ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [91] Tena kho pana samayena bhikkhū dasavassamha 3- dasavassamhāti
bālā  abyattā  upasampādenti  .  dissanti  upajjhāyā  bālā
saddhivihārikā  paṇḍitā  dissanti  upajjhāyā  abyattā saddhivihārikā
byattā   dissanti   upajjhāyā   appassutā   saddhivihārikā
bahussutā   dissanti   upajjhāyā   duppaññā   saddhivihārikā
paññavanto   .   aññataropi   aññatitthiyapubbo   upajjhāyena
sahadhammikaṃ  vuccamāno  upajjhāyassa  vādaṃ  āropetvā  taṃyeva
titthāyatanaṃ  saṅkami  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe.  te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma bhikkhū dasavassamha 4-
dasavassamhāti   bālā   abyattā   upasampādenti   dissanti
upajjhāyā  bālā  saddhivihārikā  paṇḍitā  dissanti  upajjhāyā
@Footnote: 1 Sī. atilahuko .   2 Yu. bhiññobhāvāyāti .  3-4 Ma. Yu. dasavassamuhā. ito
@paraṃ īdisameva.
Abyattā  saddhivihārikā  byattā  dissanti  upajjhāyā  appassutā
saddhivihārikā   bahussutā   dissanti   upajjhāyā   duppaññā
saddhivihārikā  paññavantoti  .  athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  saccaṃ  kira  bhikkhave bhikkhū dasavassamha dasavassamhāti
bālā  abyattā  upasampādenti  dissanti  upajjhāyā  bālā
saddhivihārikā  paṇḍitā  dissanti  upajjhāyā  abyattā saddhivihārikā
byattā   dissanti   upajjhāyā   appassutā   saddhivihārikā
bahussutā   dissanti   upajjhāyā   duppaññā   saddhivihārikā
paññavantoti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā kathaṃ
hi  nāma  te  bhikkhave  moghapurisā  dasavassamha  dasavassamhāti
bālā  abyattā  upasampādessanti  dissanti  upajjhāyā  bālā
saddhivihārikā  paṇḍitā  dissanti  upajjhāyā  abyattā saddhivihārikā
byattā   dissanti   upajjhāyā   appassutā   saddhivihārikā
bahussutā   dissanti   upajjhāyā   duppaññā   saddhivihārikā
paññavanto  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave bālena
abyattena   upasampādetabbo   yo   upasampādeyya  āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  byattena  bhikkhunā  paṭibalena
dasavassena vā atirekadasavassena vā upasampādetunti.
   [92] Tena kho pana samayena bhikkhū upajjhāyesu pakkamantesupi
Vibbhamantesupi  kālakatesupi pakkhasaṅkantesupi anācariyakā anovadiyamānā
ananusāsiyamānā   dunnivatthā   duppārutā   anākappasampannā
piṇḍāya  caranti  .  manussānaṃ  1-  bhuñjamānānaṃ  uparibhojanepi
uttiṭṭhapattaṃ  upanāmenti  uparikhādanīyepi  ... uparisāyanīyepi ...
Uparipānīyepi  uttiṭṭhapattaṃ  upanāmenti  sāmaṃ  sūpampi  odanampi
viññāpetvā   bhuñjanti   bhattaggepi   uccāsaddā  mahāsaddā
viharanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
samaṇā   sakyaputtiyā  dunnivatthā  duppārutā  anākappasampannā
piṇḍāya   carissanti   manussānaṃ   bhuñjamānānaṃ   uparibhojanepi
uttiṭṭhapattaṃ  upanāmessanti uparikhādanīyepi ... uparisāyanīyepi ...
Uparipānīyepi  uttiṭṭhapattaṃ  upanāmessanti  sāmaṃ  sūpampi  odanampi
viññāpetvā   bhuñjissanti  bhattaggepi  uccāsaddā  mahāsaddā
viharissanti  seyyathāpi  brāhmaṇā  brāhmaṇabhojaneti  .  assosuṃ
kho  bhikkhū  tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū dunnivatthā duppārutā anākappasampannā ...
Viharissantīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū dunnivatthā duppārutā anākappasampannā ...
Viharantīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā .pe.
@Footnote: 1 ito pure Yu. Rā. tesaddo dissati.
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
   {92.1}  anujānāmi  bhikkhave  ācariyaṃ . ācariyo bhikkhave
antevāsikamhi    puttacittaṃ    upaṭṭhāpessati   antevāsiko
ācariyamhi   pitucittaṃ   upaṭṭhāpessati   evante   aññamaññaṃ
sagāravā   sappatissā  sabhāgavuttikā  1-  viharantā  imasmiṃ
dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjissanti  .  anujānāmi
bhikkhave  dasavassaṃ  2-  nissāya  vatthuṃ dasavassena nissayaṃ dātuṃ .
Evañca  pana  bhikkhave  ācariyo gahetabbo . ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ācariyo  me bhante hohi āyasmato nissāya
vacchāmi  ācariyo  me  bhante  hohi āyasmato nissāya vacchāmi
ācariyo  me bhante hohi āyasmato nissāya vacchāmīti . sāhūti
vā  lahūti  vā  opāyikanti  vā  paṭirūpanti  vā  pāsādikena
samapādehīti   vā  kāyena  viññāpeti  vācāya  viññāpeti
kāyena  vācāya  viññāpeti  gahito  hoti  ācariyo na kāyena
viññāpeti  na  vācāya  viññāpeti na kāyena vācāya viññāpeti
na gahito hoti ācariyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 109-112. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2223              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2223              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=91&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=24              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่