ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [175]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
codanāvatthu  2-  tena cārikaṃ pakkāmi anupubbena cārikaṃ caramāno
yena  codanāvatthu  tadavasari  . tena kho pana samayena aññatarasmiṃ
āvāse sambahulā bhikkhū viharanti . tattha thero bhikkhu bālo hoti
abyatto . so na jānāti uposathaṃ vā uposathakammaṃ vā pātimokkhaṃ
vā pātimokkhuddesaṃ vā . athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi bhagavatā
paññattaṃ  therādhikaṃ  pātimokkhanti  ayañca  amhākaṃ  thero  bālo
abyatto  na  jānāti  uposathaṃ  vā  uposathakammaṃ vā pātimokkhaṃ
vā  pātimokkhuddesaṃ  vā  kathaṃ nu kho amhehi paṭipajjitabbanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave yo tattha bhikkhu
byatto paṭibalo tassādheyyaṃ pātimokkhanti.
   [176] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  bhikkhū  viharanti  bālā  abyattā  .  te na jānanti
uposathaṃ  vā  uposathakammaṃ  vā  pātimokkhaṃ  vā  pātimokkhuddesaṃ
vā . te theraṃ ajjhesiṃsu uddisatu bhante thero pātimokkhanti .
So evamāha na me āvuso vattatīti . dutiyaṃ theraṃ 3- ajjhesiṃsu
@Footnote: 1 Ma. Yu. aññatitthiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ .  Sī. aññatitthiyabhāṇavāraṃ ekādasamaṃ.
@2 codanāvatthu nāma ekaṃ nagaranti taṭṭīkā .  3 Ma. Yu. dutiyatheraṃ.
Uddisatu  bhante  thero  pātimokkhanti  . sopi evamāha na me
āvuso  vattatīti  .  tatiyaṃ  theraṃ  1- ajjhesiṃsu uddisatu bhante
thero pātimokkhanti . sopi  evamāha na me āvuso vattatīti.
Eteneva  upāyena  yāvasaṅghanavakaṃ  ajjhesiṃsu  uddisatu  āyasmā
pātimokkhanti  .  sopi  evamāha  na  me  bhante  vattatīti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {176.1}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā bhikkhū viharanti bālā abyattā . te na jānanti uposathaṃ
vā uposathakammaṃ vā pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā. Te theraṃ
ajjhesanti uddisatu bhante thero pātimokkhanti . so evaṃ vadeti
na  me āvuso vattatīti . dutiyaṃ theraṃ ajjhesanti uddisatu bhante
thero pātimokkhanti . sopi evaṃ vadeti na me āvuso vattatīti.
Tatiyaṃ  theraṃ  ajjhesanti  uddisatu  bhante  thero pātimokkhanti .
Sopi evaṃ vadeti na me āvuso vattatīti . eteneva upāyena
yāvasaṅghanavakaṃ  ajjhesanti  uddisatu  āyasmā  pātimokkhanti .
Sopi evaṃ vadeti na me bhante vattatīti . tehi bhikkhave bhikkhūhi
eko  bhikkhu  sāmantā  āvāsā  sajjukaṃ  pāhetabbo gacchāvuso
saṅkhittena   vā  vitthārena  vā  pātimokkhaṃ  pariyāpuṇitvā
āgacchāti.
   {176.2} Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi ko 2- nu kho pāhetabboti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatiyatharaṃ .  2 Ma. Yu. kena nukho.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave therena bhikkhunā
navakaṃ  bhikkhuṃ  āṇāpetunti  .  therena  āṇattā navā bhikkhū na
gacchanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave therena
āṇattena  agilānena  na  gantabbaṃ  yo  na  gaccheyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [177]  Athakho  bhagavā  codanāvatthusmiṃ  yathābhirantaṃ viharitvā
punadeva  rājagahaṃ  paccāgacchi  .  tena kho pana samayena manussā
bhikkhū  piṇḍāya  carante  pucchanti  katimī 1- bhante pakkhassāti .
