ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [25] Tena kho pana samayena bārāṇasiyaṃ yaso nāma kulaputto
seṭṭhiputto  sukhumālo  hoti  .  tassa  tayo  pāsādā  honti
@Footnote: 1 vimuttamhītipi pāṭho.
Eko  hemantiko  eko gimhiko eko vassiko . so vassike
pāsāde cattāro māse 1- nippurisehi turiyehi paricārayamāno 2-
na heṭṭhāpāsādaṃ 3- orohati . athakho yasassa kulaputtassa pañcahi
kāmaguṇehi  samappitassa  samaṅgibhūtassa  paricārayamānassa paṭikacceva 4-
niddā  okkami  parijanassapi  pacchā niddā okkami . sabbarattiyo
ca telappadīpo jhāyati.
   {25.1} Athakho yaso kulaputto paṭikacceva pabujjhitvā 5- addasa
sakaṃ parijanaṃ supantaṃ aññissā kacche vīṇaṃ aññissā kaṇṭhe mudiṅgaṃ 6-
aññissā ure 7- ālambaraṃ aññaṃ 8- vikesikaṃ aññaṃ vikheḷikaṃ aññā 9-
vippalapantiyo  hatthappattaṃ  susānaṃ  maññe  .  disvānassa ādīnavo
pāturahosi nibbidāya cittaṃ saṇṭhāsi . athakho yaso kulaputto udānaṃ
udānesi upaddūtaṃ vata bho upassaṭṭhaṃ vata bhoti.
   {25.2}  Athakho  yaso kulaputto suvaṇṇapādukāyo ārohitvā
yena  nivesanadvāraṃ  tenupasaṅkami  .  amanussā dvāraṃ vivariṃsu mā
yasassa  kulaputtassa  koci  antarāyamakāsi  agārasmā  anagāriyaṃ
@Footnote: 1 Sī. vassike māse .  2 Ma. Yu. paricāriyamāno .  3 Yu. heṭṭhāpāsādā.
@4 Sī. Yu. paṭigacceva .  5 Yu. Rā. paṭibujjhitvā.
@6 Sī. Yu. mutiṅgaṃ. so pana mrdaṅgoti sakaṭasaddena na sameti.
@7 Sī. Ma. Yu. Rā. kacche . 8 Po. aññissā vikesikaṃ vā vikheḷikaṃ
@vippalapantiyo. 9 sabbattha na dissatāyaṃ pāṭho aññatra
@rāmaññapotthakā. ayampana taṃ anuvattitvā sodhitoti veditabbo.
Pabbajjāyāti  .  athakho  yaso  kulaputto  yena  nagaradvāraṃ
tenupasaṅkami  .  amanussā  dvāraṃ  vivariṃsu  mā yasassa kulaputtassa
koci  antarāyamakāsi  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti .
Athakho yaso kulaputto yena isipatanaṃ migadāyo tenupasaṅkami.
   [26]  Tena  kho  pana  samayena bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  ajjhokāse  caṅkamati  1- . addasā kho bhagavā yasaṃ
kulaputtaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  caṅkamā  orohitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  yaso  kulaputto  bhagavato
avidūre  udānaṃ  udānesi  upaddūtaṃ  vata  bho  upassaṭṭhaṃ  vata
bhoti  .  athakho  bhagavā  yasaṃ  kulaputtaṃ etadavoca idaṃ kho yasa
anupaddūtaṃ  idaṃ  anupassaṭṭhaṃ  ehi  yasa  nisīda  dhammaṃ  te
desessāmīti.
   {26.1}  Athakho  yaso  kulaputto  idaṃ  kira anupaddūtaṃ idaṃ
anupassaṭṭhanti   haṭṭho   udaggo   suvaṇṇapādukāhi  orohitvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnassa  kho  yasassa kulaputtassa
bhagavā  anupubbikathaṃ  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ
kāmānaṃ  ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi .
Yadā   bhagavā  aññāsi  yasaṃ  kulaputtaṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ
vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ  atha  yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā
dhammadesanā  taṃ  pakāsesi  dukkhaṃ  samudayaṃ  nirodhaṃ  maggaṃ .
@Footnote: 1 Po. caṅkami.
Seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ
paṭiggaṇheyya  evameva  yasassa  kulaputtassa  tasmiṃyevāsane  virajaṃ
vītamalaṃ   dhammacakkhuṃ   udapādi   yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti.
   [27]  Athakho  yasassa  kulaputtassa mātā pāsādaṃ abhirūhitvā
yasaṃ  kulaputtaṃ  apassantī  yena  seṭṭhī  gahapati  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  seṭṭhiṃ  gahapatiṃ  etadavoca  putto  te  gahapati
yaso  na  dissatīti  .  athakho  seṭṭhī gahapati catuddisā assadūte
uyyojetvā  sāmaññeva  yena  isipatanaṃ  migadāyo tenupasaṅkami .
