ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [191] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatiṃsu cattāro vā atirekā vā .
Te  na  jāniṃsu atthaññe 1- āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ  akaṃsu
pātimokkhaṃ  uddisiṃsu . tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe 2-
āvāsikā bhikkhū āgacchiṃsu bahutarā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {191.1}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā
te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddissamāne pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā  . tehi bhikkhave
bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.2} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā . te na
jānanti  atthaññe  āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te dhammasaññino
@Footnote: 1 atthi aññeti padacchedo .  2 atha aññeti padacchedo.
Vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ  karonti  pātimokkhaṃ
uddisanti  .  tehi  uddissamāne  pātimokkhe athaññe āvāsikā
bhikkhū  āgacchanti  samasamā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  avasesaṃ
sotabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.3}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddissamāne pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ
suuddiṭṭhaṃ avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.4}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā  . tehi bhikkhave
bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.5}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
Dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ  karonti
pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi  uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe
āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  samasamā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ
tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.6}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ
suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ  santike  pārisuddhi  ārocetabbā . uddesakānaṃ
anāpatti.
   {191.7}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
avuṭṭhitāya  parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā .
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ . uddesakānaṃ
anāpatti.
   {191.8}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
Vā  .  te na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
avuṭṭhitāya   parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ santike
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.9}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
ekaccāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti
bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ .
Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.10} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
ekaccāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā .pe. thokatarā . uddiṭṭhaṃ suuddiṭṭhaṃ tesaṃ santike pārisuddhi
ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.11} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū āgacchanti
bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ .
Uddesakānaṃ anāpatti.
   {191.12} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ santike
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti.
         Anāpattipaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [192]  Idha  pana  bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te  jānanti  atthaññe  āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  1- uposathaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggasaññino. ito paraṃ īdisameva.
Karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddissamāne pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā  . tehi bhikkhave
bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  .  uddesakānaṃ  āpatti
dukkaṭassa   .pe.   athaññe   āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti
samasamā  .pe. thokatarā . uddiṭṭhaṃ suuddiṭṭhaṃ avasesaṃ sotabbaṃ .
Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa.
   {192.1}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  .  te
dhammasaññino   vinayasaññino   vaggā   samaggasaññino   uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā  . tehi bhikkhave
bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  .  uddesakānaṃ  āpatti
dukkaṭassa  .pe.  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  samasamā
.pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ santike pārisuddhi
ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa.
   {192.2}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te  jānanti  atthaññe  āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
Avuṭṭhitāya  parisāya  .pe.  ekaccāya  vuṭṭhitāya  parisāya .pe.
Sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū āgacchanti
bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ .
Uddesakānaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū
āgacchanti  samasamā  .pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ
tesaṃ  santike  pārisuddhi  ārocetabbā  .  uddesakānaṃ āpatti
dukkaṭassa.
      Vaggāsamaggasaññino 1- paṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [193]  Idha  pana  bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te  jānanti  atthaññe  āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te  kappati  nu  kho amhākaṃ uposatho kātuṃ na nu kho kappatīti
vematikā uposathaṃ karonti pātimokkhaṃ uddisanti . tehi uddissamāne
pātimokkhe  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā .
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ . uddesakānaṃ
āpatti  dukkaṭassa  .pe.  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti
samasamā  .pe. thokatarā . uddiṭṭhaṃ suuddiṭṭhaṃ avasesaṃ sotabbaṃ .
Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa.
   {193.1}   Idha  pana  bhikkhave  aññatarasmiṃ  āvāse
tadahuposathe   sambahulā   āvāsikā   bhikkhū   sannipatanti
cattāro  vā  atirekā vā . te jānanti atthaññe āvāsikā
@Footnote: 1 Ma. vaggāvaggasaññino .... Yu. vaggāvaggasaññi ....
Bhikkhū  anāgatāti  .  te kappati nu kho amhākaṃ uposatho kātuṃ
na  nu  kho  kappatīti  vematikā  uposathaṃ  karonti  pātimokkhaṃ
uddisanti  .  tehi  uddiṭṭhamatte  pātimokkhe  .pe. avuṭṭhitāya
parisāya  .pe.  ekaccāya  vuṭṭhitāya  parisāya  .pe.  sabbāya
vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā .
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ . uddesakānaṃ
āpatti  dukkaṭassa  .pe.  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ santike
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa.
         Vematikapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [194]  Idha  pana  bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  .  te
kappateva  amhākaṃ  uposatho  kātuṃ  na  amhākaṃ  na  kappatīti
kukkuccapakatā  uposathaṃ  karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi
uddissamāne  pātimokkhe  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti
bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ .
Uddesakānaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū
āgacchanti  samasamā  .pe.  thokatarā  .  uddiṭṭhaṃ  suuddiṭṭhaṃ
avasesaṃ  sotabbaṃ  .  uddesakānaṃ  āpatti dukkaṭassa . idha pana
Bhikkhave  aññatarasmiṃ  āvāse  tadahuposathe  sambahulā  āvāsikā
bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā  vā . te jānanti
atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  . te kappateva amhākaṃ
uposatho  kātuṃ  na  amhākaṃ  na  kappatīti  kukkuccapakatā uposathaṃ
karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe
.pe.  avuṭṭhitāya  parisāya  .pe.  ekaccāya  vuṭṭhitāya parisāya
.pe.  sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū
āgacchanti  bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ
uddisitabbaṃ  .  uddesakānaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  athaññe
āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  samasamā .pe. thokatarā . uddiṭṭhaṃ
suuddiṭṭhaṃ  tesaṃ  santike  pārisuddhi  ārocetabbā . uddesakānaṃ
āpatti dukkaṭassa.
         Kukkuccapakatapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [195]  Idha  pana  bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te  jānanti  atthaññe  āvāsikā bhikkhū anāgatāti .
Te nassantete 1- vinassantete ko tehi atthoti bhedapurekkhārā
uposathaṃ  karonti  pātimokkhaṃ  uddisanti  .  tehi  uddissamāne
pātimokkhe  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā .
@Footnote: 1 nassantu eteti padacchedo.
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ . uddesakānaṃ
āpatti  thullaccayassa  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā  .pe. thokatarā . uddiṭṭhaṃ usuddiṭṭhaṃ avasesaṃ sotabbaṃ .
Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa.
   {195.1}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā.
Te  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  .  te
nassantete vinassantete ko tehi atthoti bhedapurekkhārā uposathaṃ
karonti pātimokkhaṃ uddisanti . tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe .pe.
Avuṭṭhitāya parisāya .pe. ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya .pe. Sabbāya
vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā .
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ . uddesakānaṃ
āpatti  thullaccayassa  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā .pe. thokatarā . uddiṭṭhaṃ suuddiṭṭhaṃ tesaṃ santike pārisuddhi
ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa.
        Kedapurekkhārapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
          Pañcavīsatitikaṃ niṭṭhitaṃ.
   [196]  Idha  pana  bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatanti  cattāro  vā  atirekā
vā  .  te  na  jānanti  aññe  āvāsikā  bhikkhū  antosīmaṃ
Okkamantīti  .pe.  te  na  jānanti  aññe  āvāsikā  bhikkhū
antosīmaṃ  okkantāti  .pe.  te  na passanti aññe āvāsike
bhikkhū  antosīmaṃ  okkamante  .pe.  te  na  passanti  aññe
āvāsike  bhikkhū  antosīmaṃ  okkante  .pe.  te  na  suṇanti
aññe  āvāsikā  bhikkhū  antosīmaṃ  okkamantīti  .pe.  te na
suṇanti  aññe  āvāsikā  bhikkhū  antosīmaṃ  okkantāti  .pe.
Āvāsikena  āvāsikā  ...  ekasatapañcasattatitikanayato āvāsikena
āgantukā   āgantukena  āvāsikā  āgantukena  āgantukāti
peyyālamukhena satta tikasatāni honti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 251-261. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=5156              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=5156              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=191&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=191              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3221              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3221              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]