Bhikkhū  evamāhaṃsu  na  kho  mayaṃ  āvuso  jānāmāti . manussā
ujjhāyanti   khīyanti   vipācenti   pakkhagaṇanamattampime   samaṇā
sakyaputtiyā  na  jānanti  kimpanime  aññaṃ  kiñci  kalyāṇaṃ
jānissantīti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
pakkhagaṇanaṃ  uggahetunti  .  athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kena  nu
kho  pakkhagaṇanā  uggahetabbāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave sabbeheva pakkhagaṇanaṃ uggahetunti.
   {177.1} Tena kho pana samayena manussā bhikkhū piṇḍāya carante
pucchanti  kīvatikā  bhante  bhikkhūti  .  bhikkhū  evamāhaṃsu  na kho
mayaṃ  āvuso  jānāmāti  . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
aññamaññampime  samaṇā  sakyaputtiyā  na  jānanti  kimpanime  aññaṃ
@Footnote: 1 Sī. katamī.
Kiñci  kalyāṇaṃ  jānissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  bhikkhū  gaṇetunti  . athakho bhikkhūnaṃ etadahosi
kadā nu kho bhikkhū gaṇetabbāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave tadahuposathe nāmamattena 1-  vā gaṇetuṃ salākaṃ
vā gahetunti 2-.
   [178] Tena kho pana samayena bhikkhū ajānantā ajjuposathoti
dūraṃ  gāmaṃ piṇḍāya gacchanti 3- . te uddissamānepi pātimokkhe
āgacchanti uddiṭṭhamattepi āgacchanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave ārocetuṃ ajjuposathoti . Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi
kena nu kho ārocetabboti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave therena bhikkhunā kālavato ārocetunti. Tena kho pana samayena
aññataro thero kālavato nassari 4-. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave bhattakālepi ārocetunti . bhattakālepi nassari.
Bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave yaṃ kālaṃ sarati
taṃ kālaṃ ārocetunti.
   [179] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse uposathāgāraṃ
uklāpaṃ  hoti  .  āgantukā  bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti
@Footnote: 1 Ma. nāmaggena . Yu. gaṇamaggena Sī. nāmattena .  2 gāhetuntipi pāṭho.
@3 Ma. Yu. caranti .  4 Ma. Yu. nassarati.
Kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū  uposathāgāraṃ na sammajjissantīti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave uposathāgāraṃ sammajjitunti.
Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kena nu kho uposathāgāraṃ sammajjitabbanti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave therena bhikkhunā navaṃ
bhikkhuṃ āṇāpetunti . therena āṇattā navā bhikkhū na sammajjanti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Na bhikkhave therena āṇattena agilānena
na sammajjitabbaṃ yo na sammajjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {179.1} Tena kho pana samayena uposathāgāre āsanaṃ appaññattaṃ
hoti . bhikkhū chamāyaṃ nisīdanti . Gattānipi cīvarānipi paṃsukitāni honti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi bhikkhave uposathāgāre āsanaṃ
paññāpetunti . athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kena nu kho uposathāgāre
āsanaṃ paññāpetabbanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi
bhikkhave therena bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetunti . Therena āṇattā
navā bhikkhū āsanaṃ 1- na paññāpenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Na bhikkhave therena āṇattena agilānena āsanaṃ 1- na paññāpetabbaṃ
yo na paññāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {179.2} Tena kho pana samayena uposathāgāre padīpo na hoti.
Bhikkhu  andhakāre  kāyampi  cīvarampi  akkamanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  uposathāgāre
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Padīpaṃ kātunti . athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kena nu kho uposathāgāre
padīpo  kātabboti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave therena bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetunti . Therena āṇattā
navā bhikkhū na padīpenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na bhikkhave
therena  āṇattena  agilānena nappadīpetabbo 1- yo nappadīpeyya
āpatti dukkaṭassāti 2-.
