ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [121]  Tena  kho pana samayena sāmaṇerā bhikkhūsu agāravā
Appatissā  asabhāgavuttikā  1- viharanti . bhikkhū ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  sāmaṇerā bhikkhūsu agāravā appatissā
asabhāgavuttikā  viharissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi   bhikkhave   pañcahaṅgehi  samannāgatassa  sāmaṇerassa
daṇḍakammaṃ  kātuṃ  bhikkhūnaṃ  alābhāya  parisakkati  bhikkhūnaṃ  anatthāya
parisakkati  bhikkhūnaṃ  anāvāsāya  2-  parisakkati  bhikkhū  akkosati
paribhāsati  bhikkhū  bhikkhūhi  bhedeti  anujānāmi  bhikkhave  imehi
pañcahaṅgehi  samannāgatassa  sāmaṇerassa  daṇḍakammaṃ  kātunti .
Athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kiṃ  nu  kho  daṇḍakammaṃ kātabbanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ anujānāmi bhikkhave āvaraṇaṃ kātunti.
   {121.1} Tena kho pana samayena bhikkhū sāmaṇerānaṃ sabbaṃ saṅghārāmaṃ
āvaraṇaṃ karonti . sāmaṇerā ārāmaṃ pavisituṃ alabhamānā pakkamantipi
vibbhamantipi  titthiyesupi saṅkamanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na bhikkhave sabbo saṅghārāmo āvaraṇaṃ kātabbo yo kareyya āpatti
dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave yattha vā vasati yattha vā paṭikkamati tattha
āvaraṇaṃ kātunti.
   {121.2} Tena kho pana samayena bhikkhū sāmaṇerānaṃ mukhadvārikaṃ
āhāraṃ  āvaraṇaṃ  karonti  .  manussā  yāgupānampi  saṅghabhattaṃpi
karontā  sāmaṇere  evaṃ  vadenti  3-  etha  bhante  yāguṃ
pivatha   etha   bhante   bhattaṃ   bhuñjathāti  .  sāmaṇerā
@Footnote: 1 Yu. Rā. asabhāgavuttino .  2 Ma. Yu. avāsāya .  3 Yu. vadanti.
Evaṃ  vadenti  nāvuso  labbhā bhikkhūhi āvaraṇaṃ katanti . manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi nāma bhadantā sāmaṇerānaṃ
mukhadvārikaṃ  āhāraṃ  āvaraṇaṃ  karissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na bhikkhave mukhadvāriko āhāro āvaraṇaṃ kātabbo
yo kareyya āpatti dukkaṭassāti.
          Daṇḍakammavatthu niṭṭhitaṃ.
   [122]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū upajjhāye
anāpucchā  sāmaṇerānaṃ  āvaraṇaṃ  karonti  . upajjhāyā gavesanti
kathaṃ  nu  kho amhākaṃ sāmaṇerā na dissantīti . bhikkhū evamāhaṃsu
chabbaggiyehi  āvuso  bhikkhūhi  āvaraṇaṃ  katanti  .  upajjhāyā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū
amhe  anāpucchā  amhākaṃ  sāmaṇerānaṃ  āvaraṇaṃ  karissantīti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave upajjhāye anāpucchā
āvaraṇaṃ kātabbaṃ yo kareyya āpatti dukkaṭassāti.
   [123] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū therānaṃ bhikkhūnaṃ
sāmaṇere  apalāḷenti  therā  sāmaṃ  dantakaṭṭhampi  mukhodakampi
gaṇhantā  kilamanti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
aññassa   parisā  apalāḷetabbā  yo  apalāḷeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [124] Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa
Kaṇṭako  nāma  sāmaṇero  kaṇṭakiṃ  nāma  bhikkhuniṃ dūsesi . bhikkhū
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma sāmaṇero evarūpaṃ
anācāraṃ ācarissatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  dasahaṅgehi  samannāgataṃ  sāmaṇeraṃ  nāsetuṃ  pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  abrahmacārī  hoti  musāvādī  hoti
majjapāyī  hoti  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  micchādiṭṭhiko  hoti  bhikkhunīdūsako
hoti   anujānāmi   bhikkhave  imehi  dasahaṅgehi  samannāgataṃ
sāmaṇeraṃ nāsetunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 170-173. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3511              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3511              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=121&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=121              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1735              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1735              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]