .
Yassāyasmato   khamati   itthannāmassa  upasampadā  itthannāmena
upajjhāyena so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {85.7}  Upasampanno  saṅghena  itthannāmo  itthannāmena
upajjhāyena. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [86] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upasampannasamanantarā
anācāraṃ ācarati . bhikkhū evamāhaṃsu mā āvuso evarūpaṃ akāsi netaṃ
kappatīti  .  so evamāha nevāhaṃ āyasmante yāciṃ upasampādetha
manti  kissa  maṃ  tumhe  ayācitā  upasampāditthāti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave ayācitena upasampādetabbo
yo  upasampādeyya  āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave
yācitena  upasampādetuṃ  .  evañca pana bhikkhave yācitabbo tena
upasampadāpekkhena   saṅghaṃ   upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ
karitvā  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīdatvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  saṅghaṃ  bhante  upasampadaṃ  yācāmi
ullumpatu  maṃ  bhante  saṅgho  anukampaṃ  upādāyāti  .  dutiyampi
yācitabbo  tatiyampi  yācitabbo  .  byattena  bhikkhunā  paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo.
   {86.1} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo itthannāmassa
āyasmato  upasampadāpekkho  . itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācati
itthannāmena upajjhāyena . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmaṃ
upasampādeyya itthannāmena upajjhāyena. Esā ñatti.
   {86.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo itthannāmassa
āyasmato  upasampadāpekkho  itthannāmo  saṅghaṃ  upasampadaṃ  yācati
itthannāmena  upajjhāyena  .  saṅgho  itthannāmaṃ  upasampādeti
itthannāmena  upajjhāyena  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
upasampadā   itthannāmena  upajjhāyena  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {86.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi
.pe. upasampanno saṅghena itthannāmo itthannāmena upajjhāyena .
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [87] Tena kho pana samayena rājagahe paṇītānaṃ bhattānaṃ bhattapaṭipāṭi
aṭṭhitā  1-  hoti  .  athakho aññatarassa brāhmaṇassa etadahosi
ime  kho  samaṇā  sakyaputtiyā  sukhasīlā  sukhasamācārā subhojanāni
bhuñjitvā  nīvātesu  sayanesu sayanti yannūnāhaṃ samaṇesu sakyaputtiyesu
pabbajeyyanti.
   {87.1}  Athakho  so brāhmaṇo bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ
yāci   .   taṃ   bhikkhū   pabbājesuṃ   upasampādesuṃ  .
@Footnote: 1 Yu. adhiṭṭhitā.
Tasmiṃ  pabbajite  bhattapaṭipāṭi  khīyittha . bhikkhū evamāhaṃsu ehidāni
āvuso  piṇḍāya  carissāmāti  .  so  evamāha  nāhaṃ āvuso
etaṃkāraṇā  pabbajito  piṇḍāya  carissāmīti  sace  me  dassatha
bhuñjissāmi  no  ce  me  dassatha  vibbhamissāmīti . kiṃ pana tvaṃ
āvuso  udarassa  kāraṇā pabbajitoti . evamāvusoti . ye te
bhikkhū  appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti kathaṃ
hi  nāma  bhikkhu  evaṃ  svākkhāte  dhammavinaye  udarassa kāraṇā
pabbajissatīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . saccaṃ kira tvaṃ
bhikkhu udarassa kāraṇā pabbajitoti. Saccaṃ bhagavāti.
   {87.2} Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa evaṃ
svākkhāte  dhammavinaye  udarassa kāraṇā pabbajissasi netaṃ moghapurisa
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya .pe.
   {87.3} Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave upasampādentena cattāro nissaye ācikkhituṃ piṇḍiyālopabhojanaṃ
nissāya pabbajjā tattha te yāvajīvaṃ ussāho karaṇīyo atirekalābho
saṅghabhattaṃ  uddesabhattaṃ  nimantanaṃ  salākabhattaṃ  pakkhikaṃ  uposathikaṃ
pāṭipadikaṃ  .  paṃsukūlacīvaraṃ  nissāya  pabbajjā  tattha  te yāvajīvaṃ
ussāho  karaṇīyo  atirekalābho  khomaṃ  kappāsikaṃ  koseyyaṃ
kambalaṃ  sāṇaṃ  bhaṅgaṃ  .  rukkhamūlasenāsanaṃ  nissāya  pabbajjā
tattha   te   yāvajīvaṃ   ussāho   karaṇīyo   atirekalābho
Vihāro  aḍḍhayogo  pāsādo  hammiyaṃ  guhā  .  pūtimuttabhesajjaṃ
nissāya  pabbajjā  tattha  te  yāvajīvaṃ  ussāho  karaṇīyo
atirekalābho sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitanti.
        Upajjhāyavattabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 101-107. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2063              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2063              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=85&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=893              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=893              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่