ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

           Uposathakkhandhakaṃ
   [147] Tena kho pana samayena buddho bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe  pabbate  .  tena  kho  pana  samayena  aññatitthiyā
paribbājakā  cātuddase  paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitvā
dhammaṃ  bhāsanti  .  te manussā upasaṅkamanti dhammassavanāya . te
labhanti  aññatitthiyesu  paribbājakesu  pemaṃ  labhanti  pasādaṃ  labhanti
aññatitthiyā  paribbājakā  pakkhaṃ  .  athakho  rañño  māgadhassa
seniyassa  bimbisārassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso
parivitakko  udapādi  etarahi  kho  aññatitthiyā  paribbājakā
cātuddase  paṇṇarase  aṭṭhamiyā  ca  pakkhassa  sannipatitvā  dhammaṃ
bhāsanti  te  manussā  upasaṅkamanti  dhammassavanāya  te  labhanti
aññatitthiyesu   paribbājakesu   pemaṃ  labhanti  pasādaṃ  labhanti
aññatitthiyā  paribbājakā  pakkhaṃ  yannūna  ayyāpi  cātuddase
paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipateyyunti.
   {147.1}  Athakho  rājā  māgadho seniyo bimbisāro yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo
bimbisāro  bhagavantaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ  bhante  rahogatassa
paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  etarahi  kho
aññatitthiyā   paribbājakā   cātuddase   paṇṇarase   aṭṭhamiyā
ca    pakkhassa   sannipatitvā   dhammaṃ   bhāsanti   te
Manussā  upasaṅkamanti  dhammassavanāya  te  labhanti  aññatitthiyesu
paribbājakesu   pemaṃ   labhanti   pasādaṃ  labhanti  aññatitthiyā
paribbājakā  pakkhaṃ  yannūna  ayyāpi  cātuddase paṇṇarase aṭṭhamiyā
ca  pakkhassa  sannipateyyunti  sādhu  bhante  ayyāpi  cātuddase
paṇṇarase  aṭṭhamiyā  ca  pakkhassa  sannipateyyunti . athakho bhagavā
rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi
samuttejesi sampahaṃsesi . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro
bhagavatā  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito
sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  cātuddase
paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitunti.
   [148]  Tena kho pana samayena bhikkhū bhagavatā anuññātaṃ 1-
cātuddase  paṇṇarase  aṭṭhamiyā  ca  pakkhassa  sannipatitunti . te
cātuddase  paṇṇarase  aṭṭhamiyā  ca  pakkhassa  sannipatitvā  tuṇhī
nisīdanti  .  te  manussā  upasaṅkamanti  dhammassavanāya  .  te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
cātuddase  paṇṇarase  aṭṭhamiyā  ca  pakkhassa  sannipatitvā  tuṇhī
nisīdissanti  seyyathāpi  mūgasūkarā  nanu  nāma  sannipatitehi  dhammo
bhāsitabboti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
@Footnote: 1 Ma. anuññātā.
Khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave cātuddase
paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitvā dhammaṃ bhāsitunti.
   [149]  Athakho bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  yannūnāhaṃ  yāni  mayā  bhikkhūnaṃ  paññattāni
sikkhāpadāni  tāni  nesaṃ  pātimokkhuddesaṃ  anujāneyyaṃ  so nesaṃ
bhavissati  uposathakammanti  .  athakho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā
bhikkhū  āmantesi  idha  mayhaṃ  bhikkhave  rahogatassa  paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  yannūnāhaṃ  yāni mayā bhikkhūnaṃ
paññattāni  sikkhāpadāni  tāni  nesaṃ  pātimokkhuddesaṃ  anujāneyyaṃ
so  nesaṃ  bhavissati  uposathakammanti  anujānāmi bhikkhave pātimokkhaṃ
uddisituṃ  .  evañca pana bhikkhave uddisitabbaṃ . byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {149.1}   suṇātu  me  bhante  saṅgho  1-  yadi
@Footnote: 1 ito paraṃ sīhalapotthakaṃ ṭhapetvā sabbapotthakesu ajjuposatho paṇṇarasoti
@pāli paññāyati. sā pana yasmā idha divaso na tāva anuññāto hoti tathā hi
@vakkhati tena kho pana samayena bhikkhū bhagavatā pātimokkhuddeso anuññātoti devasikaṃ
@pātimokkhaṃ uddisantītiādiṃ sace idha divasaṃ anujāneyya te bhikkhū devasikaṃ na
@uddiseyyuṃ tasmā idha na yujjati divasassa pana anuññātakālato paṭṭhāya vaṭṭati.
@ayampana sīhalapotthakaṃ anuvattitvā sodhitoti veditabbo.
Saṅghassa  pattakallaṃ saṅgho uposathaṃ kareyya pātimokkhaṃ uddiseyya .