   [180] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū bālā abyattā
@Footnote: 1 nappadīpetabbaṃ . 2 ito paraṃ pānīyaparibhojanīyupaṭṭhapanavatthu Ma. Yu. potthakesu
@evaṃ dissati tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse āvāsikā bhikkhū neva
@pānīyaṃ upaṭṭhāpenti na paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpenti. āgantukā bhikkhū ujjhāyanti
@khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āvāsikā bhikkhū neva pānīyaṃ upaṭṭhāpessanti na
@paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpessantīti. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. anujānāmi
@bhikkhave pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetunti. athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kena
@nu kho pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbanti. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
@anujānāmi bhikkhave therena bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetunti. therena āṇattā navā
@bhikkhū na upaṭṭhāpenti. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. na bhikkhave therena āṇattena
@agilānena na upaṭṭhāpetabbaṃ yo na upaṭṭhāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
Disaṅgamikā  ācariyupajjhāye  na 1- āpucchiṃsu . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ.
   {180.1}  Idha pana bhikkhave sambahulā bhikkhū bālā abyattā
disaṅgamikā  ācariyupajjhāye na 1- āpucchanti . te 2- bhikkhave
ācariyupajjhāyehi  pucchitabbā kahaṃ gamissatha kena saddhiṃ gamissathāti .
Te ce bhikkhave bālā abyattā aññe bāle abyatte apadiseyyuṃ
na  bhikkhave  ācariyupajjhāyehi  anujānitabbā  anujāneyyuṃ  ce
āpatti dukkaṭassa . te ce 3- bhikkhave bālā abyattā ananuññātā
ācariyupajjhāyehi gaccheyyuñce 4- āpatti dukkaṭassa.
   {180.2} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse sambahulā bhikkhū
viharanti bālā abyattā . te na jānanti uposathaṃ vā uposathakammaṃ
vā  pātimokkhaṃ  vā  pātimokkhuddesaṃ  vā . tattha añño bhikkhu
āgacchati  bahussuto  āgatāgamo  dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo
paṇḍito  byatto  medhāvī  lajjī  kukkuccako sikkhākāmo . tehi
bhikkhave bhikkhūhi so bhikkhu saṅgahetabbo anuggahetabbo upalāpetabbo
upaṭṭhāpetabbo   cuṇṇena   mattikāya  dantakaṭṭhena  mukhodakena
no  ce  saṅgaṇheyyuṃ  anuggaṇheyyuṃ  upalāpeyyuṃ  upaṭṭhāpeyyuṃ
cuṇṇena mattikāya dantakaṭṭhena mukhodakena āpatti dukkaṭassa.
   {180.3} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā
@Footnote: 1 Ma. nasaddo natthi .  2 sabbattha tehīti dissati .  3 Ma. ca.
@4 Yu. gaccheyyuṃ. Sī. gaccheyyuñceva.
Bhikkhū  viharanti  bālā  abyattā . te na jānanti uposathaṃ vā
uposathakammaṃ  vā  pātimokkhaṃ  vā  pātimokkhuddesaṃ  vā . tehi
bhikkhave  bhikkhūhi eko bhikkhu sāmantā āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo
gacchāvuso  saṅkhittena  vā vitthārena vā pātimokkhaṃ pariyāpuṇitvā
āgacchāti  .  evañcetaṃ  labhetha  iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha
tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  sabbeheva  yattha  jānanti  uposathaṃ  vā
uposathakammaṃ  vā pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā so āvāso
gantabbo no ce gaccheyyuṃ āpatti dukkaṭassa.
   {180.4}  Idha  pana  bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse sambahulā
bhikkhū vassaṃ vasanti bālā abyattā . te na jānanti uposathaṃ vā
uposathakammaṃ  vā  pātimokkhaṃ  vā  pātimokkhuddesaṃ  vā . tehi
bhikkhave  bhikkhūhi eko bhikkhu sāmantā āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo
gacchāvuso  saṅkhittena  vā vitthārena vā pātimokkhaṃ pariyāpuṇitvā
āgacchāti . evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha eko
bhikkhu sattāhakālikaṃ pāhetabbo gacchāvuso saṅkhittena vā vitthārena
vā  pātimokkhaṃ  pariyāpuṇitvā  āgacchāti  .  evañcetaṃ  labhetha
iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha na bhikkhave tehi bhikkhūhi tasmiṃ āvāse
vassaṃ vasitabbaṃ vaseyyuṃ ce āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 227-234. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=4668              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=4668              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=175&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=60              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3069              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3069              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่