Addasā  kho  seṭṭhī  gahapati  suvaṇṇapādukānaṃ  nikkhepaṃ  disvāna
taññeva anugamā 1- . addasā kho bhagavā seṭṭhiṃ gahapatiṃ dūrato va
āgacchantaṃ  .  disvāna  bhagavato  etadahosi  yannūnāhaṃ  tathārūpaṃ
iddhābhisaṅkhāraṃ  abhisaṅkhareyyaṃ  yathā  seṭṭhī  gahapati  idha  nisinno
idha nisinnaṃ yasaṃ kulaputtaṃ na passeyyāti.
   {27.1} Athakho bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkharesi .
Athakho seṭṭhī gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
etadavoca api 2- bhante bhagavā yasaṃ kulaputtaṃ passeyyāti 3-. Tenahi
gahapati nisīda appeva nāma tvaṃ idha nisinno idha nisinnaṃ yasaṃ kulaputtaṃ
passeyyāsīti  .  athakho seṭṭhī gahapati idheva kirāhaṃ nisinno idha
@Footnote: 1 Po. anupagamma. Ma. Yu. anugamāsi .  2 Rā. apin .  3 Po. passeyyāsīti.
Nisinnaṃ  yasaṃ  kulaputtaṃ  passissāmīti  haṭṭho  udaggo  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinnassa kho seṭṭhissa
gahapatissa   bhagavā   anupubbikathaṃ   kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ
sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme
ānisaṃsaṃ  pakāsesi  .  yadā  bhagavā  aññāsi  seṭṭhiṃ  gahapatiṃ
kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ  atha
yā  buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ
nirodhaṃ maggaṃ.
   {27.2}  Seyyathāpi  nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva
rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  seṭṭhissa  gahapatissa  tasmiṃyevāsane
virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti  .  athakho  seṭṭhī  gahapati  diṭṭhadhammo  pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti 1- evamevaṃ 2- bhagavatā anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. dakkhintīti .  2 evamevāti sabbattha dissati.
Gatanti. So ca loke paṭhamaṃ upāsako ahosi tevāciko.
   [28]  Athakho  yasassa  kulaputtassa pituno dhamme desiyamāne
yathādiṭṭhaṃ  yathāviditaṃ  bhūmiṃ  paccavekkhantassa  anupādāya  āsavehi
cittaṃ  vimucci  . athakho bhagavato etadahosi yasassa kho kulaputtassa
pituno  dhamme  desiyamāne yathādiṭṭhaṃ yathāviditaṃ bhūmiṃ paccavekkhantassa
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttaṃ  abhabbo  kho yaso kulaputto
hīnāyāvattitvā  kāme  paribhuñjituṃ  seyyathāpi  pubbe āgārikabhūto
yannūnāhaṃ  taṃ  iddhābhisaṅkhāraṃ  paṭippassambheyyanti  . athakho bhagavā
taṃ  iddhābhisaṅkhāraṃ  paṭippassambhesi  .  addasā kho seṭṭhī gahapati
yasaṃ  kulaputtaṃ  nisinnaṃ  disvāna  yasaṃ  kulaputtaṃ  etadavoca  mātā
te tāta yasa paridevi sokasamāpannā 1- dehi mātuyā 2- jīvitanti.
   {28.1} Athakho yaso kulaputto bhagavantaṃ ullokesi . athakho
bhagavā  seṭṭhiṃ  gahapatiṃ  etadavoca  taṃ  kiṃ  maññasi gahapati yasassa
kulaputtassa sekhena ñāṇena sekhena dassanena dhammo diṭṭho seyyathāpi
tayā  tassa  yathādiṭṭhaṃ  yathāviditaṃ  bhūmiṃ  paccavekkhantassa anupādāya
āsavehi  cittaṃ vimuttaṃ bhabbo nu kho yaso gahapati hīnāyāvattitvā
kāme  paribhuñjituṃ  seyyathāpi  pubbe āgārikabhūtoti .  no hetaṃ
bhanteti  . yasassa kho gahapati kulaputtassa sekhena ñāṇena sekhena
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. paridevasokasampannā. Rā. paridevi sokasamuppannā .  2 Yu. mātu.
