ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [157]  Tena kho pana samayena bhikkhū anupariveṇiyaṃ pātimokkhaṃ
uddisanti  asaṅketena  .  āgantukā  bhikkhū  na  jānanti  kattha
vā 1- ajja uposatho kariyissatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Na  bhikkhave  anupariveṇiyaṃ  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  asaṅketena yo
uddiseyya  āpatti  dukkaṭassa  . anujānāmi bhikkhave uposathāgāraṃ
sammannitvā uposathaṃ kātuṃ yaṃ saṅgho ākaṅkhati vihāraṃ vā aḍḍhayogaṃ
vā pāsādaṃ vā hammiyaṃ vā guhaṃ vā. Evañca pana bhikkhave sammannitabbaṃ.
Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {157.1} suṇātu me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
itthannāmaṃ vihāraṃ uposathāgāraṃ sammanneyya. Esā ñatti.
   {157.2} Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ
uposathāgāraṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
vihārassa  uposathāgārassa  sammati  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya . sammato saṅghena itthannāmo vihāro uposathāgāraṃ.
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
@Footnote: 1 ayaṃ saddo atireko viya khāyati.
   [158]  Tena  kho  pana samayena aññatarasmiṃ āvāse dve
uposathāgārāni  sammatāni  honti  .  bhikkhū  ubhayattha  sannipatanti
idha  uposatho  kariyissati  idha  uposatho  kariyissatīti  . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  ekasmiṃ  āvāse  dve
uposathāgārāni sammannitabbāni yo sammanneyya āpatti dukkaṭassa .
Anujānāmi  bhikkhave  ekaṃ  samūhanitvā  ekattha  uposathaṃ kātuṃ .
Evañca  pana  bhikkhave  samūhantabbaṃ  . byattena bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {158.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho itthannāmaṃ uposathāgāraṃ samūhaneyya. Esā ñatti.
   {158.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  saṅgho  itthannāmaṃ
uposathāgāraṃ  samūhanati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
uposathāgārassa   samugghāto   so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so  bhāseyya . samūhataṃ saṅghena itthannāmaṃ uposathāgāraṃ . khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [159] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse atikhuddakaṃ
uposathāgāraṃ  sammataṃ hoti . tadahuposathe mahābhikkhusaṅgho sannipatito
hoti  .  bhikkhū  asammatāya bhūmiyā nisinnā pātimokkhaṃ assosuṃ .
Athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  bhagavatā  paññattaṃ  uposathāgāraṃ
sammannitvā  uposatho  kātabboti  mayañcamha  asammatāya  bhūmiyā
nisinnā  pātimokkhaṃ  assumhā 1- kato nu kho amhākaṃ uposatho
@Footnote: 1 Yu. assosumhā.
Akato nu khoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Sammatāya vā bhikkhave
bhūmiyā  nisinno  1- asammatāya vā yato pātimokkhaṃ suṇāti kato
vassa  uposatho  tenahi  bhikkhave saṅgho yāvamahantaṃ uposathamukhaṃ 2-
ākaṅkhati  tāvamahantaṃ  uposathamukhaṃ sammannatu . evañca pana bhikkhave
sammannitabbaṃ  .  paṭhamaṃ  nimittā  kittetabbā  nimitte  kittetvā
byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {159.1} suṇātu me bhante saṅgho yāvatā samantā nimittā
kittitā  yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho etehi nimittehi uposathamukhaṃ
sammanneyya. Esā ñatti.
   {159.2} Suṇātu me bhante saṅgho yāvatā samantā nimittā
kittitā  saṅgho  etehi  nimittehi  uposathamukhaṃ  sammannati .
Yassāyasmato  khamati  etehi  nimittehi  uposathamukhassa  sammati so
tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so bhāseyya . sammataṃ saṅghena etehi
nimittehi  uposathamukhaṃ  .  khamati saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ
dhārayāmīti.
   [160] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
navakā  bhikkhū  paṭhamataraṃ  sannipatitvā  na  tāva therā āgacchantīti
pakkamiṃsu  .  uposatho  vikālo  3- ahosi . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  tadahuposathe  therehi  bhikkhūhi
paṭhamataraṃ sannipatitunti
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisinnā . 2 sabbattha pamukhaṃ .  3 Ma. Yu. vikāle.
   [161]  Tena kho pana samayena rājagahe sambahulā āvāsā
samānasīmā  honti  .  tattha  bhikkhū  vivadanti  amhākaṃ  āvāse
uposatho kariyatu 1- amhākaṃ āvāse uposatho kariyatūti . Bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  idha  pana  bhikkhave  sambahulā āvāsā
samānasīmā  honti  tattha  bhikkhū  vivadanti  amhākaṃ  āvāse
uposatho  kariyatu  amhākaṃ  āvāse  uposatho  kariyatūti  tehi
bhikkhave  bhikkhūhi  sabbeheva ekajjhaṃ sannipatitvā uposatho kātabbo
yattha  vā  pana  thero  bhikkhu viharati tattha sannipatitvā uposatho
kātabbo  na  tveva  vaggena  saṅghena  uposatho  kātabbo yo
kareyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 211-214. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=4337              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=4337              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=157&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=55              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]