Kiṃ  saṅghassa  pubbakiccaṃ  .  pārisuddhiṃ  āyasmanto  ārocetha .
Pātimokkhaṃ  uddisissāmi  .  taṃ  sabbe  va santā sādhukaṃ suṇoma
manasikaroma  .  yassa  siyā  āpatti  so  āvikareyya asantiyā
āpattiyā  tuṇhībhavitabbaṃ  .  tuṇhībhāvena  kho  panāyasmante
parisuddhāti vedissāmi.
   {149.2} Yathā kho pana paccekapuṭṭhassa veyyākaraṇaṃ hoti evamevaṃ 1-
evarūpāya  parisāya  yāvatatiyaṃ  anussāvitaṃ hoti . yo pana bhikkhu
yāvatatiyaṃ  anussāviyamāne  saramāno  santiṃ  āpattiṃ  nāvikareyya
sampajānamusāvādassa  hoti  .  sampajānamusāvādo kho panāyasmanto
antarāyiko  dhammo  vutto  bhagavatā  tasmā  saramānena  bhikkhunā
āpannena  visuddhāpekkhena santī āpatti āvikātabbā . āvikatā
hissa phāsu hotīti.
   [150] Pātimokkhanti ādimetaṃ mukhametaṃ pamukhametaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
tena  vuccati pātimokkhanti . āyasmantoti piyavacanametaṃ garuvacanametaṃ
sagāravasappatissādhivacanametaṃ   āyasmantoti   .   uddisissāmīti
ācikkhissāmi  desessāmi  paññāpessāmi  paṭṭhapessāmi  vivarissāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. evameva.
Vibhajissāmi  uttānīkarissāmi  pakāsessāmi  .  tanti  pātimokkhaṃ
vuccati . sabbe va santāti yāvatikā tassā parisāya therā ca navā
ca majjhimā ca ete vuccanti sabbe va santāti . Sādhukaṃ suṇomāti
aṭṭhikatvā  manasikatvā  sabbaṃ cetasā samannāharāma . manasikaromāti
ekaggacittā  avikkhittacittā  avisāhaṭacittā  nisāmema  .  yassa
siyā  āpattīti  therassa  vā  navassa vā majjhimassa vā pañcannaṃ
vā   āpattikkhandhānaṃ   aññatarā   āpatti   sattannaṃ  vā
āpattikkhandhānaṃ  aññatarā  āpatti  .  so  āvikareyyāti
so  deseyya  so  vivareyya  so uttānīkareyya so pakāseyya
saṅghamajjhe vā gaṇamajjhe vā ekapuggale vā.
   {150.1}  Asantī nāma āpatti anajjhāpanno 1- vā hoti
āpajjitvā  vā  vuṭṭhito  2- . tuṇhībhavitabbanti adhivāsetabbaṃ na
byāharitabbaṃ 3- . parisuddhāti vedissāmīti jānissāmi dhāressāmi.
Yathā kho pana paccekapuṭṭhassa veyyākaraṇaṃ hotīti yathā ekena eko puṭṭho
byākareyya evamevaṃ tassā parisāya jānitabbaṃ maṃ pucchatīti. Evarūpā nāma
@Footnote: 1 Ma. Yu. anajjhāpannā .  2 avuṭṭhitā. tabbaṇṇanāyaṃ pana anajṇāpanno vā
@hoti āpajjitvā vā vuṭṭhitoti ettha yaṃ āpattiṃ bhikkhu na ajṇāpanno vā hoti
@āpajjitvā vā vuṭṭhito ayaṃ asantī nāma āpattīti evamattho veditabboti
@vuttaṃ . 3 Yu. na vyāhātabbaṃ.
Parisā  bhikkhuparisā  vuccati  .  yāvatatiyaṃ  anussāvitaṃ hotīti sakiṃpi
anussāvitaṃ  hoti  dutiyampi  anussāvitaṃ  hoti  tatiyampi  anussāvitaṃ
hoti  .  saramānoti  jānamāno  sañjānamāno  .  santī  nāma
āpatti ajjhāpanno 1- vā hoti āpajjitvā vā avuṭṭhito 2-.
   {150.2} Nāvikareyyāti na deseyya na vivareyya na uttānīkareyya
na  pakāseyya  saṅghamajjhe  vā gaṇamajjhe vā ekapuggale vā .
Sampajānamusāvādassa  hotīti  sampajānamusāvādo  3-  kiṃ  hoti .
Dukkaṭaṃ hoti . antarāyiko dhammo vutto bhagavatāti kissa antarāyiko.
Paṭhamassa   jhānassa  adhigamāya  antarāyiko  dutiyassa  jhānassa
adhigamāya  antarāyiko  tatiyassa  jhānassa  adhigamāya  antarāyiko
catutthassa  jhānassa  adhigamāya  antarāyiko  jhānānaṃ  vimokkhānaṃ
samādhīnaṃ  samāpattīnaṃ  nekkhammānaṃ  nissaraṇānaṃ  pavivekānaṃ  kusalānaṃ
dhammānaṃ  adhigamāya  antarāyiko  .  tasmāti  taṃkāraṇā .