Dassanena  dhammo  diṭṭho  [1]-  seyyathāpi tayā tassa yathādiṭṭhaṃ
yathāviditaṃ  bhūmiṃ  paccavekkhantassa  anupādāya  āsavehi cittaṃ vimuttaṃ
abhabbo  kho  gahapati  yaso  kulaputto  hīnāyāvattitvā  kāme
paribhuñjituṃ  seyyathāpi  pubbe  āgārikabhūtoti  .  lābhā  bhante
yasassa  kulaputtassa  suladdhaṃ  bhante  yasassa  kulaputtassa  yathā
yasassa  kulaputtassa  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttaṃ adhivāsetu
me  bhante  bhagavā  ajjatanāya  bhattaṃ  yasena  kulaputtena
pacchāsamaṇenāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {28.2}  Athakho  seṭṭhī  gahapati  bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi .
Athakho  yaso  kulaputto  acirappakkante  seṭṭhimhi  gahapatimhi
bhagavantaṃ  etadavoca  labheyyāhaṃ  bhante  bhagavato  santike pabbajjaṃ
labheyyaṃ  upasampadanti  .  ehi  bhikkhūti bhagavā avoca svākkhāto
dhammo cara brahmacariyanti 2- . sā va tassa āyasmato upasampadā
ahosi.
   Tena kho pana samayena satta loke arahanto honti.
        Yasassa pabbajjā 3- niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Ma. vidito .  2 imasmiṃ ṭhāne katthaci sammā dukkhassa antakiriyāyāti
@pakkhittaṃ. tampana yasmā tenāyasmatā dukkhassanto kato ahosi natthi tassa
@uttariṃ karaṇīyaṃ tasmā atirekanti daṭṭhabbaṃ .  3 Yu. yasapabbajjā.
   [29]  Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
āyasmatā  yasena  pacchāsamaṇena  yena  seṭṭhissa  gahapatissa
nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi .
Athakho  āyasmato  yasassa  mātā  ca  purāṇadutiyikā  ca  yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  tāsaṃ  bhagavā  anupubbikathaṃ  kathesi seyyathīdaṃ
dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ
nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi.
   {29.1}  Yadā  tā  bhagavā  aññāsi  kallacittā muducittā
vinīvaraṇacittā   udaggacittā  pasannacittā  atha  yā  buddhānaṃ
sāmukkaṃsikā  dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ .
Seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ
paṭiggaṇheyya  evameva  tāsaṃ tasmiṃyevāsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  tā
diṭṭhadhammā  pattadhammā  viditadhammā  pariyogāḷhadhammā  tiṇṇavicikicchā
vigatakathaṃkathā   vesārajjappattā   aparappaccayā  satthu  sāsane
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante seyyathāpi
bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ
dhāreyya   cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  bhagavatā
anekapariyāyena   dhammo   pakāsito   etā   mayaṃ  bhante
Bhagavantaṃ   saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsikāyo
no  bhagavā  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetā saraṇaṃ gatāti . tā
ca  loke  paṭhamaṃ upāsikā ahesuṃ tevācikā . athakho āyasmato
yasassa  mātā  ca  pitā  ca  purāṇadutiyikā  ca  bhagavantañca
āyasmantañca  yasaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  athakho  bhagavā  āyasmato yasassa mātarañca
pitarañca   purāṇadutiyikañca   dhammiyā   kathāya   sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [30]  Assosuṃ  kho āyasmato yasassa cattāro gihisahāyakā
bārāṇasiyaṃ  seṭṭhānuseṭṭhīnaṃ  kulānaṃ  puttā  vimalo  subāhu puṇṇaji
gavampati  yaso  kira  kulaputto  kesamassuṃ  ohāretvā kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitoti . sutvāna
nesaṃ etadahosi na hi nūna 1- so orako dhammavinayo na sā orakā 2-
pabbajjā  yattha  yaso  kulaputto kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti . te [3]-
yenāyasmā  yaso  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  yasaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . athakho āyasmā yaso te cattāro
gihisahāyake    ādāya    yena    bhagavā   tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Sī. nahanūna .  2 Sī. orikā .  3 Yu. cattāro janā.
Upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā yaso etadavoca ime me bhante cattāro
gihisahāyakā  bārāṇasiyaṃ  seṭṭhānuseṭṭhīnaṃ  kulānaṃ  puttā  vimalo
subāhu puṇṇaji gavampati ime [1]- bhagavā ovadatu anusāsatūti.
   {30.1}  Tesaṃ  bhagavā  anupubbikathaṃ kathesi seyyathīdaṃ dānakathaṃ
sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme
ānisaṃsaṃ  pakāsesi  .  yadā  te  bhagavā  aññāsi  kallacitte
muducitte  vinīvaraṇacitte  udaggacitte  pasannacitte  atha  yā
buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ  pakāsesi  dukkhaṃ  samudayaṃ
nirodhaṃ  maggaṃ  .  seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ
sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva tesaṃ tasmiṃyevāsane virajaṃ
vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
Te   diṭṭhadhammā   pattadhammā   viditadhammā   pariyogāḷhadhammā
tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā   vesārajjappattā   aparappaccayā
satthu  sāsane  bhagavantaṃ  etadavocuṃ labheyyāma mayaṃ bhante bhagavato
santike  pabbajjaṃ  labheyyāma  upasampadanti  .  etha  bhikkhavoti
bhagavā  avoca  svākkhāto dhammo caratha brahmacariyaṃ sammā dukkhassa
antakiriyāyāti  . sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi .
