ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [101] Tena kho pana samayena magadhesu pañca ābādhā ussannā
honti  kuṭṭhaṃ  gaṇḍo  kilāso  soso  apamāro  .  manussā
pañcahi  ābādhehi  phuṭṭhā  jīvakaṃ  komārabhaccaṃ  upasaṅkamitvā evaṃ
vadenti 1- sādhu no ācariya tikicchāhīti. Ahaṃ khvayyā 2- bahukicco
bahukaraṇīyo  rājā ca me māgadho seniyo bimbisāro upaṭṭhātabbo
itthāgārañca buddhappamukho ca saṅgho 3- nāhaṃ sakkomi tikicchitunti.
Sabbaṃ sāpateyyañca te ācariya hotu mayañca te dāsā sādhu no
ācariya tikicchāhīti . ahaṃ khvayyā 4- bahukicco bahukaraṇīyo rājā
ca  me  māgadho  seniyo  bimbisāro  upaṭṭhātabbo itthāgārañca
buddhappamukho ca saṅgho 5- nāhaṃ sakkomi tikicchitunti . athakho tesaṃ
manussānaṃ  etadahosi  ime  kho  samaṇā  sakyaputtiyā  sukhasīlā
sukhasamācārā  subhojanāni  bhuñjitvā  nīvātesu  sayanesu  sayanti
yannūna   mayaṃ   samaṇesu   sakyaputtiyesu  pabbajeyyāma  tattha
bhikkhū   ceva   upaṭṭhahissanti   jīvako   ca   komārabhacco
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadanti . 2-4 Sī. ahamayyo. Ma. khvayyo. Yu. ahaṃ khoyyo.
@Rā. ahaṃ ayyo. ito paraṃ īdisameva.
@3-5 Ma. Yu. Rā. bhikkhusaṅgho. ito paraṃ īdisameva.
Tikicchissatīti  .  athakho  te  manussā bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ
yāciṃsu  .  te bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ . te bhikkhū ceva
upaṭṭhahiṃsu  jīvako  ca  komārabhacco  tikicchi  .  tena  kho pana
samayena  bhikkhū  bahū  gilāne  bhikkhū  upaṭṭhahantā  yācanabahulā
viññattibahulā  viharanti  gilānabhattaṃ  detha  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  detha
gilānabhesajjaṃ  dethāti  . jīvakopi komārabhacco bahū gilāne bhikkhū
tikicchanto aññataraṃ rājakiccaṃ parihāpesi.
   {101.1}  Aññataropi  puriso pañcahi ābādhehi phuṭṭho jīvakaṃ
komārabhaccaṃ upasaṅkamitvā etadavoca sādhu maṃ ācariya tikicchāhīti .
Ahaṃ khvayya bahukicco bahukaraṇīyo rājā ca me māgadho seniyo bimbisāro
upaṭṭhātabbo  itthāgārañca  buddhappamukho  ca  saṅgho nāhaṃ sakkomi
tikicchitunti  .  sabbaṃ  sāpateyyañca  te  ācariya  hotu  ahañca
te  dāso  sādhu maṃ ācariya tikicchāhīti . ahaṃ khvayya bahukicco
bahukaraṇīyo  rājā ca me māgadho seniyo bimbisāro upaṭṭhātabbo
itthāgārañca  buddhappamukho  ca  saṅgho nāhaṃ sakkomi tikicchitunti .
Athakho  tassa  purisassa  etadahosi  ime  kho samaṇā sakyaputtiyā
sukhasīlā  sukhasamācārā  subhojanāni  bhuñjitvā  nīvātesu  sayanesu
sayanti   yannūnāhaṃ  samaṇesu  sakyaputtiyesu  pabbajeyyaṃ  tattha
bhikkhū  ceva  upaṭṭhahissanti  jīvako  ca  komārabhacco  tikicchissati
sohaṃ    1-   arogo   vibbhamissāmīti   .   athakho
@Footnote: 1 Ma. somhi.
So  puriso  bhikkhū  upasaṅkamitvā  pabbajjaṃ  yāci  .  taṃ  bhikkhū
pabbājesuṃ  upasampādesuṃ  .  taṃ  bhikkhū  ceva  upaṭṭhahiṃsu  jīvako
ca  komārabhacco  tikicchi  . so arogo vibbhami . addasā kho
jīvako  komārabhacco  taṃ  purisaṃ  vibbhantaṃ  disvāna  taṃ  purisaṃ
etadavoca  nanu  tvaṃ ayya 1- bhikkhūsu pabbajito ahosīti . evaṃ
ācariyāti . kissa pana tvaṃ ayya 2- evarūpaṃ akāsīti . athakho
so  puriso  jīvakassa komārabhaccassa etamatthaṃ ārocesi . jīvako
komārabhacco  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma bhadantā
pañcahi ābādhehi phuṭṭhaṃ pabbājessantīti.
   {101.2} Athakho jīvako komārabhacco yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca sādhu bhante
ayyā  pañcahi ābādhehi phuṭṭhaṃ na pabbājeyyunti . athakho bhagavā
jīvakaṃ  komārabhaccaṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi
sampahaṃsesi.
   {101.3} Athakho jīvako komārabhacco bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito   samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi . athakho bhagavā
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
na bhikkhave pañcahi ābādhehi phuṭṭho pabbājetabbo yo pabbājeyya
@Footnote: 1-2 sabbattha ayyoti dissati.
Āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 148-151. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3036              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3036              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=101&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=101              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1233              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1233              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่