Saramānenāti  jānamānena  sañjānamānena  .  visuddhāpekkhenāti
vuṭṭhātukāmena  visujjhitukāmena  .  santī nāma āpatti ajjhāpanno
vā hoti āpajjitvā vā avuṭṭhito . āvikātabbāti āvikātabbā
saṅghamajjhe  vā  gaṇamajjhe vā ekapuggale vā . āvikatā hissa
phāsu  hotīti kissa phāsu hoti . paṭhamassa jhānassa adhigamāya phāsu
hoti   dutiyassa  jhānassa  adhigamāya  phāsu  hoti  tatiyassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajjhāpannā .  2 avuṭṭhitā .  3 Ma. sampajānamsāvāde.
Jhānassa  adhigamāya  phāsu  hoti  catutthassa  jhānassa  adhigamāya
phāsu  hoti  jhānānaṃ  vimokkhānaṃ  samādhīnaṃ  samāpattīnaṃ nekkhammānaṃ
nissaraṇānaṃ pavivekānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ adhigamāya phāsu hotīti.
   [151] Tena kho pana samayena bhikkhū bhagavatā pātimokkhuddeso
anuññātoti  devasikaṃ  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  devasikaṃ  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ yo
uddiseyya  āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  uposathe
pātimokkhaṃ  uddisitunti  .  tena  kho pana samayena bhikkhū bhagavatā
uposathe   pātimokkhuddeso   anuññātoti   pakkhassa  tikkhattuṃ
pātimokkhaṃ   uddisanti   cātuddase  paṇṇarase  aṭṭhamiyā  ca
pakkhassa  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave pakkhassa
tikkhattuṃ   pātimokkhaṃ   uddisitabbaṃ  yo  uddiseyya  āpatti
dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  sakiṃ  pakkhassa  cātuddase vā
paṇṇarase vā pātimokkhaṃ uddisitunti.
   [152]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū yathāparisāya
pātimokkhaṃ  uddisanti  sakāya  sakāya parisāya . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  yathāparisāya  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ
sakāya  sakāya  parisāya  yo  uddiseyya  āpatti  dukkaṭassa .
Anujānāmi  bhikkhave  samaggānaṃ  uposathakammanti  .  athakho  bhikkhūnaṃ
etadahosi   bhagavatā   paññattaṃ   samaggānaṃ   uposathakammanti
Kittāvatā  nu  kho  sāmaggī  hoti  yāvatā  ekāvāso udāhu
sabbā  paṭhavīti  1- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave ettāvatā sāmaggī yāvatā ekāvāsoti.
   [153] Tena kho pana samayena āyasmā mahākappino rājagahe
viharati  maddakucchismiṃ  migadāye  .  athakho āyasmato mahākappinassa
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi
gaccheyyaṃ vāhaṃ uposathaṃ na vā gaccheyyaṃ gaccheyyaṃ vā saṅghakammaṃ na
vā  gaccheyyaṃ  athakhvāhaṃ  visuddho  paramāya  visuddhiyāti . athakho
bhagavā  āyasmato  mahākappinassa  cetasā  cetoparivitakkamaññāya
seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā bāhaṃ pasāreyya
pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva  gijjhakūṭe  pabbate
antarahito   maddakucchismiṃ   migadāye  āyasmato  mahākappinassa
pamukhe pāturahosi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane.
   {153.1}  Āyasmāpi  kho mahākappino bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho āyasmantaṃ mahākappinaṃ
bhagavā etadavoca nanu te kappina rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko udapādi gaccheyyaṃ vāhaṃ uposathaṃ na vā gaccheyyaṃ gaccheyyaṃ
vā saṅghakammaṃ na vā gaccheyyaṃ athakhvāhaṃ visuddho paramāya visuddhiyāti.
Evaṃ  bhante  .  tumhe  ce brāhmaṇā uposathaṃ na sakkarissatha
@Footnote: 1 Sī. puthuvīti.
Na  garukarissatha  na mānessatha na pūjessatha atha ko carahi uposathaṃ
sakkarissati  garukarissati  mānessati  pūjessati  gaccha  tvaṃ brāhmaṇa
uposathaṃ mā no agamāsi gacchevaṃ 1- saṅghakammaṃ mā no agamāsīti.
Evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā  mahākappino bhagavato paccassosi .
Athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  mahākappinaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā  seyyathāpi nāma balavā
puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya
evameva  maddakucchismiṃ  migadāye  āyasmato  mahākappinassa  pamukhe
antarahito gijjhakūṭe pabbate pāturahosi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 201-209. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=4132              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=4132              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=147&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=147              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=2360              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=2360              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่