Athakho  bhagavā  te bhikkhū dhammiyā kathāya ovadi anusāsi . tesaṃ
bhagavatā  dhammiyā  kathāya  ovadiyamānānaṃ anusāsiyamānānaṃ anupādāya
@Footnote: 1 Yu. cattāro.
Āsavehi cittāni vimucciṃsu.
   Tena kho pana samayena ekādasa loke arahanto honti.
        Catuggihisahāyakappabbajjā niṭṭhitā.
   [31] Assosuṃ kho āyasmato yasassa paññāsamattā gihisahāyakā
jānapadā  pubbānupubbakānaṃ  kulānaṃ  puttā  yaso  kira  kulaputto
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajitoti . sutvāna nesaṃ etadahosi na hi nūna so orako
dhammavinayo na sā orakā pabbajjā yattha yaso kulaputto kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitoti  .  te  yenāyasmā  yaso tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ yasaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu.
   {31.1} Athakho āyasmā yaso te paññāsamatte gihisahāyake
ādāya   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā
yaso  bhagavantaṃ  etadavoca  ime  me  bhante  paññāsamattā
gihisahāyakā  jānapadā  pubbānupubbakānaṃ  kulānaṃ  puttā  ime
bhagavā  ovadatu  anusāsatūti  .  tesaṃ  bhagavā  anupubbikathaṃ kathesi
seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ
nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā te bhagavā aññāsi kallacitte
muducitte  vinīvaraṇacitte  udaggacitte  pasannacitte atha yā buddhānaṃ
Sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ  pakāsesi  dukkhaṃ  samudayaṃ  nirodhaṃ
maggaṃ  .  seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva
rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  tesaṃ  tasmiṃyevāsane  virajaṃ vītamalaṃ
dhammacakkhuṃ udapādi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   {31.2} Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā
tiṇṇavicikicchā  vigatakathaṃkathā  vesārajjappattā  aparappaccayā  satthu
sāsane  bhagavantaṃ etadavocuṃ labheyyāma mayaṃ bhante bhagavato santike
pabbajjaṃ  labheyyāma  upasampadanti  . etha bhikkhavoti bhagavā avoca
svākkhāto dhammo caratha brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyāti.
Sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi . athakho bhagavā te
bhikkhū dhammiyā kathāya ovadi anusāsi . tesaṃ bhagavatā dhammiyā kathāya
ovadiyamānānaṃ  anusāsiyamānānaṃ  anupādāya  āsavehi  cittāni
vimucciṃsu.
   Tena kho pana samayena ekasaṭṭhī loke arahanto honti.
   [32] Athakho bhagavā [1]- bhikkhū āmantesi muttāhaṃ bhikkhave
sabbapāsehi  ye  dibbā  ye ca mānusā tumhepi bhikkhave muttā
sabbapāsehi  ye  dibbā  ye  ca  mānusā caratha bhikkhave cārikaṃ
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya
sukhāya  devamanussānaṃ  mā  ekena  dve  agamittha  desetha
bhikkhave   dhammaṃ   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. te.
Sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsetha
santi  sattā  apparajakkhajātikā  assavanatā  dhammassa  parihāyanti
bhavissanti  dhammassa  aññātāro  ahampi  bhikkhave  yena  uruvelā
senānigamo tenupasaṅkamissāmi dhammadesanāyāti.
   [33]  Athakho  māro  pāpimā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
     baddhosi sabbapāsehi       ye dibbā ye ca mānusā
     mahābandhanabaddhosi         na me samaṇa mokkhasīti.
     Muttohaṃ 1- sabbapāsehi     ye dibbā ye ca mānusā
     mahābandhanamuttomhi       nihato tvamasi antakāti.
     Antalikkhacaro pāso        yvāyaṃ 2- carati mānaso
     tena taṃ bandhayissāmi 3-     na me samaṇa mokkhasīti.
     Rūpā saddā gandhā rasā     phoṭṭhabbā ca manoramā
     ettha me vigato chando      nihato tvamasi antakāti.
     Athakho māro pāpimā       jānāti maṃ bhagavā jānāti maṃ
sugatoti dukkhī dummano tatthevantaradhāyi 4-.
           Mārakathā niṭṭhitā             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 28-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=566              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=566              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=25&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=25              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=396              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=396              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]